Rok 2023

25-31 grudnia 2023 r.

 

Poniedziałek 25.12.2023

24.00 Za Parafian.

8.00 + Romualdę Kurzynoga – od dzieci z rodzinami

10.30 + Zdzisława Tomasza Stanisławę Kurant, Mariannę Stanisława Pietrzyk.

12.00 O zdrowie Boże Błog. potrzebne łaski dla Ks. proboszcza – od Żywego Różańca.

17.00 + Włodzimierza Kamińskiego w 10 rocz. śm. – od żony i dzieci.

 

Wtorek 26.12.2023

8.00 + Stanisławę w 40 rocz. śm. i Władysława w 54 r. śm. Herbst

10.30 + Adama Zadęckiego – od żony i córek.

12.00 + Janinę i Stanisława Pluta – od synów z rodzinami.

17.00 + Barbarę Poterek – od córki z rodziną.

 

Środa 27.12.2023

7.00 + Adama Bańka – od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek 28.12.2023

7.00 + Zofię Bilnik – od uczestników pogrzebu.

 

Piątek 29.12.2023

7.00 + Czesława Szarek – od uczestników pogrzebu.

 

Sobota 30.12.2023

17.00 + Za zmarłych Parafian w 2023 r.

 

Niedziela 31.12.2023

8.00 +Jolantę Surowiec – od męża i dzieci z rodzinami.

10.30 + Henryka Majcherskiego i zm. z rodziny – od Siostry i syna.

12.00 Za Parafian – Zakończenie Roku – Nabożeństwo.

17.00 + Ryszarda Władysława Apolonię Mariana Wronieckich, Barbarę Tadeusza KatarzynęTomasza Gajos.

 

18-24 grudnia 2023 r. 

Poniedziałek 18.12.2023

9.00 + Zofię Bilnik – od Barbary Cieplak.

17.00 + Helenę Wojciechowską – od sąsiadów z ul. Szosowej 5a.

18.00 + Henryka Smolińskiego w 1 rocz. śmierci – od mamy.

 

Wtorek 19.12.2023

9.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 + Helenę Wojciechowską w 1 rocznicę śmierci – od córki.

18.00 + Romana Gołębiowskiego w 2 rocz. śmierci i za rodziców Czesława i Kazimierę.

 

Środa 20.12.2023

17.00 + Bronisława Malinowskiego w rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Malinowskich – od córki z rodziną.

18.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma – od rodziny Starek.

 

Czwartek 21.12.2023

17.00 + Annę Panas w 22 rocznicę śmierci – od męża i syna z rodziną.

18.00 + Jana Soja w 3 rocznicę śmierci – od całej rodziny.

 

Piątek 22.12.2023

17.00 + Józefę Auguścik od dzieci i ich rodzin.

18.00 + Krystynę Farat – od kuzyna Adama Figura z rodziną.

 

Sobota 23.12.2023

17.00 + Stanisława Kwintal.

18.00 + Zenona Kulczyńskiego – od uczestników Pogrzebu.

 

Niedziela 24.12.2023

8.00 + Waleriana Szczypa w 10 rocz. śmierci – od żony i córek z rodzinami.

10.30 + Jerzego Kucypera – od córki Oli i wnuczki Kingi i Adama.

12.00 + Danutę Bucką – od męża i córki z rodziną.

 

11-17 grudnia 2023 r. 

Poniedziałek 11.12.2023

17.00 + Stanisława Kukułkę, Emilię Józefę Jana  Szyszka – od żony i syna.

18.00 + Janinę Sztelma w 1 rocz. śmierci – od syna Mateusza i córki Marzeny z rodzinami.

 

Wtorek 12.12.2023

17.00 + Zdzisława Kurant.

18.00 + Grażynę Bielak – od męża i córki z rodziną.

 

Środa 13.12.2023

17.00 + Janinę Sztelma – od Agaty Grudzień z rodz.

18.00 + Janinę Sztelma – od Beaty z dziećmi.

 

Czwartek 14.12.2023

17.00 + Stefanię Wypych – od męża i dzieci z rodzinami.

18.00 + Zenobię Chachulską – od uczest. pog.

 

Piątek 15.12.2023

17.00 + Edwarda i Helenę Smolińskich.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych.

+ Stanisława Zofię Franciszka Kurzeja.

+ Henryka Grot – od sąsiadów z klatki.

+ Kazimierza Borowicz – od sąsiadów z Szosowej 25.

+ Cecylię Małczęć.

+ Jana Szulc – od sąsiadów z klatki 45.

+ Danutę Lipiec – od Zakładu Pogrzebowego " Eden" z Sosnowca.

+ Władysława Bocheńskiego – od Zakładu Pogrzebowego " Eden" z Sosnowca.

+ Bożenne Bigaj – od dzieci i ich rodzin.

+ Romualdę Kurzynoga – od Zakładu Pogrzebowego " Eden" z Sosnowca.

+ Waldemara Czubala – od sąsiadów z ul. Baczyńskiego.

+ Irenę Bartosińską – od uczestników pogrzebu.

+ Piotra Pietrzyka – od mamy i żony.

+ Józefę Nowak – od uczestników pogrzebu.

+ Krystynę Soja – od uczestników pogrzebu.

+ Genowefę Zajchowską – od uczestników pogrzebu.

+ Zdzisława Satkowskiego – od uczestników pogrzebu.

+ Mariannę Ślęzak – od uczestników pogrzebu.

+ Klaudię Farat – od sąsiadów z ul. Baczyńskiego 10.

+ Łukasza Głowa – od uczestników pogrzebu.

 

Sobota 16.12.2023

17.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk.

18.00 + Stanisławę Lepieszko – od Żywego Różańca.

 

Niedziela 17.12.2023

8.00 + Jerzego Tyka w 3 rocz. śmierci – od siostry Marii.

10.30 + Stanisława Żeromskiego w 6 rocz. śmierci – od żony i córki z rodziną.

12.00 O zdrowie Boże Błog. potrzebne łaski dla rodziny.

17.00 + Stefana w 12 rocz. śmierci i Henrykę Szymańskich.

 

4-10 grudnia 2023 r.

 

Poniedziałek 04.12.2023

17.00 O Boże Błog. potrzebne łaski dla Górników.

18.00 + Kazimierza i Janinę Sztelma – od syna z rodziną.

 

Wtorek 05.12.2023

17.00 + Jerzego Gawlice w 1 rocz. śm. – od żony i córek z rodzinami.

18.00 + Czesława Szarek – od sąsiadów z bloku 16/I przy ulicy Studziennej.

 

Środa 06.12.2023

17.00 + Stanisławę Lepieszka – od rodz. Majznerów.

18.00 + Franciszka, Zofię i Stanisława Kurzeja.

 

Czwartek 07.12.2023

17.00 + Helenę Maksymiliana Wojciechowskich – od rodziny Chojętów.

18.00 + Katarzynę Franciszka Bronisława Skrzypczyk.

 

Piątek 08.12.2023

17.00 + Krystynę Farat – od cioci Janiny Figura.

18.00 + Stanisława Kukułka w rocz. śmierci – od żony i syna.

 

Sobota 09.12.2023

17.00 + Wiesława Chrobot – od męża i córki z rodz.

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące.

 

Niedziela 10.12.2023

8.00 + Wacława Herbst.

10.30 + Anielę Wacława Zdzisława Januszek.

12.00 Za parafian

17.00 + Jana Janinę Karbownik – od córek z rodzinami.

 

27 listopada – 3 grudnia 2023 r. 

Poniedziałek 27.11.2023

17.00 + Bożenę Jana Henryka Smolińskich.

18.00 + Zbigniewa i Mariannę Nowak - od córki Haliny z rodziną.

 

Wtorek 28.11.2023

17.00 + Danutę Majka – od uczestników pogrzebu.

18.00 + Helenę Wojciechowską – od uczestników pogrzebu.

 

Środa 29.11.2023

17.00 + Za zmarłych z rodziny Kraszkiewicz.

18.00 + Za zmarłych z rodziny Raków.

 

Czwartek 30.11.2023

17.00 + Andrzeja Galacińskiego – od żony i córki.

18.00 + Stefana Janinę Krzemińskich, Halinę Łupińską – od najbliższej rodziny.

 

Piątek 01.12.2023

17.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma – od rodziny Dakszewicz.

18.00 + Józefę Auguścik - od sąsiadów z ul. Baczyńskiego z nr. 10

 

Sobota 02.12.2023

17.00 + Sylwestra Zasadę – od mamy i całej rodziny.

18.00 + Jadwigę Mitas – od kolegów i koleżanek z ZSO nr. 3

 

Niedziela 03.12.2023

8.00 O zdrowie i Boże błog. dla członkiń Żywego Różańca.

10.30 + Barbarę Krakowską-Fiś z racji imienin - od męża, dzieci i ich rodzin.

12.00 Za parafian

17.00 + Barbarę Gębala - od rodziny Podleś i Pawłowski.

 

20-26 listopada 2023 r. 

Poniedziałek 20.11.2023

17.00 + Stanisławę Lepieszko od rodz. z Tarnowa

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 21.11.2023

17.00 + Henryka Osieckiego w 4 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

18.00 + Helenę Krawiec w 1 r. śm. od córek z rodzinami

 

Środa 22.11.2023

17.00 + Barbarę Barańską od rodz. Meinert z kuzynką Joasią

18.00 Za Parafian

 

Czwartek 23.11.2023

17.00 + Janinę Sztelma od Zakładu Pogrzebowego Wolny z Czeladzi

18.00 + Stanisława Kwintala

 

Piątek 24.11.2023

17.00 + Jana Stefanię Łukasik, Stanisława Halinę Łukasik Bronisławę Chojnacką, Wojciecha Kędzierskiego

18.00 + Stefanię Obłąk od Rodziny ze Świętokrzyskiego

 

Sobota 25.11.2023

17.00 + Jadwigę Mitas od cioci Stanisławy Stolarskiej

18.00 + Józefę Auguścik od ucz. pog.

 

Niedziela 26.11.2023

8.00 + Janinę Sztelma od sąs.

10.30 + Henryka Starostę w 7 r. śm. od córki z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Henryka Bendik w 1 r. śm. od żony i córek

 

13-19 listopada 2023 r. 

Poniedziałek 13.11.2023

17.00 + Bronisławę w 4 r. śm. i Stanisława Ptak od dzieci z rodzinami

18.00 + Ryszarda Baryła w 2 r. śm. od rodz.

 

Wtorek 14.11.2023

17.00 + Janinę Sztelma od ucz. pog.

18.00 + Henryka Bendik od koleżanek i kolegów z pracy

 

Środa 15.11.2023

17.00 + Jadwigę Mitas od rodziców

18.00 + Stanisławę Lepieszko od sąs. z ul. Studziennej z bloku nr 16/I

 

Czwartek 16.11.2023

17.00 + Tadeusza w 3 r. śm. Krzysztofa i Marcina Pietrzyk od żony

18.00 + Stefanię Obłąk od ucz. pog.

 

Piątek 17.11.2023

17.00 + Helenę Krawiec od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Janinę Sztelma od Żywego Różańca

+ Stanisława Mróz od Zakł. Pog. Lilia Pełka

+ Stanisława Zofię i Franciszka Kurzeja

+ Stanisławę Grzelak od Patrycji Miśkiewicz z rodz.

+ Krystynę Owczarek w 6 r. śm. od dzieci

+ Henryka Grot od Domu Pog. Hades w Będzinie

+ Kazimierza Borowicz od sąs z klatki A i B

+ Cecylię Małczęć od ucz. pog.

+ Jana Szulc od ucz. pog.

+ Trauguttę Kapel od ucz. pog.

+ Danutę Lipiec od ucz. pog.

+ Władysława Bocheńskiego od ucz. pog.

+ Bożennę Bigaj od ucz. pog.

+ Romualdę Kurzynoga od ucz. pog.

+ Waldemara Czubala od ucz. pog

+ Piotra Pietrzyka od ucz. pog.

+ Józefę Nowak od Adama Karkoszki z rodz.

 

Sobota 18.11.2023

17.00 + Bolesława Pawła Józefa Genowefę Socha, Józefa i Władysławę Cebulskich, Jana i Kazimierę Rak

18.00 + Helenę Wojciechowską od córki Ewy

 

Niedziela 19.11.2023

8.00 + Helenę Dudała

10.30 + Czesława Olejarz od córki Jolanty z rodz.

12.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej z racji 80 r. ur. dla Teodozji Łój synów z rodzinami

17.00 + Eugeniusza Musiał w 5 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

6-12 listopada 2023 r.

 

Poniedziałek 6.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 5

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś w 1 r. śm. od męża, dzieci i ich rodzin

 

Wtorek 7.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 6

18.00 + Zenona Ściborowskiego od żony i dzieci

 

Środa 8.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 7

18.00 + Krystynę Farat od Haliny Kamińskiej

 

Czwartek 9.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 8

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 10.11.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Zofię Kolonko w 4 r. śm. od córki z rodz. i syna

 

Sobota 11.11.2023

17.00 Dziękczynna w 70 r. ur. Marii z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od dzieci z rodzinami

18.00 + Henryka Mateusiak w 7 r. śm. od syna i synowej

 

Niedziela 12.11.2023

8.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

10.30 + Genowefę z racji ur. i Józefa Krzemińskich

12.00

– dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej z racji 7 r. ur. dla Zosi Waldon od rodziców i brata

– dziękczynna z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej z racji r. ur. dla Anny Waldon od męża i dzieci

17.00 Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

30 października – 5 listopada 2023 r. 

Poniedziałek 30.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 30 greg.

18.00 Wiesławę Przeniosło w 2 r. sm. od męża i rodz. Zyburów

 

Wtorek 31.10.2023

17.00 + Mariana Bieniek od syna z rodz.

18.00 + Jerzego Gawlica od ucz. pog.

 

Środa 1.11.2023

Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 + Stanisławę Lepieszka od rodz. Pęciaków

10.30 + Janusza Stolarskiego w 24 r. śm. od żony

12.00 + Zdzisława Kurant, zm. z rodz. Kurant i Pietrzyk, Teklę i Wojciecha Zyzek

15.00 Procesja na Cmentarzu

16.00 + Za Zmarłych Parafian

 

Czwartek 2.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 1

18.00 + Ryszarda Stępień od żony, dzieci, wnuków i prawnuków w 17 r. śm.

 

Piątek 3.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 2

18.00 + Stanisławę Lepieszka od ucz. pog.

 

Sobota 4.11.2023

17.00 Msza św. Oktawalna – 3

18.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma od syna z rodz.

 

Niedziela 5.11.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 W int. Ks. Proboszcza z racji imienin od Żywego Różańca

12.00 Za Parafian

17.00 Msza św. Oktawalna – 4

 

23-29 października 2023 r. 

Poniedziałek 23.10.2023

17.00 + Stanisława Kwintal

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 23 greg.

 

Wtorek 24.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 24 greg.

18.00 + Czesława Szarek od żony i córek z rodzinami

 

Środa 25.10.2023

17.00 + Stanisławę Lepieszko od sąs. z bloku z ul. Studziennej nr 16/I

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 25 greg.

 

Czwartek 26.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 26 greg.

18.00 + Helenę Krawiec od wnuczki Alicji z rodz.

 

Piątek 27.10.2023

17.00 + Romana Helenę Ziółkowskich i Ignacego Annę Szwaczka

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 27 greg.

 

Sobota 28.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 28 greg.

18.00 + Józefę Karola Wójcik, Sabinę Stanisława Cencek, Tadeusza  Krystynę Wójcik

 

Niedziela 29.10.2023

8.00 + Henryka Bendik od rodz. Reroniów

10.30 + Donata i Danielę Stelmach

12.00 Za Parafian

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 29 greg.

 

16-22 października 2023 r. 

Poniedziałek 16.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 16 greg.

18.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

 

Wtorek 17.10.2023

17.00

+ Zygmunta Bolesława Genowefę Fiutek

+ Zofię Romana Annę Haber

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 17 greg.

 

Środa 18.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 18 greg.

18.00 + Krystynę Farat od kuzynki Joanny z mężem z Polanki Wielkiej

 

Czwartek 19.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 19 greg.

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 20.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 20 greg.

18.00 + Zbiorowa za Zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Stanisławę Grzelak od Jolanty Skoczylas wraz z dziećmi

+ Henryka Bendik od Marzeny z mężem i dziećmi

+ Stanisława Zofię i Franciszka Kurzeja

+ Wiesławę Moneta od sąs. z klatki z ul. Baczyńskiego nr 33

+ Tadeusza Kłoczko od Danuty z mężem i rodz.

+ Stanisława Mróz od rodz. Zwolińskich

+ Franciszka Gorzałek od ucz. pog.

+ Annę Nurzyńską od Zak. Pog. Lilia - Pełka

+ Henrykę Kowal od siostry Ewy i siostrzenicy Magdaleny

+ Helenę Bogusława Ireneusza Ścigał

+ Stanisławę i Stefana Dziuk

+ Irenę i Jerzego Sołtysik

+ Andrzeja Gross

+ Krystynę Farat w 1 r. śm od rodz.

+ Henryka Grot od ucz. pog

+ Czesława Olejarz od ucz. pog.

+ Eugenię Dobrosz od ucz. pog.

+ Kazimierza Borowicz od ucz. pog.

+ Halinę Szewczyk od ucz. pog.

 

Sobota 21.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 21 greg.

18.00 + Krystynę Farat od koleżanki Zofii

 

Niedziela 22.10.2023

8.00 + Annę i Alojzego Lipowicz

10.30 + Katarzynę Pawła Zofię Stefana

12.00 Dziękczynna w 20 r. ur. Kingi Cieślik z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od babci i mamy

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 22 greg.

 

9-15 października 2023 r.

 

Poniedziałek 9.10.2023

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 9 greg.

 

Wtorek 10.10.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 10 greg.

 

Środa 11.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 11 greg.

18.00 + Marię Jurek od córek z rodzinami

 

Czwartek 12.10.2023

17.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 12 greg.

 

Piątek 13.10.2023

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 13 greg.

 

Sobota 14.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 14 greg.

18.00 + Stanisława Sułkowicza od siostry Anny z rodz.

 

Niedziela 15.10.2023

8.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 15 greg.

10.30 + Stanisława i Kazimierę Szkutnik

12.00 Za Parafian

17.00 + Józefa Kubasika i Barbarę Fronio od syna z rodz.

 

2-8 października 2023 r. 

Poniedziałek 2.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 2 greg.

18.00 + Jana Markowskiego w 16 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

Wtorek 3.10.2023

17.00 + Józefa Trojanowskiego w 24 r. śm. od żony i syna

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 3 greg.

 

Środa 4.10.2023

17.00 + Kazimierza i Janinę Sztelma od syna z rodz.

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 4 greg.

 

Czwartek 5.10.2023

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 5 greg.

18.00 + Henryka Bendik od rodziny Cabajów

 

Piątek 6.10.2023

17.00 + Władysławę w 29 r. śm. i Jana Musialik

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 6 greg.

 

Sobota 7.10.2023

17.00 W int. Żywego Różańca z racji wspomnienia NMP Różańcowej

18.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 7 greg.

 

Niedziela 8.10.2023

8.00 + Ks. Michała Komasę wieloletniego Proboszcza tutejszej Parafii od ministranta Stanisława

10.30 + Stanisława Stanisławę i Janusza Mrówka od rodziny

12.00 Za Parafian

17.00 + Barbarę Krakowską-Fiś – 8 greg.

 

25 września – 1 października 2023 r. 

Poniedziałek 25.09.2023

17.00 + Marię Szlęk od męża i dzieci z rodzinami

18.00 + Janusza Kubasika od chrześnicy Barbary z mężem

 

Wtorek 26.09.2023

17.00 + Aleksandrę Włodarczyk w 5 r. śm.

18.00 + Jana Brudek w 26 r. śm.

 

Środa 27.09.2023

17.00 + Krystynę Farat od Józefa i Zofii Figurów z synem Mariuszem z Polanki Wielkiej

18.00 + Janusza Galus od żony i najbliższej rodziny

 

Czwartek 28.09.2023

17.00 + Stanisławę Lepieszka od syna Piotra z rodz.

18.00 + Marzenę Lempart od Zak. Pog. Wolny z Czeladzi

 

Piątek 29.09.2023

17.00 + Leokadię w 26 r. śm. i Stanisława w 23 r. śm. Gruszka od córki z rodz.

18.00 + Bronisława Wierzbowskiego w 16 r. śm. od córek z rodzinami

 

Sobota 30.09.2023

17.00 + Michalinę Porębską w 11 r. śm. od męża i dzieci

18.00 + Henryka Bendik od ucz. pog.

 

Niedziela 1.10.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Barbarę Krakowską – Fiś – 1 greg.

12.00 Za Parafian

17.00 + Stanisława Bączaj w 1 r. śm. od żony i siostry z rodz.

 

18-24 września 2023 r. 

Poniedziałek 18.09.2023

17.00 + Helenę Nowińską od sąs. z bloku z nr 16/I

18.00 + Jerzego Kot od mamy

 

Wtorek 19.09.2023

17.00 + Jana Wrońskiego od sąs. z ul. Baczyńskiego nr 50

18.00 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Środa 20.09.2023

17.00 + Stanisława Domagałę w 12 r. śm. i zm. z rodz. Kubików i Domagałów

18.00 + Helenę Nowińską od ucz. pog.

 

Czwartek 21.09.2023

17.00 + Krystynę Farat od Żywego Różańca

18.00 + Kazimierz Kurkowski od rodz. Dudziczów

 

Piątek 22.09.2023

17.00 + Józefę i Jana Rosołów od córki Teresy z rodz. i Małgorzaty  z rodz.

18.00 + Marzenę Lempart od ucz. pog.

 

Sobota 23.09.2023

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Stanisławę Lepieszka od syna Jacka z żoną i dziećmi

 

Niedziela 24.09.2023

8.00 + Leszka Świder w 15 r. śm. od żony i córek z rodzinami

10.30 + Henryka Grot od żony

12.00

– w int. Rodziców Dzieci I Komunijnych, którzy przygotowali III Ołtarz na Boże Ciało z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 20 r. ślubu Jolanty i Stanisława Kubińskich z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

– w int. Doroty i Andrzeja oraz Marty i Piotra z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od całej Rodziny

17.00 + Henrykę w 26 r. śm. i Stefana Szymańskich

 

11-17 września 2023 r. 

Poniedziałek 11.09.2023

17.00 + Genowefę w 7 r. śm. i Józefa Krzemińskich

18.00 + Jerzego Kucypera od sąs. z bloku

 

Wtorek 12.09.2023

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek

18.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Środa 13.09.2023

17.00 + Helenę w 1 r. śm. i Eugeniusza Barańskich od córki z rodz.

18.00 + Tadeusza Barańskiego w 8 r. śm. od Teresy z Eweliną

 

Czwartek 14.09.2023

17.00

+ Stanisława Gwóźdź w 13 r. śm. od żony i synowej z rodz.

+ Czesława i Marka Gwóźdź

18.00 + Bronisławę i Benona Nowak od syna z rodz. i zm. z rodziny Nowaków

 

Piątek 15.09.2023

17.00 + Józefa i Alicję Ziołowicz

18.00 + Zbiorowa za Zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Stanisławę Grzelak od Józefa Włosowicz

+ Henryka Bendik od Doroty z mężem i dziećmi

+ Stanisława Zofię i Franciszka Kurzeja

+ Bogdana Faryna od Moniki i Tomasza Faryna

+ Tadeusza Kłoczko od brata Stanisława z rodz.

+ Stanisława Mróz od wnuków i prawnuczki

+ Annę Piotrowską od sąs.

+ Danutę Bucką od Zak. Pog. Lilia - Pełka

+ Bożenę Urbańską od męża i dzieci

+ Bogdana Sobczaka od rodz. Fiutek

+ Marka Nieużyła od Zak. Pog. Eden z Sosnowca

+ Danutę Wojtusik Zak. Pog. Lilia - Pełka

+ Janinę z racji ur. i Andrzeja Skowrońskich

+ Jana Brudek w r. śm. od żony i syna z rodz.

+ Tadeusza Nytko od żony i syna

+ Bożenę i Marka Fijałkowskich od dzieci i wnuczek

+ Adama Knieja od żony, dzieci i wnuków

+ Wiesławę Moneta od ucxz. pog

+ Henrykę Kowal od ucz. pog.

+ Stefana Zwoźniaka w 13 r. śm.

+ Zygmunta Owczarka w 8 r. śm. od dzieci

+ Annę Nurzyńską od ucz. pog.

 

Sobota 16.09.2023

17.00 + Zygmunta Fiutek, Ewę i Jerzego Smosarskich od wnuczki Agnieszki z rodz.

18.00 + Tadeusza Krzysztofa i Marcina Pietrzyk

 

Niedziela 17.09.2023

8.00 + Martę Adamus w 5 r. śm.

10.30 + Wiesławę i Lesława Pileckich od córki z rodz.

12.00 W int. mieszkańców z ul. Szosowej zwłaszcza z nr 13-31, którzy przygotowali II Ołtarz na Boże Ciało z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

17.00 + Edwarda Stasiak w 12 r. śm.

 

4-10 września 2023 r. 

Poniedziałek 4.09.2023

17.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma od syna z rodz.

18.00 + Genowefę Studencką w 12 r. śm.

 

Wtorek 5.09.2023

17.00 + Bogusławę Adamczyk w 6 r. śm. od siostry Haliny

18.00 + Grzegorza Klimiuk od ucz. pog.

 

Środa 6.09.2023

17.00 + Zofię Bialuk od ucz. pog.

18.00 + Józefa Kućmierz od ucz. pog.

 

Czwartek 7.09.2023

17.00 + Dawida Pluta od ucz. pog.

18.00 + Celinę Matyja od ucz. pog.

 

Piątek 8.09.2023

17.00 + Mariana Bieniek od żony

18.00 + Stanisława Sułkowicza os rodz. Roszkiewiczów z Tyczyna

 

Sobota 9.09.2023

17.00 + Mariannę Wolną od męża i córek z rodzinami

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Niedziela 10.09.2023

8.00 + Wacława Herbst

10.30 + Mariana i Stanisławę Operacz od dzieci z rodzinami

12.00

– dziękczynna w 6 r. ur. Krzysztofa Michalczyka z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od dziadków

– w int. Żywego Różańca, który przygotował I Ołtarz na Boże Ciało z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

17.00 + Jacka Kubasika od cioci Niny, Krysi i Iwony z mężem

 

28 sierpnia – 3 września 2023 r.

Poniedziałek 28.08.2023

17.00 + Jerzego Kucypera od sąs. z bloku

 

Wtorek 29.08.2023

17.00 + Mirosławę Kućmierz od Zakładu Pogrzebowego Wolny z Czeladzi

 

Środa 30.08.2023

17.00 + Alicję Molenda od ucz. pog.

 

Czwartek 31.08.2023

17.00 + Józefa Kućmierz od Zakładu Pogrzebowego Wolny z Czeladzi

 

Piątek 1.09.2023

17.00 + Krystynę Farat od ucz. pog.

18.00 + Stanisława Bączaj od ucz. pog.

 

Sobota 2.09.2023

17.00 + Piotra Starukiewicza w r. śm. od rodziny

18.00 + Mariana Bieniek od ucz. pog.

 

Niedziela 3.09.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Władysława Waldon w r. śm. od żony, dzieci i wnuków

12.00

– dziękczynna z racji imienin i ur. Rozalii Lipowicz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 1 r. ślubu Karoliny i Dawida Padula z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– w int. dzieci i młodzieży z racji rozpoczynającego roku szkolnego i katechetycznego z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Św. i potrzebne łaski

– w int. Rodziców Bierzmowanych i Młodzieży, którzy przygotowywali IV Ołtarz na Boże Ciało z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna z racji 65 r. ur. Jerzego Podraza z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od rodziny

17.00 + Janinę Malinowską w 25 r. śm. i zm. z rodz. Kiersnowskich od córki z rodziną

 

21-27 sierpnia 2023 r.

 

Poniedziałek 21.08.2023

17.00 + Grzegorza w 1 r. śm. i Alinę z racji ur. i imienin Klimiuk od córki z rodz.

 

Wtorek 22.08.2023

17.00 + Mariannę Witolda i Liliannę Szczecina

 

Środa 23.08.2023

17.00 + Stanisława Kwintala w 10 r. śm. i Władysława Kwintala

 

Czwartek 24.08.2023

17.00 + Zofię Nowak od rodziny Nowaków i Zająców z Kokota

 

Piątek 25.08.2023

17.00 + Zofię Nowak w 1 r. śm. od męża i synów z rodzinami

 

Sobota 26.08.2023

17.00 + Jadwigę w 1 r. śm. i Marka Kuklińskich od syna

 

Niedziela 27.08.2023

8.00 + Stanisława Bijaka w 12 r. śm. i zm. z rodz. Szumów i Bijaków

10.30 + Jolantę i Józefa Samek od córek

12.00

– dziękczynna w 1 r. ur. Zuzanny Banaszczyk z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej;

– dziękczynna w 30 r. ślubu Gabrieli i Piotra Czechowicz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej;

– o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, Dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej dla Michała Ziołowicza od Grażyny z rodz.;

– w int. nowożeńców Elżbiety i Piotra Ćwierk z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od ucz. ślubu.

 

13-20 sierpnia 2023 r. 

Poniedziałek 14.08.2023

17.00 + Janusza i Jacka Kubasik od żony i synowej z rodz.

 

Wtorek 15.08.2023

Wniebowzięcie NMP

8.00 + Edwarda Kacpra Annę Stasiak

10.30 + Mariannę Jacka Pedrycz w r. śm. od córki wnuczki prawnuczki

12.00 + Irenę i Marię Fijałkowskich od syna i siostrzeńca z rodz.

 

Środa 16.08.2023

17.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

 

Czwartek 17.08.2023

17.00 + Stanisława Wiśniewskiego w 9 r. śm. od żony

 

Piątek 18.08.2023

17.00 + Zbiorowa za Zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Romana Pietrzyka w 3 r. śm. od mamy

+ Henryka Bendik od Zdzisława i żony Marii

+ Stanisława Kurzeja

+ Gabrielę w 1 r. śm. i Zygmunta Wicińskich od syna z rodz.

+ Tadeusza Kłoczko od rodz. Dziewiszewskich

+ Stanisława Mróz od Ryszarda Barczyka z rodz.

+ Stanisławę Grzelak od Darii Mysłek z rodz.

+ Danutę Bucką od bratowej Aliny Kłoczko

+ Bogdana Faryna od Doroty i Czesława Biega z Sanoka

+ Annę Piotrowską od Pani Władzi

+ Zbigniewa Wojtala od Zak. Pog. Arka z Dąbrowy Górniczej

+ Bogdana Sobczaka od ucz. pog.

+ Marka Nieużyła od ucz. pog.

+ Danutę Wojtusik od ucz. pog.

+ Teresę Maciąg od ucz. pog.

+ Henryka Kańtoch od ucz. pog.

+ Władysława Kwintala

+ Zbigniewa Zofię Stanisława Bielawskich

+ Stanisława Łój

+ Stanisława Stosik w 5 r. śm. od żony

 

Sobota 19.08.2023

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Niedziela 20.08.2023

8.00 + Andrzeja i Ewę Brudek w r. śm. od mamy

10.30 + Janinę Henryka Rup, Mariannę Stanisława Adama Zadęckich

12.00 Za Parafian

 

7-13 sierpnia 2023 r. 

Poniedziałek 7.08.2023

17.00 + Ireneusza Ramosa z racji ur. od mamy

 

Wtorek 8.08.2023

17.00 + Krystynę Pietras od Zakładu Pogrzebowego Wolny

 

Środa 9.08.2023

17.00 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 10.08.2023

17.00 + Wacława Herbst

 

Piątek 11.08.2023

17.00 + Barbarę Urbańską w 4 r. śm. od cioci

 

Sobota 12.08.2023

17.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Niedziela 13.08.2023

8.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

10.30 + Józefa Dobosz z racji ur. od żony i córki z rodz.

12.00

– dziękczynna z racji ur. Adama Karkoszki z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od żony, dzieci i rodziców

– dziękczynna z racji ur. Filipa Karkoszki z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od rodziców, siostry i dziadków

 

31 lipca – 6 sierpnia 2023 r. 

Poniedziałek 31.07.2023

17.00 + Maksymiliana Wojciechowskiego w 15 r. śm. od córki

 

Wtorek 1.08.2023

17.00 + Zofię Nowak od Zofii Konsek z rodz.

 

Środa 2.08.2023

17.00 + Krzysztofa Załęskiego w 5 r. śm. od żony, córek i wnuczki  oraz zmarłych z rodz. Majewskich i Załęskich

 

Czwartek 3.08.2023

17.00 + Lucjana Szostek od sąs.

 

Piątek 4.08.2023

17.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma od syna Mateusza z rodz.

 

Sobota 5.08.2023

17.00 + Janinę Turek w 3 r. śm. od siostrzenicy z rodz.

 

Niedziela 6.08.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Jadwigę Kwiecień w 7 r. śm., Helenę i Stanisława Rusieckich

12.00 Za Parafian

 

24-30 lipca 2023 r. 

Poniedziałek 24.07.2023

17.00 + Janusza i Jacka Kubasik od żony i mamy z rodz.

 

Wtorek 25.07.2023

17.00 + Krystynę Pietras od ucz. pog.

 

Środa 26.07.2023

17.00 + Mariannę w 3 r. śm. i Leona w 6 r. śm. Zalewskich

 

Czwartek 27.07.2023

17.00 + Kazimierza Kurkowskiego od ucz. pog.

 

Piątek 28.07.2023

17.00

+ Annę Trojanowską w r. śm. od teściowej i męża

+ Leokadię Drąg

 

Sobota 29.07.2023

17.00 + Piotra w 30 r. śm. i Stanisławę Kulczyńskich

 

Niedziela 30.07.2023

8.00 + Mieczysława Starzykowskiego i Stanisława Osieckiego od kolegi Stanisława

10.30 + Helenę Kardas w r. śm. od syna Andrzeja z rodz.

12.00 Dziękczynna w 75 r. ur. Marianny Markowskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od Marii

 

17-23 lipca 2023 r. 

Poniedziałek 17.07.2023

17.00 + Edwarda Kieliś w 1 r. śm. od żony, dzieci i ich rodzin

 

Wtorek 18.07.2023

17.00 + Edwarda i Helenę Olszynka, Jana i Łucję Olszynka

 

Środa 19.07.2023

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 20.07.2023

17.00 + Teresę Mateusiak w 2 r. śm. od syna z synową

 

Piątek 21.07.2023

17.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Krystynę Farat od rodz. Filipów z Poręby Wielkiej

+ Tadeusza Kłoczko od wnuczki Małgorzaty z rodz.

+ Stanisława Kurzeja

+ Henryka Bendik od Perzyńskich

+ Stanisława mróz od chrześnicy Ilony z rodz.

+ Stanisławę Grzelak od rodz.

+ Wiesławę Bilnik od brata

+ Lucję Głowacz od sąs. z ul. Studzienna 16/I

+ Bogdana Faryna od Elżbiety i Witolda Jamroż

+ Danutę Bucką od Eweliny i Marcina Kłoczko z córeczkami

+ Ryszarda Niedzielę od ucz. pog.

+ Annę Piotrowską od ucz. pog.

+ Zbigniewa Wojtala od ucz. pog.

+ Włodzimierza Górskiego od ucz. pog.

+ Barbarę Urbańską od ucz. pog.

+ Stanisława Pluta od ucz. pog.

+ Bogdana Sobczaka od kuzynki Marii Wojas z rodz.

 

Sobota 22.07.2023

17.00 + Władysława Stawiarz od żony z dziećmi i rodz.

 

Niedziela 23.07.2023

8.00 + Stanisława Kwintala

10.30 + Włodzimierza Górskiego od żony i córek z rodzinami

12.00

– dziękczynna w 40 r. ur. Marty z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 10 r. ur. Poli z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 2 r. ur. Niny z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

 

10-16 lipca 2023 r.

 

Poniedziałek 10.07.2023

17.00 + Wacława Herbst

 

Wtorek 11.07.2023

17.00 Dziękczynna za szczęśliwy pobyt na pielgrzymce w Rzymie i dalsze Boże bł. dla Pani Marii

 

Środa 12.07.2023

17.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Czwartek 13.07.2023

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

 

Piątek 14.07.2023

17.00 + Romana Sówkę od przyjaciół Magdy

 

Sobota 15.07.2023

17.00 + Tadeusza Krzysztofa i Marcina Pietrzyk

 

Niedziela 16.07.2023

8.00 + Tadeusza Kołodzieja

10.30 + Czesława Miecznikowskiego z racji imienin od żony i córek z rodzinami

12.00 Suma Odpustowa – za Parafian

 

3-9 lipca 2023 r. 

Poniedziałek 3.07.2023

17.00 + Czesława Tyka w 36 r. śm. od córki Marii

 

Wtorek 4.07.2023

17.00 + Kazimierza Janinę Sztelma od syna Mateusza z rodz.

 

Środa 5.07.2023

17.00 + Leszka Majcherczyka od żony

 

Czwartek 6.07.2023

17.00 + Jadwigę Kuklińską od ucz. pog.

 

Piątek 7.07.2023

17.00 + Mirosławę Kućmierz od ucz. pog.

 

Sobota 8.07.2023

17.00 + Alicję i Józefa Ziołowicz

 

Niedziela 9.07.2023

8.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Jarosława Zywar

12.00 Dziękczynna w 1 r. ur. Dominika Ronewicz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od rodziców

 

26 czerwca – 2 lipca 2023 r. 

Poniedziałek 26.06.2023

17.00 + Zbigniewa Królaka od ucz. pog.

 

Wtorek 27.06.2023

17.00 + Marzenę Nowaczyk od sąs. z ul. Szosowej z nr 5a

 

Środa 28.06.2023

17.00 + Barbarę Hyla od Rodziny Rydzyk z Kwaśniowa

 

Czwartek 29.06.2023

17.00 + Piotra Antoninę Stanisława Pycia

 

Piątek 30.06.2023

17.00 + Zofię Nowak od ucz. pog.

 

Sobota 1.07.2023

17.00 + Romana Sówkę od Ewy Witkowicz Anny Komenda Barbary Szwaczka Elżbiety Hajduk Jolanty Mleczko

 

Niedziela 2.07.2023

8.00 W int. Żywego Różańca i za śp. ks. Zygmunta Szmigla w r. śm.

10.30

+ Bożenę Fijałkowską w 3 r. śm. od dzieci i wnuczek,

+ Tadeusza Nytko w 5 r. śm. od żony, syna i córki

12.00 Za Parafian

 

19-25 czerwca 2023 r. 

Poniedziałek 19.06.2023

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Jana Brudek z racji imienin

 

Wtorek 20.06.2023

17.00 + Barbarę Hyla od sąs.

18.00 + Tomasza Gajosa od ucz. pog.

 

Środa 21.06.2023

17.00 + Marzenę Nowaczyk

18.00 + Jana Wrońskiego od ucz. pog.

 

Czwartek 22.06.2023

17.00 + Edwarda Kieliś od Zakładu Pogrzebowego Wolny z Czeladzi

18.00 + Lucjana Szostek od sąs.

 

Piątek 23.06.2023

8.00 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego

17.00 Za żyjących i zmarłych Ojców z racji Dnia Ojca

18.00 + Stanisława Kwintala

 

Sobota 24.06.2023

17.00 + Jana Soja z racji imienin od całej Rodziny

18.00 + Stanisława Sułkowicza od siostry Anny z rodz.

 

Niedziela 25.06.2023

8.00 + Jana Lechkun z racji imienin od żony i dzieci z rodzinami

10.30 + Reginę Majcherską i zm. z rodziny

12.00

– dziękczynna w 1 r. ur. Amelki Padula z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od babć

– w intencji Nowożeńców Natalii i Artura Koziarz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od uczestników ślubu

17.00 + Adama Zadęckiego w 6 r. śm. od żony i córek

 

12-18 czerwca 2023 r. 

Poniedziałek 12.06.2023

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek

18.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Wtorek 13.06.2023

17.00 + Franciszka Bronisławę i Stanisława Pustuł

18.00 + Zbigniewa Wojtala od ucz. pog.

 

Środa 14.06.2023

17.00 + Edwarda Kieliś od sąs. z klatki z nr 13

18.00 + Romana Sówkę od Zakładu Pog. „Wolny” z Czeladzi

 

Czwartek 15.06.2023

17.00 + Marzenę Nowaczyk od przyjaciół

18.00 + Jana Wrońskiego od syna Romana z rodz. +Barbarę Wrońską

 

Piątek 16.06.2023

17.00 + Barbarę Hyla od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Krystynę Farat od sąs.

+ Mariana Poterek od żony z rodz.

+ Stanisława Kurzeja

+ Henryka Bendik od Damiana Szymczyka z rodz.

+ Ireneusza Ramosa z racji imienin od mamy

+ Grzegorza Miśkiewicza od chrześnicy

+ Wiesławę Bilnik od Zakładu Pogrzebowego Eden

+ Władysławę Domagała od rodzin Żurawskich i Węglarzy

+ Stanisława Mróz od córki Joasi z mężem

+ Tadeusza Kłoczko od ucz. pog.

+ Józefę Ziętara od ucz. pog.

+ Stanisławę Grzelak od ucz. pog.

+ Bogdana Faryna od ucz. pog.

+ Danutę Bucką od ucz. pog.

+ Władysława Pluta od ucz. pog.

+ Jolantę Surowiec od ucz. pog.

+ Jana Helenę Kozłowskich Zofię Stanisława Grabowskich od rodz

+ Jana Brudek z racji imienin od żony i syna z rodz.

+ Ryszarda Niedziela od Zakładu Pogrzebowego „Eden” w S-cu

+ Tadeusza Nytko od żony i syna

+ Marka i Bożenę Fijałkowskich od dzieci i wnuczek

+ Adama Knieja od żony, dzieci i wnuków

 

Sobota 17.06.2023

17.00 + Lucjana Szostek od ucz. pog.

18.00 + Stanisława Sułkowicza od chrześniaka Marka

 

Niedziela 18.06.2023

8.00 + Sebastiana Bugajskiego

10.30 + Henryka Studenckiego w 23 r. śm.

12.00

– dziękczynna w 1 r. ur. Klary Słóń z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

– dziękczynna w 60 r. ur. Elżbiety Płaczek z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od mamy i brata Pawła z rodz.

– o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nowożeńców Marzeny i Przemysława Kozłowskich od uczestników ślubu

17.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

 

5-11 czerwca 2023 r. 

Poniedziałek 5.06.2023

17.00 + Romana Sówkę od Ewy Witkowicz, Anny Komenda, Barbary Szwaczka, Elżbiety Hajduk, Jolanty Mleczko

18.00 + Jana Wicińskiego w 9 r. śm. Franciszkę i Władysława Łazarz, Bogusławę Barzycką

 

Wtorek 6.06.2023

17.00 + Barbarę Hyla od Małgosi i Jasia z rodz.

18.00 + Beatę Michalską od Grażyny, Marylki i Hani z rodzinami

 

Środa 7.06.2023

17.00 + Edwarda Kieliś od ucz. pog.

18.00 + Annę Merchel od Sebastiana, Kingi i Borysa Kazimierskich

 

Czwartek 8.06.2023

Boże Ciało

8.00 + Mariannę Dereja od syna z żoną

10.00 + Agatę Nazarewicz od męża z rodziną

12.00 Za Parafian

 

Piątek 9.06.2023

17.00 + Bronisława Pardo od ucz. pog.

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Sobota 10.06.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Annę Karczewską w 9 r. śm.

 

Niedziela 11.06.2023

8.00 + Antoniego Henryka Mirosława Fijałkowskich od siostrzeńca Stanisława

10.30 + Czesława Miecznikowskiego z racji ur. od żony i dzieci

12.00

– dziękczynna w 92 r. ur. Stanisława Wolnego z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od córek z rodzinami

– dziękczynna w 84 r. ur. Teodory Waldon z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od córki

17.00

+ Józefa Lubnau w 20 r. śm. od żony i synów z rodzinami oraz

+ Waldemara Annę Konrada Lubnau, Franciszkę Andrzeja Łój, Janinę Gajewską

 

29 maja – 4 czerwca 2023 r. 

Poniedziałek 29.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 29 greg.

18.00 + Zygmunta Fiutek i Zygmunta Porębskiego

 

Wtorek 30.05.2023

17.00 + Jana Podgórni od Anity i Jerzego Sopata z rodz.

18.00 + Władysławę Gajda 30 greg.

 

Środa 31.05.2023

17.00 + Piotra i Zofię Starukiewicz i zm. z rodziny

18.00 + Jolantę Surowiec od ucz. pog.

 

Czwartek 1.06.2023

17.00 + Józefę Ziętara od dzieci i ich rodzin

18.00 + Janusza Karczewskiego w 9 r. śm.

 

Piątek 2.06.2023

17.00 + Stanisława Sułkowicz od chrześniaka Darka

18.00 + Mariana Kocel w r. śm. od syna z rodz., + Agatę Grelewicz

 

Sobota 3.06.2023

17.00 + Barbarę Hyla od rodzin: Sojków i Barczyków

18.00 + Czesława Kaszyckiego od żony i synów z rodzinami

 

Niedziela 4.06.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Krzysztofa Wewióra w 13 r. śm. od żony i córek z rodzinami

12.00 Za Parafian

17.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma od syna Mateusza z rodz.

 

22-28 maja 2023 r.

 

Poniedziałek 22.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 22 greg.

18.00 + Tadeusza Kłoczko od Michała i Grażyny Kwintal

 

Wtorek 23.05.2023

17.00 + Stanisława Kwintal i Stanisława Kurzeja

18.00 + Władysławę Gajda 23 greg.

 

Środa 24.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 24 greg.

18.00 + Stanisława Sułkowicza od chrześniaka Marka

 

Czwartek 25.05.2023

17.00 + Stanisława Kosałka w 11 r. śm. od żony i dzieci

18.00 + Władysławę Gajda 25 greg.

 

Piątek 26.05.2023

17.00 Zbiorowa za zmarłe i żyjące Mamy z racji Dnia Matki

18.00 + Władysławę Gajda 26 greg.

 

Sobota 27.05.2023

17.00 + Zofię Gawron od chrześniaka Krzysztofa z rodz.

18.00 + Władysławę Gajda 27 greg.

 

Niedziela 28.05.2023

8.00 + Władysławę Gajda 28 greg.

10.30 Rocznica I Komunia św.

12.00 Dziękczynna w 10 r. ślubu Małgorzaty i Tomasza z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

17.00 + Stanisława Kardas w 4 r. śm. od syna Andrzeja z rodz.

 

15-21 maja 2023 r. 

Poniedziałek 15.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 15 greg.

18.00

+ Marka Gwóźdź w 6 r. śm. od mamy i bratowej z rodziną oraz

+ Stanisława i Czesława Gwóźdź

 

Wtorek 16.05.2023

17.00 + Franciszka Massalskiego od Pani Celiny

18.00 + Władysławę Gajda 16 greg.

 

Środa 17.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 17 greg.

18.00 + Ryszarda Wójcickiego w 4 r. śm. od żony i córki z rodz.

 

Czwartek 18.05.2023

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Władysławę Gajda 18 greg.

 

Piątek 19.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 19 greg.

18.00 + Zbiorowa za Zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Michalinę Sułkowicz od z rodz. Reroniów

+ Sławomira Pietrzyka w 27 r. śm. od żony

+ Krystynę Farat od chrześnicy Magdy z mężem

+ Henryka Bendik od Szefostwa z rodziną

+ Reginę Andura w 21 r. śm. od syna z rodz.

+ Barbarę Poterek od sąs.

+ Józefę Ziętara od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Stanisława Piwowarczyka od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Czesława Szarek od szwagra Mariana z rodz. z Parafii Słaboszów

+ Grzegorza Miśkiewicza od ucz. pog.

+ Jerzego Niewiadomskiego od ucz. pog.

+ Barbarę Gębala od ucz. pog.

+ Wiesławę Bilnik od ucz. pog.

+ Władysławę Domagała od ucz. pog.

+ Pelagię Stochel od ucz. pog.

+ Stanisława Mróz od żony

+ Tadeusza Kłoczko od siostry Romy z rodz.

 

Sobota 20.05.2023

17.00 + Pawła w 24 r. śm., Bolesława i zm. z rodziny Socha

18.00 + Władysławę Gajda 20 greg.

 

Niedziela 21.05.2023

8.00 + Władysławę Gajda 21 greg.

10.00 I Komunia św.

12.00

– dziękczynna w 1 r. ślubu Marleny i Bartosza Tkacz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

– dziękczynna w 80 r. ur. Tadeusza i 75 r. ur. Haliny z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od wnuków i całej rodziny

– dziękczynna w 65 r. ur. Jana Fiś z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

– dziękczynna w 45 r. ur. Siostry Dominiki z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od Grażyny z rodziną

17.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

 

8-14 maja 2023 r. 

Poniedziałek 8.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 8 greg.

18.00 + Stanisława w 10 r. śm., Helenę Rusieckich, Jadwigę Kwiecień

 

Wtorek 9.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 9 greg.

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Środa 10.05.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Władysławę Gajda 10 greg.

 

Czwartek 11.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 11 greg.

18.00 + Zmarłych z Rodziny Wolnych

 

Piątek 12.05.2023

17.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

18.00 + Władysławę Gajda 12 greg.

 

Sobota 13.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 13 greg.

18.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

 

Niedziela 14.05.2023

8.00 + Wiesławę, Stanisława i Stanisława – syna Musialik

10.30 + Władysławę Gajda 14 greg.

12.00 Dziękczynna w 25 r. święceń kapłańskich ks. Marka Sarleja od Żywego Różańca

17.00 + Czesława Miecznikowskiego w 2 r. śm.

 

1-7 maja 2023 r.

 

Poniedziałek 1.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 1 greg.

18.00 + Wandę Wawro od Ireny Jarosława i Krzysztofa z rodzinami

 

Wtorek 2.05.2023

17.00 + Przemysława Kamińskiego w 19 r. śm. od żony i córki z rodz.

18.00 + Władysławę Gajda 2 greg.

 

Środa 3.05.2023

Królowej Polski

8.00 + Ellę Wróblewską w 1 r. śm. od córki Henryki z rodz.

10.30 + Eleonorę Starosta w 6 r. śm. od córek z rodzinami

12.00 + Władysławę Gajda 3 greg.

17.00 + Stanisławę, Aleksandrę i Stefana Kwintal

 

Czwartek 4.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 4 greg.

18.00 Kazimierza i Janinę Sztelma od syna Mateusza z rodz.

 

Piątek 5.05.2023

17.00 + Edmunda Helenę Wacława i Krystynę Smolińskich

18.00 + Władysławę Gajda 5 greg.

 

Sobota 6.05.2023

17.00 + Władysławę Gajda 6 greg.

18.00 + Stanisława w 2 r. śm. i Bronisławę Ptak od dzieci z rodzinami

 

Niedziela 7.05.2023

8.00 W int. Żywego Różańca i za +ks. Zygmunta Szmigla z racji  imienin od Żywego Różańca

10.30 + Władysławę Gajda 7 greg.

12.00 Za Parafian

17.00 + Annę i Kazimierza Hećko

 

24-30 kwietnia 2023 r.

 

Poniedziałek 24.04.2023

17.00 + Ryszarda Śmiglewicza

18.00 + Barbarę Gębala od męża, dzieci i ich rodzin

 

Wtorek 25.04.2023

17.00 + Tadeusza Zasadę w 23 r. śm. od żony i rodz.

18.00 + Henrykę Pawlikowską od wnuków: Igora i Michała z rodzinami

 

Środa 26.04.2023

17.00 + Barbarę Hyla od Zakładu Pogrzebowego „Wolny” z Czeladzi

18.00 + Mariana Kocel od Sabiny z Iwonką i dziećmi

 

Czwartek 27.04.2023

17.00

1) + Stanisława Sułkowicza od siostrzenicy z rodz.

2) + Józefa Pietras od ucz. pog.

18.00 Sakrament Bierzmowania – J. E. Ks. Bp. Grzegorz Kaszak

 

Piątek 28.04.2023

17.00 + Józefa Dobosz od zastępcy Burmistrza do Spraw Społecznych Miasta Czeladzi Beaty Zawiła oraz Pracowników Wydziału Promocji Miasta

18.00 + Jana Podgórni od kuzyna Mirka z żoną

 

Sobota 29.04.2023

17.00 + Barbarę Hyla od siostry Hanki z rodz.

18.00 + Stanisława łój w 2 r. śm. od żony

 

Niedziela 30.04.2023

8.00 + Antoniego Mariannę Wacława Błaszkiewicz, Katarzynę i Izydora Celary

10.30 W int. Ks. Marka z racji imienin i 50 r. urodzin od Żywego Różańca i Parafian

12.00 Za Parafian

17.00 + Wiesławę w 2 r. śm. i Lesława w 21 r. śm. Pileckich od córki z rodz.

 

17-23 kwietnia 2023 r. 

Poniedziałek 17.04.2023

17.00 + Beatę Michalską od ucz. pog.

18.00 + Janinę Cielecką w 2 r. śm.

 

Wtorek 18.04.2023

17.00 + Elżbietę Mendrys od chrzestnego z rodz.

18.00 + Bogusława Wardyniec w 11 r. śm. od żony, syna i rodziców

 

Środa 19.04.2023

17.00 + Barbarę Hyla od wnuków i prawnuczek

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 20.04.2023

17.00 + Jacka Milczarek w 2 r. śm. od żony i dzieci

18.00 + Waldemara Lubnau w 7 r. śm. od rodziców, siostry z mężem i babci oraz za + Józefa Lubnau, Antoninę i Franciszka Pierzchała od cioci z mężem

 

Piątek 21.04.2023

17.00 + Annę Merchel od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Michalinę Sułkowicz od od siostry Marianny z rodz.

+ Stanisława Kolonko w 12 r. śm. od córki z rodz. i syna

+ Krystynę Farat od Joli z rodz.

+ Marzenę Lempart od Jacka z Budzowa

+ Mariana Dendura w 12 r. śm. od żony i dzieci

+ Henryka Bendik od szwagra Mirosława i Grażyny

+ Zenobię Chachulską od koleżanek i kolegów syna z pracy

+ Barbarę Poterek od bratowej Jadwigi z rodz.

+ Adama Bańka od rodz. Łabędziów

+ Bogumiłę Owczarek od ucz. pog.

+ Stanisława Piwowarczyka od sąs.

+ Krystynę Nikitwuk od cioci Weroniki

+ Czesława Szarek od ucz. pog.

+ Jerzego Kucypera od ucz. pog.

+ Józefę Auguścik od Zakładu Pogrzebowego Lilia – Pełka

 

Sobota 22.04.2023

17.00 + Zofię Franciszka i Stanisława Kurzeja od córki i siostry

18.00 + Jerzego Franciszkę Urbańskich, zm. z rodz. Słotów i Urbańskich

 

Niedziela 23.04.2023

8.00 + Jerzego Herod od syna z żoną i wnuków

10.30 + Edmunda Sosnowskiego w 2 r. śm. od żony i synów z  rodzinami

12.00

– dziękczynna w 1 r. urodzin Bartłomieja Skuza z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od rodziców, brata, chrzestnych i dziadków

– dziękczynna w r. urodzin Leszka z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od mamy

17.00 + Stanisława Kwintala

 

10-16 kwietnia 2023 r.

 

Poniedziałek Wielkanocny 10.04.2023

8.00 + Wacława Herbst

10.30 + Kacpra Anastazję Fijałkowskich od wnuka Stanisława z rodz.

12.00 + Grzegorza Miśkiewicza od siostry z rodz.

17.00 + Ewę Nowakowską od Agnieszki Smulskiej z rodz.

 

Wtorek 11.04.2023

17.00 + Józefa Dobosz od chrześniaka Piotra z rodz.

18.00 + Jana Podgórni od siostry Ireny z rodz.

 

Środa 12.04.2023

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

18.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Czwartek 13.04.2023

17.00 + Stanisława i Leokadię Zatońskich w r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Waldemara Socha w 1 r. śm. od mamy, żony i syna z rodz.

 

Piątek 14.04.2023

17.00 + Stanisława Kosałkę, Władysława i zm. rodziców

18.00 + Zygmunta Fiutek w 17 r. śm. od żony i synów z rodzinami

 

Sobota 15.04.2023

17.00 + Mariannę Wolną w 19 r. śm. od męża i córek z rodzinami

18.00 + Mariana Kocel od rodz. Skowrońskich

 

Niedziela 16.04.2023

8.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

10.30 + Henrykę i Stefana Szymańskich w racji ur.

12.00 Za Parafian

17.00 + Andrzeja Górskiego w 8 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

3-9 kwietnia 2023 r. 

Poniedziałek 3.04.2023

17.00 + Józefa Hajduga od Zakładu Pogrzebowego-Wolny z Czeladzi

18.00 + Jerzego Kucypera od żony

 

Wtorek 4.04.2023

17.00 + Kazimierza i Janinę Sztelma od syna Mateusza z rodz.

18.00 + Henrykę Pawlikowską od siostry Anny z rodz.

 

Środa 5.04.2023

17.00 + Franciszka Massalskiego od sąs. z ul. Szosowej 5 „b”

18.00 + Mariana Kocel od Marii z Jaworzna

 

Wielki Czwartek 6.04.2023

18.00

1) + Za zmarłych Kapłanów pracujących w tut. Parafii od Ż. R.

2) Za żyjących Kapłanów kiedyś i obecnie pracujących w tut. Parafii od Ż. R.

 

Wielki Piątek 7.04.2023

18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

 

Wielka Sobota 8.04.2023

18.00

1) + Halinę Studencką w 51 r. śm.

2) + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Niedziela 9.04.2023

6.00 Rezurekcja – za Parafian

10.30

+ Zdzisława Tomasza Stanisławę Kurant

+ Mariannę i Stanisława Pietrzyk

12.00 Dziękczynna w 65 r. urodzin dla Leszka Pietrzyka z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od mamy i najbliższej rodziny

17.00 + Romana Sówkę od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 w Sosnowcu-Milowicach

 

27 marca – 2 kwietnia 2023 r.

 

Poniedziałek 27.03.2023

8.00 + Anielę i Władysława Mucha

17.00

1) + Michalinę Sułkowicz w 1 r. śm. od dzieci i ich rodzin

2) + Halinę i Tadeusza Karczewskich

 

Wtorek 28.03.2023

8.00 + Emilię i Stanisława Półtorak od wnuczka Marka Poseł

17.00

1) + Mariana Kocel od ucz. pog.

2) + Stefanię Stanisława Leokadię Andrzeja Mędrek

 

Środa 29.03.2023

17.00 + Stefana Kowalskiego od Zakładu Pog. „Wolny” z Czeladzi

18.00 + Jana Podgórni od siostry Barbary z rodz.

 

Czwartek 30.03.2023

17.00 + Barbarę Hyla od córki z rodz.

18.00 + Zbigniewa Tatara od ucz. pog.

 

Piątek 31.03.2023

17.00 + Barbarę Kaczmarczyk od ucz. pog.

18.00 + Czesława Kaszyckiego od ucz. pog.

 

Sobota 1.04.2023

17.00 + Ireneusza Ramosa od sąs. Rodziny Sobczyńskich

18.00 + Zbigniewa i Mariannę Nowak od córki Haliny z rodz.

 

Niedziela 2.04.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Franciszkę i Kazimierza Kaleta

12.00 Za Parafian

17.00 + Ireneusza Ramosa w 1 r. śm. od mamy i braci

 

20-26 marca 2023 r.

 

Poniedziałek 20.03.2023

17.00 + Danielę Stelmach od ucz. pog.

18.00 + Małgorzatę Sławnikowską w 1 r. śm. od syna z rodz.

 

Wtorek 21.03.2023

17.00 + Ireneusza Ramosa od sąs. z ul. Studzienna z nr 12

18.00 + Ellę Wróblewską od Zakładu Pog. „Wolny” z Czeladzi

 

Środa 22.03.2023

17.00 + Stanisława Sułkowicza od siostrzenicy z rodz.

18.00 + Henrykę Pawlikowską od ucz. pog.

 

Czwartek 23.03.2023

17.00 + Józefa Dobosz od siostrzenicy Anny z rodz.

18.00 + Stanisława Kwintal

 

Piątek 24.03.2023

17.00 + Andrzeja Grzywna w 7 r. śm. od siostry Haliny

18.00 + Henrykę Wołodkiewicz od ucz. pog.

 

Sobota 25.03.2023

17.00 + Józefę Auguścik od dzieci i ich rodzin

18.00 + Romana Sówkę od ucz. pog.

 

Niedziela 26.03.2023

8.00

1) + Cecylię i Jana Pierug, Jadwigę i Mariana Makowskich

2) + Ks. Izydora Harazin w 2 r. śm.

10.30 + Helenę i Stanisława Kardas od syna Andrzeja z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Józefa z racji imienin i w 27 r. śm. i Genowefę Krzemińskich

 

13-19 marca 2023 r. 

Poniedziałek 13.03.2023

17.00 + Krystynę Kurek od sąs.

18.00 + Włodzimierza Warzyńskiego, Leokadię Świat, Marię Wierzbicką, Cecylię Szczur, Janinę Gajda

 

Wtorek 14.03.2023

17.00 + Waldemara Socha od Zakładu Pog. „Wolny” z Czeladzi

18.00 + Jana Poidgórni od ucz. pog.

 

Środa 15.03.2023

17.00 + Ireneusza Ramosa od kolegi Grzegorza

18.00 + Wandę Wawro od ucz. pog.

 

Czwartek 16.03.2023

17.00 + Tadeusza, Krzysztofa, Marcina Pietrzyk

18.00 + Ellę Wróblewską od ucz. pog.

 

Piątek 17.03.2023

17.00 O zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Lucjana Guła z racji 80 r. ur. od żony

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Michalinę Sułkowicz od rodz. Perzyńskich

+ Stefana Gorzałek w 15 r. śm. od żony i syna

+ Zofię Nowak od Zakładu Pogrzebowego „Lilia”

+ Krystynę Farat od kuzyna Tomasza z rodz.

+ Marzenę Lempart od Andrzeja i Ewy Lempart

+ Henryka Bendik od Iwony z rodz.

+ Jerzego Pawlica od sąs.

+ Janinę Sztelma od sąs.

+ Józefę Auguścik od sąs. z ul. Baczyńskiego z nr 10

+ Helenę Wojciechowską od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Zenobię Chachulską od Anny z rodz.

+ Zenona Kulczyńskiego od ucz. pog.

+ Zofię Bilnik od ucz. pog.

+ Marię Jurek od ucz. pog.

+ Barbarę Poterek od ucz. pog.

+ Adama Bańka od ucz. pog.

+ Stanisława Piwowarczyka od ucz. pog.

+ Tadeusza Nytko od żony i syna

+ Bożenę i Marka Fijałkowskich od dzieci i wnuczek

+ Adama Knieja od żony, dzieci i wnuków

+ Stanisława Kurzeja

+ Wiktorię i Józefa Brudek

+ Kazimierza i Marię Kurowskich

+ Krystynę i Lucjana Kowalik

+ Bogumiłę Owczarek od chrześniaka Mikołaja z rodz. oraz od rodz. Owczarków z Czeladzi

 

Sobota 18.03.2023

17.00 + Franciszka Massalskiego od brata Tadeusza z rodz.

18.00 + Jana Lechkun w 3 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

Niedziela 19.03.2023

8.00 O zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Kamila z racji 25 r. ur. od babci

10.30 + Janinę Sztelma od syna Mateusza z rodz.

12.00 O zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej dla Jana Dąbrowskiego z racji 80 r. ur. od żony

17.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

6-12 marca 2023 r.

 

Poniedziałek 6.03.2023

17.00 + Zofię Franciszka Kurzeja od córki

18.00 + Helenę i Bolesława Leszczyńskich od synów z rodzinami

 

Wtorek 7.03.2023

17.00 + Zofię Kała w 2 r. śm. od siostry Haliny

18.00 + Andrzeja Bilnik od ucz. pog.

 

Środa 8.03.2023

17.00 + Józefa Dobosz od siostrzenicy Elżbiety z rodz.

18.00 + Halinę Stępień w 6 r. śm. od męża i córki

 

Czwartek 9.03.2023

17.00 + Henrykę Pawlikowską od syna Pawła z rodz.

18.00 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 10.03.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Józefa Hajduga od żony, dzieci i ich rodzin

 

Sobota 11.03.2023

17.00 + Helenę Wołodkiewicz od Żywego Różańca

18.00 + Ireneusza Ramos od braci i ich rodzin

 

Niedziela 12.03.2023

8.00 + Reginę Mieczysława Bogusława Tadeusza Dobrzańskich od córki z rodz.

10.30 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

 

27 lutego – 5 marca 2023 r. 

Poniedziałek 27.02.2023

17.00 + Henryka Mystek od ucz. pog.

18.00 + Tadeusza Krawczyka w r. śm. od córki z rodziną oraz za zmarłych z rodz. Woźniczków

 

Wtorek 28.02.2023

17.00 + Ireneusza Sybilla od ucz. pog.

18.00 + Helenę Wołodkiewicz od ucz. pog.

 

Środa 1.03.2023

17.00 + Annę i Ryszarda Wawrzeń od córki, zięcia i wnuków

18.00 + Ireneusza Ramosa od mamy

 

Czwartek 2.03.2023

17.00 + Waldemara Socha od ucz. pog.

18.00 + Franciszka Massalskiego od ucz. pog.

 

Piątek 3.03.2023

17.00 + Franciszka Massalskiego od Stanisława Hrustek

18.00 + Elżbietę Mendrys od sąs.

 

Sobota 4.03.2023

17.00 + Kazimierza z racji imienin i Janinę Sztelma od syna z rodz.

18.00 + Helenę Król w 2 r. śm. od rodz.

 

Niedziela 5.03.2023

8.00 + W int. Żywego Różańca

10.30 + Helenę Dudała

12.00

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Blanki Pietranek w 1 r. ur.

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Milana Pietranek w 4 r. ur.

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Kazimierza Lipowicza z racji ur. i imienin

17.00 + Mariannę Bronisława Wydmańskich, Janinę Stanisława Czesława Miecznikowskich

 

20-26 lutego 2023 r. 

Poniedziałek 20.02.2023

17.00 + Ireneusza Ramosa od ucz. pog.

18.00 + Mariannę Kolbiarz od wnuka z rodz.

 

Wtorek 21.02.2023

17.00 + Jana w 36 r. śm. i Władysławę Musialik

18.00 + Eleonorę Tabak z racji imienin od dzieci z rodzinami

 

Środa Popielcowa 22.02.2023

9.00 + Henryka Bendik od sąs.

17.00 + Zofię i Jana Staniszewskich oraz Michalinę, Marię i Władysława Kupis

18.00 + Elzbietę w 1 r. śm. i Ireneusza Sybilla od dzieci i ich rodzin

 

Czwartek 23.02.2023

17.00 + Elżbietę Mendrys od rodz. Gajdów

18.00 + Stanisława Kwintal

 

Piątek 24.02.2023

17.00 + Jacka Kubasika od Bartłomieja Gawrona z Wadowic

18.00 + Alfredę Paczyńską od ucz. pog.

 

Sobota 25.02.2023

17.00 + Stanisława Sułkowicza od siostry Katarzyny z rodz.

18.00 + Barbarę Musiał od sąs. z klatki

 

Niedziela 26.02.2023

8.00 + Józefa Dobosz w 1 r. śm. od żony i córki z rodz.

10.30 + Kazimierę Stanisława Szkutnik

12.00 Za Parafian

17.00 + Ryszarda Kąkol od sąs.

 

13-19 lutego 2023 r. 

Poniedziałek 13.02.2023

17.00 + Alfreda Trela od ucz. pog.

18.00 + Henryka Smolińskiego od sąs. Smolińskiej

 

Wtorek 14.02.2023

17.00 + Michalinę Sułkowicz od ucz. pog.

18.00 + Franciszka Massalskiego od synów z rodzinami

 

Środa 15.02.2023

17.00 + Martę i Stanisława Grzywna w r. śm. od cioci Haliny oraz + Eleonorę Dysy od siostry Haliny w 1 r. śm.

18.00 + Elżbieta Mendrys od ucz. pog.

 

Czwartek 16.02.2023

17.00 + Tadeusza Krzysztofa Marcina Pietrzyk

18.00 + Zofię Gawron od ucz. pog.

 

Piątek 17.02.2023

17.00 + Józefa Hajduga od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Michalinę Sułkowicz od Alfreda i Aliny Pazera i ich dzieci z rodzinami

+ Michalinę Sułkowicz od Anny z rodz.

+ Zofię Nowak od Jasi i Staszka Mrozów z Sosnowca

+ Kazimierza Kurkowskiego od Eweliny i Tomasza

+ Marzenę Lempart od rodz. Korczaków z mamą

+ Krystynę Farat od cioci Marysi z rodz.

+ Helenę krawiec od Władzi Zielonka z dziećmi

+ Henryka Bendik od córek

+ Jerzego Gawlica od rodz. Musiałów i Kamińskich

+ Stefanię Obłąk od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Janinę Sztelma od Pracowników Przedszkola

+ Helenę Wojciechowską od sąs. z ul. Szosowej z nr 5a

+ Józefę Auguścik od sąs. z ul. Baczyńskiego z nr 10

+ Halinę Białowąs od rodz. Mejmert i siostry Jasi

+ Mariannę i Ryszarda Głowackich od wnuczki z rodz.

+ Zenona Kulczyńskiego od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Zofię Bilnik od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

+ Zenobię Chachulską od ucz. pog.

+ Lecha Pierzchalskiego od ucz. pog.

 

Sobota 18.02.2023

17.00 + Józefa Dobosz od Zakładu Pogrzebowego Wolny z Czeladzi

18.00 + Ryszarda Kąkol od wnuka Dominika z Sylwią

 

Niedziela 19.02.2023

8.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Barbarę Hyla od męża

12.00 Za Parafian

17.00 + Jarosława Zywar, Karolinę i Stanisława Zywar

 

6-12 lutego 2023 r. 

Poniedziałek 6.02.2023

17.00 + Franciszka Massalskiego od kolegów i koleżanek syna Dariusza z PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach

18.00 + Gabrielę i Zygmunta Wicińskich od wnuczki Kasi z rodz.

 

Wtorek 7.02.2023

17.00 + Henryka Mystek od żony i dzieci z rodzinami

18.00 + Cecylię Nurkowską-Patoła od ucz. pog.

 

Środa 8.02.2023

17.00 + Elżbietę Mendrys od rodz. ze Świętokrzyskiego

18.00 + Elżbietę Sybilla od ucz. pog.

 

Czwartek 9.02.2023

17.00 + Jacka Kubasika od rodz. Dudków

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 10.02.2023

17.00 + Wacława Herbst

18.00 + Andrzeja Bochenka od ucz. pog.

 

Sobota 11.02.2023

17.00 + Barbarę Musiał od ucz. pog.

18.00 + Józefa Dobosz od ucz. pog.

 

Niedziela 12.02.2023

8.00 + Marię Tyka w 6 r. śm. od córki Marii

10.30 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

12.00 Za Parafian

17.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

30 stycznia – 5 lutego 2023 r. 

Poniedziałek 30.01.2023

17.00 + Eleonorę Tabak od ucz. pog.

18.00 + Walerię Korzeniewską w 1 r. śm. od siostrzenicy z rodz.

 

Wtorek 31.01.2023

17.00 + Eleonorę Tabak od dzieci z rodzinami

18.00 + Mariana Bubak od ucz. pog.

 

Środa 1.02.2023

17.00 + Jacka Kubasika od Urszuli Banasik i Rodziny Golonków

18.00 + Zofię Pławińską od ucz. pog.

 

Czwartek 2.02.2023

9.00 + Bronisławę w 1 r. śm. i Mariana Operacz od dzieci z rodzinami

17.00 + Lucjana Staszewskiego w 3 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

Piątek 3.02.2023

17.00 + Eleonorę Tabak od sąs. z ul. Baczyńskiego z nr 37

18.00 + Ryszarda Kąkol od wnuka Łukasza i synowej Teresy

 

Sobota 4.02.2023

17.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma

18.00 + Mariana Bubak od Staszka z żoną i rodz.

 

Niedziela 5.02.2023

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Zofię i Rudolfa Hachuła w 15 r. śm.

12.00 Za Parafian

17.00 + Andrzeja Bochenka i Halinę Bochenek-Mąka od dzieci z rodzinami

 

23-29 stycznia 2023 r.

 

Poniedziałek 23.01.2023

17.00 + Stanisława Kwintal

18.00 + Czesława Gwóźdź w 4 r. śm. od mamy i żony z rodziną oraz + Stanisława i Marka Gwóźdź

 

Wtorek 24.01.2023

17.00 + Wojciecha Trojanowskiego w 4 r. śm. od mamy i brata

18.00 + Jacka Kubasika od ucz. pog.

 

Środa 25.01.2023

17.00 + Bogusławę Bąk od sąs.

18.00 + Władysława Sowę od ucz. pog.

 

Czwartek 26.01.2023

17.00 + Cecylię Nurkowską od rodz. Gorzałków

18.00 + Bogusławę Bąk od ucz. pog.

 

Piątek 27.01.2023

17.00 + Genowefę z racji im. i Józefa z racji ur. Krzemińskich

18.00 + Irena Pabiś od ucz. pog.

 

Sobota 28.01.2023

17.00 + Halinę Bochenek-Mąka od ucz. pog.

18.00 + Ryszarda Kąkol od ucz. pog.

 

Niedziela 29.01.2023

8.00 + Natalię Mieszczak w 2 r. śm.

10.30 + Jana Piotra Marię Pyryt

12.00 Dziękczynna w 31 r. ur. Dawida Ostrowskiego z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Św. od Mamy i Babci

17.00 + Jerzego w 4 r. śm. i Franciszkę Urbańskich oraz + zm. z rodz. Słotów i Bubków

 

16-22 stycznia 2023 r.

 

Poniedziałek 16.01.2023

17.00 + Władysława Sowę od Zakładu Pogrzebowego Lilia-Pełka

18.00 + Teresę Rojek w 5 r. śm. od córki z rodz.

 

Wtorek 17.01.2023

17.00 + Jacka Kubasika od sąs. z ul. Słowiańskiej

18.00 + Stanisława Sułkowicza od ucz. pog.

 

Środa 18.01.2023

17.00 + Władysława Sowę od sąs. z bloku

18.00 + Marka Piotrowskiego od ucz. pog.

 

Czwartek 19.01.2023

17.00 + Grażynę Chmiel od ucz. pog.

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 20.01.2023

17.00 + Zygmunta Wasilewskiego od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za Zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Leokadię i Stanisława Zatońskich w r. śm. od córki z rodz.

+ Michalinę Sułkowicz od Haliny Jesień z rodz.

+ Romana Sówkę od rodz. Urbańskich z Więckowic

+ Stanisława Bączaj od sąs.

+ Zofię Nowak od syna Stefana z wnuczkami i prawnuczkami

+ Krystynę Farat od Beaty i Lucjana Bernaś

+ Kazimierza Kurkowskiego od Grażyny i Pawła

+ Marzenę Lempart od kolegów i koleżanek Mateusza z klasy ze Szkoły Podstawowej

+ Helenę Krawiec od sąs.

+ Henryka Bendik od żony

+ Jerzego Gawlica od ucz. pog.

+ Stefanię Obłąk od ucz. pog.

+ Józefa Andura w 14 r. śm. od syna z rodz.

+ Janinę Sztelma od ucz. pog.

+ Helenę Wojciechowską od ucz. pog.

+ Józefę Auguścik od ucz. pog.

+ Danutę Majka od ucz. pog.

+ Zenobię Chachulską od syna

 

Sobota 21.01.2023

17.00 Zbiorowa za żyjące i zmarłe Babcie z racji Dnia Babci

18.00 + Stanisława Sułkowicza od siostry Katarzyny z rodz.

 

Niedziela 22.01.2023

8.00 + Mariana Bubak od sąs.

10.30 + Tadeusza Krzysztofa i Marcina Pietrzyk

12.00 Za Parafian

17.00 Zbiorowa za żyjących i zmarłych Dziadków z racji Dnia  Dziadka

 

9-15 stycznia 2023 r. 

Poniedziałek 9.01.2023

8.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 10.01.2023

8.00 + Wacława Herbst

 

Środa 11.01.2023

8.00 + Stefanię Obłąk od chrześnicy Iwony z rodz.

 

Czwartek 12.01.2023

8.00 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

 

Piątek 13.01.2023

8.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodz.

 

Sobota 14.01.2023

8.00 + Ewę Komenda od ucz. pog.

 

Niedziela 15.01.2023

8.00 + Helenę Dudała

10.30 + Danutę w 50 r. śm. i Józefa w 35 r. śm. Dróżdż

12.00 Za Parafian

17.00 + Zofię Pławińską od syna z żoną i wnuka

 

2-8 stycznia 2023 r. 

Poniedziałek 2.01.2023

8.00 + Barbarę Krakowską-Fiś z racji urodzin od męża i dzieci z rodzinami

 

Wtorek 3.01.2023

8.00 + Wiesławę Kruk od ucz. pog.

 

Środa 4.01.2023

8.00 + Janinę i Kazimierza Sztelma od syna Mateusza, córki Marzeny i ich rodzin

 

Czwartek 5.01.2023

8.00 + Krystynę Kurek od ucz. pog.

 

Piątek 6.01.2023

Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00 + Ewę Nawrot od Zakładu Pogrzebowego „Wolny” z Czeladzi

10.30 + Zdzisława Kurant z racji ur. od żony i córek z rodzinami

12.00 + Ewę Komenda od Żywego Różańca

17.00 + Irenę Pabiś od córki z rodz.

 

Sobota 7.01.2023

8.00 + Janusza Kubasika od ucz. pog.

 

Niedziela 8.01.2023

Niedziela Chrztu Pańskiego

8.00 + Mariana Bubak od żony i synów z rodzinami

10.30 + Zygmunta Wasilewskiego od syna z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Ryszarda Kąkol od żony, córki i najbliższej rodziny

 

1 stycznia 2023 r.  

Niedziela 1.01.2023

Nowy Rok

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Jacka Kubasika od mamy, żony i córek z rodzinami

12.00 Dziękczynna w 40 r. ur. Alicji Marciniec z prośba o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski opiekę Matki Bożej od Rodziców i Babci

17.00 + Ewę Komenda od syna z rodz.

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.