Święto Niepodległości 2023

Corocznie w listopadzie gromadzimy się na uroczystej Mszy św., aby modlić się za dar odzyskanej Niepodległości – w rocznicę jej odzyskania – oraz za tych, którzy przelali krew za Ojczyznę na Ziemi Milowickiej w Powstaniu Listopadowym i Styczniowym, w Legionach, i w ciągu Dziejów Polski. W niedzielę 12 listopada gościliśmy w Parafii Ks. Apa. Adriana Galbasa, Ks. Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego – Administratora Apstolskiego Naszej Diecezji. Tradycją lat minionych odprawił On Mszę św. za Ojczyznę o godz. 8.00. Po Mszy św. przy kapliczce św. Jana Nepomucena na ul. Bynicznej, przy Kurhanie Powstańców złożono kwiaty i znicze z racji przypadającego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę.

Fot. Małgorzata Cyrana

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.