Rok 2020

28-31 grudnia 2020 r. 

Poniedziałek 28.12.2020

7.00 + Mariannę Lisiecką od ucz. pog.

 

Wtorek 29.12.2020

17.00 + Władysława Kowalskiego od ucz. pog.

 

Środa 30.12.2020

7.00 + Henryka Majcherskiego i zm. z rodziny

17.00 + Za zmarłych Parafian w 2020 roku

 

Czwartek 31.12.2020

7.00 + Antoninę Lula od ucz. pog.

17.00 Za Parafian – zakończenie roku

 

 

21-27 grudnia 2020 r. 

Poniedziałek 21.12.2020

17.00 + Franciszkę Tomczyk w 26 r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Joannę Karbownik w 1 r. śm. od córek

 

Wtorek 22.12.2020

17.00 + Wacława Rogala w 5 r. śm. od żony i syna z rodz.

18.00 + Mariannę Opuchlik od ucz. pog.

 

Środa 23.12.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Władysława Kowalskiego od najbliższej rodziny

 

Czwartek 24.12.2020

7.00 + Dominikę Franciszka Czesława Kuś i zm. z rodz. Kuś i Rogóż

 

Piątek 25.12.2020

Boże Narodzenie

0.00 Pasterka – za Parafian

8.00 + Henryka Osieckiego od żony

10.30 + Stanisława Żeromskiego w 3 r. śm. od żony i córki z rodz.

12.00 + Zdzisława Kurant od żony i córek z rodzinami

17.00 + Marię Opuchlik od wnuków Darii Klaudii i Michała

 

Sobota 26.12.2020

Świętego Szczepana

8.00 + Janinę i Stanisława Kciuk

10.30 + Krystynę i Zygmunta Owczarek od córek z rodzinami

12.00 + Adama Zadęckiego od żony i córek

17.00 + Stanisława Jędreckiego w 3 r. śm.

 

Niedziela Świętej Rodziny 27.12.2020

8.00 + Marka Rdzanek od dzieci i ich rodzin

10.30 + Romana Gronieckiego w 8 r. śm. od żony i córki z mężem

12.00 Za Parafian

17.00 + Mariannę w 10 r. śm. i Hieronima w 18 r. śm. Skarżyńskich od  syna z rodz.

  

14-20 grudnia 2020 r.
 
Poniedziałek 14.12.2020
17.00 + Kazimierza w 22 r. śm. i Irenę w 7 r. śm. Dzierzęckich od córek z rodzinami
18.00 + Stanisławę i Władysława Herbst
 
Wtorek 15.12.2020
17.00 + Stefanię Wypych w 14 r. śm. od męża, dzieci i ich rodzin
18.00
1) + Jerzego Urbańskiego , zm. z rodz. Słotów i Bubków
2) + Marię Opuchlik od swatowej
 
Środa 16.12.2020
17.00 + Bolesława Leszczyńskiego w 6 r. śm. od żony i synów z rodzinami
18.00 + Euzebiusza Andrysek od sąs.
 
Czwartek 17.12.2020
17.00 + Zofię Kolonko od rodz. Pala i Jagieło
18.00 + Antoninę Lula od syna z rodz.
 
Piątek 18.12.2020
17.00 + Marka Rdzanek od mamy
18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego
+ Stanisława Kaleta od brata Kazimierza z rodz.
+ Jerzego Skulich od zony i syna
+ Genowefę Sobieraj w 2 r. śm. od męża
+ Sławomira Pytel od siostry z rodz.
+ Jana i Bożenę Smolińskich od żony
+ Tadeusza Nytko od żony
+ Bożenę i Marka Fijałkowskich od mamy
+ Adama Knieja od żony i córek
+ Irenę Przybylską od syn a z rodz.
+ Henryka Osieckiego od sąs. z klatki z nr 60
+ Henrykę Górniak od ucz. pog.
+ Jana Domagałę od ucz. pog.
+ Tadeusza Pietrzyka od ucz. pog.
+ Piotra Uzarowicza od ucz. pog.
 
Sobota 19.12.2020
17.00 + Stanisława Przywała od żony i dzieci z rodzinami
18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
 
Niedziela 20.12.2020
8.00 + Bronisława Malinowskiego od córki z rodz. i zm. z rodz. Malinowskich
10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci
12.00 Dziękczynna w 18 r. ur. Miłosza Czechowicza z prośba o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego od całej rodziny
17.00 + Annę Panas w 19 r. śm. od męża i syna z rodz.
 

7-13 grudnia 2020 r.

 

Poniedziałek 7.12.2020

17.00 + Jolantę Irla w 4 r. śm.

18.00 O zdrowie, Boże bł., opiekę M. Bożej dla Edwarda Glanerskiego

 

Wtorek 8.12.2020

17.00 + Zofię Kolonko od rodz. Świerków i Delów

18.00 + Euzebiusza Andrysek od ucz. pog.

 

Środa 9.12.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Wiesławę Chrobot w 4 r. śm. i z racji imienin od męża, córki z rodz. i przyjaciółki Aliny

 

Czwartek 10.12.2020

17.00 + Henryka Osieckiego od sąs. z klatki z nr 60

18.00 + Włodzimierza Madura od siostry Władysławy

 

Piątek 11.12.2020

17.00 + Marię Opuchlik od synowej

18.00 + Marka Rdzanek od ucz. pog.

 

Sobota 12.12.2020

17.00 + Grażynę Bielak od męża

18.00 + Eugeniusza Sadło w 5 r. śm. od rodz.

 

Niedziela 13.12.2020

8.00 + Stefana w 8 r. śm. i Henryka Szymańskich

10.30 + Stanisława Kukułkę w 4 r. śm. od żony

12.00 Dziękczynna w 20 r. ur. Mateusza Ostrowskiego z prośba o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego od babci

17.00 + Anielę Wacława Zdzisława Januszek

 

30 listopada – 6 grudnia 2020 r. 

Poniedziałek 30.11.2020

17.00 + Andrzeja Gelecińskiego z racji imienin i ur. od żony i córki

18.00 + Jana Domagałę od ucz. pog.

 

Wtorek 1.12.2020

17.00 + Sylwestra Zasadę w 4 r. śm. od mamy

18.00 + Henryka Osieckiego od ucz. pog.

 

Środa 2.12.2020

17.00 + Włodzimierza Madura od Żanety z rodz.

18.00 + Zofię Kolonko od przyjaciółki Jadzi z synem

 

Czwartek 3.12.2020

17.00 + Stanisławę Karkoszka od sąs.

18.00 + Marka Rdzanek od Marii Herbst z dziećmi

 

Piątek 4.12.2020

17.00 Za żyjących i zm. Górników i ich rodziny z racji św. Barbary

18.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Sobota 5.12.2020

17.00 + Julię Antoniego Dionizego Panicz

18.00 + Zofię Kolonko od rodziny Wików

 

Niedziela 6.12.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Stanisławę Władysława Herbst, Janinę Stanisława Kciuk

12.00 W int. Katarzyny z racji r. ur. z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Bożej od męża i dzieci

17.00 + Franciszka i Zofię Kurzeja

 

23-29 listopada 2020 r.

 

Poniedziałek 23.11.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Henrykę Górniak od ucz. pog.

 

Wtorek 24.11.2020

17.00 O zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski dla Kazimierza w 80 r. ur. od rodziny

18.00 + Zofię Kolonko od ucz. pog.

 

Środa 25.11.2020

17.00 + Marka Rdzanek od siostry Urszuli z rodz.

18.00 + Włodzimierza Madura od ucz. pog.

 

Czwartek 26.11.2020

17.00 + Antoniego Kinas w 31 r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Jadwigę Tkacz od ucz. pog.

 

Piątek 27.11.2020

17.00 + Stanisławę Karkoszka od Joanny i Karola Karkoszka

18.00 + Walerego Cieśla od Kazimierza z żoną i rodz.

 

Sobota 28.11.2020

17.00 + Zofię Kolonko od siostry z dziećmi

18.00 + Bolesława Puchała w 8 r. śm. od żony i syna

 

Niedziela 29.11.2020

8.00 + Stanisławę Zofię Władysława Zdzisława Krzysztofa i Jerzego Herbst

10.30 + Benignę i Wiesława Coner od córki z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Stanisława Domagałę od rodz.

 

16-22 listopada 2020 r.

 

Poniedziałek 16.11.2020

17.00 + Stanisławę Karkoszka od ucz. pog.

18.00 Za Parafian

 

Wtorek 17.11.2020

17.00 + Krystynę Szymczyk od ucz. pog.

18.00 + Teresę Kosiarz-Stanlej od rodz. Żak

 

Środa 18.11.2020

17.00 + Henryka Osieckiego od sąs. z klatki nr 62

18.00 + Walerego Cieśla od Danuty z rodz.

 

Czwartek 19.11.2020

17.00 + Janusza Migza od synów, synowej i wnuczki

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 20.11.2020

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

18.00 + Za zmarłych zbiorowa do Miłosierdzia Bożego 

+ Krystynę Owczarek w 3 r. śm. od córek z rodzinami

+ Janusza Czajka od żony

+ Krystynę Rojek od córki z rodziną

+ Janinę Kurczyna od ucz. pog.

+ Annę Kaleta od ucz. pog.

+ Jerzego Skulich od ucz. pog.

+ Teresę Tworkowską od ucz. pog.

+ Lucynę Markowską od ucz. pog.

 

Sobota 21.11.2020

17.00 + Henryka Osieckiego od żony i dzieci z rodzinami

18.00 + Krzysztofa Strasz w r. śm. i Zofię Moskwa

 

Niedziela 22.11.2020

8.00 + Jana Stanisławę Stanisława Halinę Łukasik, Bronisławę Hojnacką, Wojciecha Kędzierskiego

10.30 + Jana Helenę Kozłowskich, Zofię Stanisława Grabowskich

12.00 Dziękczynna w 1 r. ur. dla Bianki Kucińskiej z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od prababci Stasi

17.00 + Henryka Starostę w 4 r. śm. od córek z rodzinami

 

9-15 listopada 2020 r.

 

Poniedziałek 9.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 9

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 10.11.2020

17.00 + Marcina Pietrzyka z racji imienin, Mariannę Zębala w r. śm., Krzysztofa Pietrzyka

18.00 + Janinę Pluta od rodziny

 

Środa 11.11.2020

17.00 + Zenona Ściborowskiego w 18 r. śm. od żony dzieci i ich rodzin

18.00 + Ryszarda Wronieckiego i zm. z rodz. Wronieckich i Zająców

 

Czwartek 12.11.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Eugeniusza Musiała w 2 r. śm. od żony i syna z rodziną

 

Piątek 13.11.2020

17.00 + Eugeniusza Musiała w 2 r. śm. od żony z rodziną

18.00 + Mariannę Galińską od sąs.

 

Sobota 14.11.2020

17.00 + Zofię Kolonko od syna i córki z rodz.

18.00 + Walerego Cieśla od Sabiny z rodz.

 

Niedziela 15.11.2020

8.00 + Zofię Zdzisława Jerzego i Krzysztofa Herbst od rodz. Herbstów

10.30 + Bolesława Pawła Józefa Genowefę Socha, Józefa i Władysławę Cebulskich, Jana i Kazimierę Rak

12.00 Za Parafian

17.00 + Bronisławę Ptak od rodz. Bieleckich

 

2-8 listopada 2020 r.

 

Poniedziałek 2.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 1

18.00 + Walerego Cieśla od żony

 

Wtorek 3.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 2

18.00 + Tadeusza Smolińskiego od żony, córki i syna

 

Środa 4.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 3

18.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Czwartek 5.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 4

18.00 + Krystynę Gądek od męża i syna z rodz.

 

Piątek 6.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 5

18.00 + Mieczysława i Beatę Malinowskich

 

Sobota 7.11.2020

17.00 Msza św. Oktawalna – 6

18.00 + Janusza Migza od ucz. pog.

 

Niedziela 8.11.2020

8.00 + Genowefę z racji ur. i Józefa Krzemińskich

10.30 W int ks. Karola z racji imienin od Żywego Różańca

12.00 O zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza z racji imienin od Parafianki

15.00 Msza św. Oktawalna – 7

 

26 października – 1 listopada 2020 r.

 

Poniedziałek 26.10.2020

17.00 + Bronisławę Ptak od Żywego Różańca

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 25

 

Wtorek 27.09.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 26

18.00 Za Parafian

 

Środa 28.09.2020

17.00 + Bronisławę Ptak w r. śm. od męża, dzieci i ich rodzin

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 27

 

Czwartek 29.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 28

18.00 + Jana Markowskiego w 13 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

 

Piątek 30.10.2020

17.00 + Michalinę Bielską w 19 r. śm.

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 29

 

Sobota 31.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 30

18.00 + Bronisławę Ptak od rodz. Dudków z Bągatu

 

Niedziela 1.11.2020

Wszystkich Świętych

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Janusza Stolarskiego w 20 r. śm. od żony

12.00 + Ryszarda Stępień w 14 r. śm. od żony i dzieci

15.00 Różaniec – Wypominki Jednorazowe – Msza św. za zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu (w Kościele)

 

19-25 października 2020 r.

 

Poniedziałek 19.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 18

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 20.09.2020

17.00 + Wacława Herbst od Elżbiety Zarek z mężem i synem

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 19

 

Środa 21.09.2020

17.00 + Martę w 4 r. śm. i Józefa w 1 r. śm. Węgrzyńskich

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 20

 

Czwartek 22.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 21

18.00 + Annę Kaleta od córek z rodzinami

 

Piątek 23.10.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 22

 

Sobota 24.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 23

18.00 + Wiesławę Masalską w 10 r. śm. od męża, dzieci i ich rodzin

 

Niedziela 25.10.2020

8.00 + Zofię Mariannę i Waleriana Adamek od dzieci

10.30 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 24

12.00 Za Parafian

17.00 + Kazimierę Eugeniusza Andrzeja Dudek od córki z rodz.

 

12-18 października 2020 r.

 

Poniedziałek 12.10.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 11

 

Wtorek 13.09.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 12

18.00 + Wacława Herbst od Henryka i Ireny Danielów

 

Środa 14.09.2020

17.00 + Zygmunta Bolesława Genowefę Fiutek, Zofię Romana Annę Haber

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 13

 

Czwartek 15.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 14

18.00 + Zdzisława i Helenę Szczerba

 

Piątek 16.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 15

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego

+ zm. z rodz. Siekiewicz

+ Zofię Kierkowską od sąs.

+ Roberta Nowaka od sąs. z bloku

+ Romana Pietrzyka od mamy

+ Zdzisława Zienterskiego od żony i córek

+ Zofię Pawelec od Pracowników Banku Spółdzielczego w Andrychowie

+ Ryszarda Kaleta w 81 r. ur. od żony i dzieci

+ Andrzeja Kurzak w 1 r. śm. od żony i syna

+ Tadeusza Nytko od żony i syna

+ Bożenę i Marka Fijałkowskich

+ Michalinę Porębską, Wacława Stanisławę Władysława Herbst

+ Czesława Madej od ucz. pog.

+ Grzegorza Stępień od ucz. pog.

+ Janusza Czajka od ucz. pog.

+ Krystynę Rojek od ucz. pog.

+ Janinę Nowak od ucz. pog.

+ Janinę Samolewicz od ucz. pog.

 

Sobota 17.10.2020

17.00 + Aleksandrę i Władysława Czech od córki z rodz. oraz + Izabelę i Adama Bujak

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 16

 

Niedziela 18.10.2020

8.00

1) + Helenę Dudała

2) + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 17

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Za Parafian

17.00 + Stanisława w 16 r. śm. i Kazimierę Szkutnik

 

5-11 października 2020 r.

 

Poniedziałek 5.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 4

18.00 W int. Rodziców Nicolasa Anioł o Boże bł., umocnienie w wierze, wytrwałość od ucz pog. Nicolasa

 

Wtorek 6.09.2020

17.00 + Romana Helenę Ziółkowskich, Ignacego Annę Szwaczka

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 5

 

Środa 7.09.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 6

18.00 W int. Żywego Różańca z racji wspomnienia NMP Różańcowej

 

Czwartek 8.10.2020

17.00 + Halinę w 25 r. śm. i Włodzimierza Grałek

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 7

 

Piątek 9.10.2020

17.00 + Za Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 8

 

Sobota 10.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 9

18.00 + Donata Stelmacha i zm. z rodz. Stelmachów i Szczerbów

 

Niedziela 11.10.2020

8.00

1) + Władysławę Jana Musialik od córki

2) + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 10

10.30 + Stanisławę i Stanisława Mrówka

12.00 Za Parafian

17.00 + Adama Świerczynę od przyjaciół z boiska

 

28 września – 4 października 2020 r.

 

Poniedziałek 28.09.2020

17.00 + Anielę Władysława Much

18.00 Za Parafian

 

Wtorek 29.09.2020

17.00 + Leokadię w 23 r. ś. i Stanisława w 20 r. śm. Gruszka od córki z  rodz.

18.00 + Henrykę w 22 r. śm. i Stefana Szymańskich

 

Środa 30.09.2020

17.00 + Bronisławę Ptak od sas. z bloku nr 8

18.00 + Walerego Cieśla od sąs.

 

Czwartek 1.10.2020

17.00 + Za zm. z rodzin Lepieszków i Stępniów od rodz. Lepieszków

18.00 + Wacława Herbst od siostrzenicy Teresy Olech z rodz.

 

Piątek 2.10.2020

17.00 + Józefa i Wojciecha Trojanowskich

18.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 1

 

Sobota 3.10.2020

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 2

18.00 + Andrzeja Wrażeń w 9 r. śm. od żony i dzieci

 

Niedziela 4.10.2020

8.00 W int Żywego Różańca

10.30 + Kazimierza Sztelma od żony

12.00 Za Parafian

17.00 + Tomasza i Stanisławę Kurant – greg. 3

 

21-27 września 2020 r.

 

Poniedziałek 21.09.2020

17.00 + Stanisława Domagałę w 9 r. śm. i zm. z rodz. Domagałów i Kubików

18.00 + Kazimierza Halik od rodz. Karkoszków z Milowic

 

Wtorek 22.09.2020

17.00 + Wacława Herbst od bratanka Stanisława Herbst

18.00 + Bronisławę Ptak od rodz. Gamrat z Wolbromia

 

Środa 23.09.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Walerego Cieśla od ucz. pog.

 

Czwartek 24.09.2020

17.00 + Władysława Waldon w r. śm. od żony i dzieci

18.00 + Annę Alojzego Lipowicz

 

Piątek 25.09.2020

17.00 + Aleksandrę Włodarczyk w 2 r. śm.

18.00 + Mariana Kuca od ucz. pog.

 

Sobota 26.09.2020

17.00 + Jana Brudek w r. śm.

18.00 + Bronisławę Ptak od sąs. z bloku nr 8

 

Niedziela 27.09.2020

8.00 + Edwarda Bronisławę Antoniego Pura

10.30 + Leszka Świder w 12 r. śm.

12.00

– dziękczynna w 1 r. ur. Zuzanny Lores z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od rodziców i dziadków

– dziękczynna w 1 r. ur. Darii Radgowskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

– dziękczynna w 88 r. ur. Heleny z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

17.00 + ks. dr Michała Komasę od byłego ministranta Stanisława

 

14-20 września 2020 r.

 

Poniedziałek 14.09.2020

17.00 + Tadeusza Solarskiego w 5 r. śm. od Teresy z Eweliną

18.00 + Kazimierza Halik od Rodziny Waldonów z Milowic

 

Wtorek 15.09.2020

17.00 + Michała Fik w 6 r. śm. od żony z dziećmi i teściów

18.00 + Józefa i Alicję Ziołowicz

 

Środa 16.09.2020

17.00 + Wacława Herbst od swata Stanisława Porębskiego

18.00 + Bronisławę Ptak od Edmunda i Haliny Dudek

 

Czwartek 17.09.2020

17.00 + Stefana Zwoźniaka w 10 r. śm. od żony i syna z rodz.

18.00 + Joannę Lemler jej rodziców i dziadków

 

Piątek 18.09.2020

17.00 + Zygmunta Fiutek od wnuczki Agnieszki z rodz.

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego

+ Bronisława Wierzbowskiego od żony i córek z rodzinami

+ Elżbietę Kaleta w 20 r. śm. od męża i dzieci z rodzinami

+ Jerzego Głowa od chrześniaka Dawida z żoną i dziećmi

+ Felicję Ślimak od rodziny

+ Jadwigę Kordecką od sąs.

+ Zofię Pawelec od Rady i Zarządu ABS Banku Spółdzielczego w Andrychowie

+ Mariana Dendura z racji ur. od żony i dzieci

+ Zygmunta Owczarek w 5 r. śm. od córek z rodzinami

+ Mariana Jaros od ucz. pog.

+ Zofię Kierkowską od ucz. pog.

+ Roberta Nowaka od ucz. pog.

+ Henryka Czapla od ucz. pog.

+ Tomasza Kowalskiego od ucz. pog.

+ Stanisława Kaleta od ucz. pog.

+ Romana Pietrzyka od ucz. pog.

+ Zdzisława Zienterskiego od ucz. pog.

 

Sobota 19.09.2020

17.00 + Zenona Marię Jana Rdzanków

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Niedziela 20.09.2020

8.00 + Józefa Marcinkowskiego w 11 r. śm. od żony z rodziną

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00

– w int Nowożeńców Kariny i Piotra Łętocha z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

– dziękczynna w 5 r. ślubu Agnieszki i Tomasza oraz Jasia z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

– w int. Rodziców Nicolasa Anioł, dziadków i całej Rodziny z prośbą o Boże bł., umocnienie w wierze i wytrwałość

17.00 Dziękczynna w 65 r. ur. Andrzeja z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

 

7-13 września 2020 r. 

Poniedziałek 7.09.2020

17.00 + Władysława Waldon w 30 r. śm. od żony i dzieci

18.00 + Kazimierza Halik od sąs. z Milowic

 

Wtorek 8.09.2020

17.00 + Wacława Herbst od Jolanty i Grzegorza Zasadzinów

18.00 + Mariannę Rogowską od rodz. Trzaszkaczów, Wypych i Stanik

 

Środa 9.09.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Bronisławę Ptak od ucz. pog.

 

Czwartek 10.09.2020

17.00 + Bronisławę Ptak od Pani Basi

18.00 + Andrzeja Kurzaka od rodziców Haliny i Stefana Kurzak

 

Piątek 11.09.2020

17.00 + Mariannę Wolną od męża i córek z rodzinami z racji imienin

18.00 + Marię Szlęk w 3 r. śm. od męża, synów, synowych i rodziny

 

Sobota 12.09.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Genowefę w 4 r. śm. i Józefa Krzemińskich

 

Niedziela 13.09.2020

8.00 + Stanisława i rodziców Kosałka Józefa i rodziców Czernik

10.30 + Martę Adamus w 2 r. śm.

12.00

– w int Nowożeńców Anny i Damiana Bojacz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

– w int Nowożeńców Natalii i Jakuba Szczypa z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

17.00 Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Mateusza Sztelma z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od mamy Janiny

 

31 sierpnia – 6 września 2020 r.

 

Poniedziałek 31.06.2020

17.00 + Andrzeja Kurzaka od ucz. pog.

 

Wtorek 1.09.2020

17.00 + Wacława Herbst od rodz. Torbusów i Buchtów z Koziegłówek

18.00 + Mariannę Rogowską od ucz. pog.

 

Środa 2.09.2020

17.00 + Genowefę w 9 r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Andrzeja Kurzaka od Strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Częstochowie

 

Czwartek 3.09.2020

17.00 + Janinę Malinowską i zm. z rodz. Kiersnowskich od córki z rodz.

18.00 + Emilię Stanisława Półtorak, Teofila Poseł

 

Piątek 4.09.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Stanisława Gwóźdź w 10 r. śm. od żony i synowej z rodz.

 

Sobota 5.09.2020

17.00 + Bogusławę Adamczyk w 3 r. śm. od siostry Haliny

18.00 + Zm. z rodz. Kubików

 

Niedziela 6.09.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Mariana Operacz

12.00

– dziękczynna z racji imienin i ur. dla Rozalii Lipowicz z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od męża i dzieci

– dziękczynna w 1 r. ur. Adama Musiał z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od prababci Basi

– dziękczynna w 3 r. ur. Krzysztofa Michalczyka z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od dziadków

– w int. dzieci, młodzieży i nauczycieli z racji rozpoczynającego się Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego

17.00 + Edwarda Stasiaka w 9 r. śm. od żony, dzieci i ich rodzin

 

24-30 sierpnia 2020 r. 

Poniedziałek 24.08.2020

17.00 + Jadwigę Sadło w 3 r. śm. od rodz.

 

Wtorek 25.08.2020

17.00 Za Parafian

 

Środa 26.08.2020

17.00 + Mariannę Rogowską od wnuków z rodzinami

 

Czwartek 27.08.2020

17.00 Dziękczynna w 65 r. ur. dla Lesławy Kurant z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

 

Piątek 28.08.2020

17.00 + Piotra Starukiewicza w 11 r. śm. od rodz.

 

Sobota 29.08.2020

17.00 + Mariannę Rogowską od rodz. Skowronków z Sosnowca

 

Niedziela 30.08.2020

8.00 + Bronisławę Ptak od męża

10.30 + Jana Pudo od żony

12.00

– w int. Nowożeńców Anny i Łukasza Podgórni z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Maki Bożej od ucz. ślubu

– w int. Nowożeńców Anny i Michała Wójcickich z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Maki Bożej od ucz. ślubu

 

17-23 sierpnia 2020 r.

 

Poniedziałek 17.08.2020

17.00 + Andrzeja Brudek w r. śm. od mamy

 

Wtorek 18.08.2020

17.00 + Julię Augusta Bolesława Leszczyńskich

 

Środa 19.08.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 20.08.2020

17.00 Za Parafian

 

Piątek 21.08.2020

17.00 + Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

+ Adolfa Ramosa w 30 r. śm. od żony z rodz.

+ Helenę Kardas w 25 r. śm.

+ Krzysztofa Załęskiego w 2 r. śm. od żony i córek

+ Józefa Podgórni w r. śm.

+ Józefa Dendura z racji ur. od żony i dzieci

+ Jerzego Będkowskiego w r. śm. od żony

+ Zofię Balin od córki z rodz.

+ Wacława Herbst od żony i dzieci

+ Tadeusza Nytko od żony i syna

+ Bożenę i Marka Fijałkowskich od dzieci

+ Jadwigę Walasek od ucz. pog.

+ Damiana Wirażkę od ucz. pog.

+ Jadwigę Kordecką od ucz. pog.

+ Wiesławę Wojciechowską od ucz. pog.

+ Janinę Krzemińską od ucz. pog.

+ Mariannę Zalewską od ucz. pog.

 

Sobota 22.08.2020

17.00 + Krystynę Stanisława Józefa Kucia

 

Niedziela 23.08.2020

8.00 + Stanisława Kwintala w 7 r. śm. od żony z rodziną

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Dziękczynna z racji ur. Michała z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł., opiekę Maki Bożej od Grażyny z rodz.

 

10-16 sierpnia 2020 r. 

Poniedziałek 10.08.2020

17.00 + Andrzeja Gelecińskiego w r. śm. od żony i dzieci

 

Wtorek 11.08.2020

17.00 Za Parafian

 

Środa 12.08.2020

17.00 + Grażynę Bielak od męża

 

Czwartek 13.08.2020

17.00 + Wacława Herbst w 1 r. śm. od żony i synów z rodzinami

 

Piątek 14.08.2020

17.00 + Tadeusza Solarskiego z racji ur. od Teresy z Eweliną

 

Sobota 15.08.2020

Wniebowzięcie NMP

8.00 + Marię Fijałkowską od siostrzeńca Stanisława

10.30 + Stanisława Bijaka w 9 r. śm. i zm. z rodz. Bijaków i Szumów

12.00 + Mariana Jarosa od żony i córek z rodzinami

 

Niedziela 16.08.2020

8.00 + Stanisława Wiśniewskiego w 7 r. śm. od żony

10.30 + Mariusza Stępnia w 2 r. śm. od siostry z rodziną i taty

12.00 Za Parafian

 

3-9 sierpnia 2020 r.

 

Poniedziałek 3.08.2020

17.00 Za Parafian

 

Wtorek 4.08.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Środa 5.08.2020

17.00 + Barbarę Urbańską w 1 r. śm. od Stanisławy Stolarskiej z rodz.

 

Czwartek 6.08.2020

17.00 + Henryka Wawro w 5 r. śm. od żony z rodz.

 

Piątek 7.08.2020

17.00 + Zofię Jakóbczyk w 1 r. śm. od męża i córki z rodz.

 

Sobota 8.08.2020

17.00 + Jana Światłowskiego, Józefę Teofila Eugeniusza Kowalik

 

Niedziela 9.08.2020

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Edwarda Kacpra Annę Stasiak

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 1 r. ur. Antoniego Kołodzieja z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Najświętszej

 

27 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

 

Poniedziałek 27.07.2020

17.00 Za Parafian

 

Wtorek 28.07.2020

17.00 + Annę Trojanowską i Leokadię Drąg

 

Środa 29.07.2020

17.00 + Jana Pudo od ucz. pog.

 

Czwartek 30.07.2020

17.00 + Władysławę Daniel od ucz. pog.

 

Piątek 31.07.2020

17.00 + Józefa Trzcionkę w 2 r. śm. od żony i córek

 

Sobota 1.08.2020

17.00 + Mariannę Rogowską od córki

 

Niedziela 2.08.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Antoninę i Franciszka Pierzchała od córki z mężem

12.00 Za Parafian

 

20-26 lipiec 2020 r. 

 

Poniedziałek 20.07.2020

17.00 + Edwarda i Helenę Olszynka

 

Wtorek 21.07.2020

17.00 Za Parafian

 

Środa 22.07.2020

17.00 + Reginę Rogala od ucz. pog.

 

Czwartek 23.07.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

 

Piątek 24.07.2020

17.00 + Władysławę Daniel od córek z rodzinami

 

Sobota 25.07.2020

17.00 + Michalinę Porębską od męża i dzieci w 8 r. śm.

 

Niedziela 26.07.2020

8.00 + Zdzisława Jasik w 10 r. śm. od żony, dzieci i ich rodzin

10.30 + Jarosława Zywar

12.00 Za Parafian

 

13-19 lipca 2020 r.

 

Poniedziałek 13.07.2020

17.00 Za Parafian

 

Wtorek 14.07.2020

17.00 + Józefa Węgrzyńskiego od wnuczki Kasi z rodz.

 

Środa 15.07.2020

17.00 + Zofię i Władysława Błaszczyńskich od córki Eli z dziećmi

 

Czwartek 16.07.2020

17.00 + ks. Zygmunta Szmigla w 16 r. śm.

 

Piątek 17.07.2020

17.00 Zbiorowa za zm. do Bożego Miłosierdzia

+ Adama Zadęckiego w 3 r. śm. od żony i córek

+ Ryszarda Fitek w 10 r. śm. od syna Mikołaja z mamą

+ Tadeusza Węgrzynowicza od brata ciotecznego Mariana z żoną

+ Eugeniusza Barańskiego od sąs.

+ Henrykę i Józefa Pondel

+ Eugeniusza Szarawarskiego od rodz. Porębskich

+ Krzysztofa Pietrzyka od mamy

+ Halinę Rejdych od ucz. pog.

+ Jerzego Głowa od ucz. pog.

 

Sobota 18.07.2020

17.00 + Władysława Stawiarz w 12 r. śm. od żony, dzieci i wnucząt

 

Niedziela 19.07.2020

8.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Suma Odpustowa - za Parafian

 

6-12 lipca 2020 r.

 

Poniedziałek 6.07.2020

17.00 + Zm. z rodz. Kolonków

 

Wtorek 7.07.2020

17.00 Za Parafian

 

Środa 8.07.2020

17.00 + Alicję i Józefa Ziołowicz od syna z rodz.

 

Czwartek 9.07.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 10.07.2020

17.00 + Józefa Węgrzyńskiego od rodz. Perów i Nowaków

 

Sobota 11.07.2020

17.00 + Tadeusza Nytko w 2 r. śm. od żony, dzieci i ich rodzin

 

Niedziela 12.07.2020

8.00 + Grażynę Bielak

10.30 + Tadeusza Kołodzieja

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 40 r. ślubu Doroty i Ryszarda z prośbą o zdrowie, Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

 

29 czerwca – 5 lipca 2020 r.

 

Poniedziałek 29.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 29 gr.

 

Wtorek 30.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 30 gr.

 

Środa 1.07.2020

17.00 + Mariana Poterek z racji imienin

 

Czwartek 2.07.2020

17.00 + Włodzimierza Nowaczyk w 13 r. śm. od synów z rodzinami

 

Piątek 3.07.2020

17.00 + Jerzego Urbańskiego od rodz. Słotów

 

Sobota 4.07.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Niedziela 5.07.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Józefę Feliksa Zofię Noszczyk, Jolantę Zbigniewa Kaczmarczyk, Joannę Mariana Szostek od Barbary i Ryszarda z rodzinami

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 1 r. ur. Hani Majcher z prośbą o zdrowie, Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od dziadków

– dziękczynna w 80 r. ur. Wiesława Świeboda z prośbą o zdrowie, Boże bł. potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od synów z rodzinami

 

22-28 czerwca 2020 r. 

 

Poniedziałek 22.06.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 22 gr.

 

Wtorek 23.06.2020

17.00 Zbiorowa za Ojców

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 23 gr.

 

Środa 24.06.2020

17.00 + Jana Brudek z racji imienin od żony i syna z rodz.

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 24 gr.

 

Czwartek 25.06.2020

17.00 + Henryka w 20 r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 25 gr.

 

Piątek 26.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 26 gr.

18.00 + Wacława Herbst od Tomka i Kasi Sowa z Myszkowa

 

Sobota 27.06.2020

17.00 + Reginę Majcherską i zm. z rodz.

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 27 gr.

 

Niedziela 28.06.2020

8.00 + Czesława Tyka w 33 r. śm.

10.30 + Czesława Gwóźdź z racji ur. od mamy, żony i synów

12.00

– za Parafian

– zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 28 gr.

 

15-21 czerwca 2020 r.

 

Poniedziałek 15.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 15 gr.

18.00 + Danielę Kopeczek od Marii Kwintal

 

Wtorek 16.06.2020

17.00 + Józefa Domagalskiego w 5 r. śm. od żony i córki z rodz.

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 16 gr.

 

Środa 17.06.2020

17.00 + Władysława Breguła w 8 r. śm. od żony

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 17 gr.

 

Czwartek 18.06.2020

17.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 18 gr.

 

Piątek 19.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 19 gr.

18.00 + Za zmarłych zbiorowa do Miłosierdzia Bożego

+ Jana Piotra Stanisława Antoninę Leszczyńskich

+ Tadeusza Węgrzynowicza od z rodz.

+ Władysława Minor

+ Władysława i Genowefę Kwiecień

+ Jadwigę Kowalską od ucz. pog.

+ Danielę Szymonek od ucz. pog.

+ Eugeniusza Barańskiego od ucz. pog.

 

Sobota 20.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 20 gr.

18.00 + Jana Wicińskiego w 6 r. śm., Franciszkę i Władysława Łazarz, Bogusławę Barzycką

 

Niedziela 21.06.2020

8.00 + Łukasza Kwaśnego – 21 gr.

10.30 + Mieczysława Musiał od żony i dzieci

12.00

– za Parafian

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę matki Bożej dla Elżbiety Stępień w 70 r. ur. od dzieci, wnuków i prawnuków

17.00 + Zm. z rodz. Kraszkiewicz

 

8-14 czerwca 2020 r.

 

Poniedziałek 8.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 8 gr.

18.00 + Józefa Węgrzyńskiego od ucz. pog.

 

Wtorek 9.06.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 9 gr.

 

Środa 10.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 10 gr.

18.00 + Annę Karczewską w 6 r. śm. od syna

 

Czwartek 11.06.2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8.00 + Józefa Lubnau w 17 r. śm. od żony i synów z rodzinami

10.00 Sakrament Bierzmowania – J. E. Ks. Bp. Piotr Skucha

12.00 + Łukasza Kwaśnego – 11 gr.

 

Piątek 12.06.2020

17.00

1) + Grażynę Bielak od męża

2) + Łukasza Kwaśnego – 12 gr.

18.00 + Zdzisława Kurant w 2 r. śm. od żony i córek

 

Sobota 13.06.2020

17.00 + Bronisławę Franciszka Stanisława Pustuł od córki z rodz.

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 13 gr.

 

Niedziela 14.06.2020

8.00 + Irenę Fijałkowską od syna z rodz.

10.30 + Wacława Herbst od chrześnicy Marii z mężem z Myszkowa

12.00 Za Parafian

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 14 gr.

 

1-7 czerwca 2020 r. 

 

Poniedziałek 1.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 1 gr.

18.00 + Janusza Karczewskiego w 6 r. śm. od syna

 

Wtorek 2.06.2020

17.00 + Wacława Herbst od Elżbiety Musialik z Koziegłówek

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 2 gr.

 

Środa 3.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 3 gr.

18.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od Dzidki z rodz.

 

Czwartek 4.06.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 4 gr.

 

Piątek 5.06.2020

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 5 gr.

18.00 + Zofię i Piotra Starukiewicz od dzieci z rodzinami

 

Sobota 6.06.2020

17.00 + Wacława Herbst od Ani z Radkiem Wojnarowskich z Emilką

18.00 + Łukasza Kwaśnego – 6 gr.

 

Niedziela 7.06.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Zofię Władysława Wnuk, Halinę Kuta

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 89 r. ur. Stanisława Wolnego z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł. opiekę Matki Bożej od córek z rodzinami

– dziękczynna w 1 r. ur. Igi Sikora z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł. i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

17.00 + Łukasza Kwaśnego – 7 gr.

 

25-31 maja 2020 r.

 

Poniedziałek 25.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od wujka Olka z żoną Balbiną z Mszany Dolnej (25-gr.)

18.00 + Stanisława Kosałkę w 9 r. śm. od żony i dzieci

 

Wtorek 26.05.2020

17.00 Zbiorowa za żyjące i zmarłe matki

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od kuzynostwa Adama i Mileny z Mszany Dolnej (26-gr.)

 

Środa 27.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od kuzynki Kingi z mężem Pawłem z Mszany Dolnej (27-gr.)

18.00 + Stanisława Kuś od szwagra Jana z rodz. z Dąbrowy Górniczej

 

Czwartek 28.05.2020

17.00 + Wacława Herbst od Grzegorza Musialika z rodz. z Koziegłówek

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Eweliny i Pawła Widzisz z Kasinki Małej (28-gr.)

 

Piątek 29.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Agnieszki i Pawła Woźniak z rodz. z Mszany Dolnej (29-gr.)

18.00 + Annę Prudkij od sióstr i braci

 

Sobota 30.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Sabiny i Łukasza Grąg z rodz. Mszany Dolnej (30-gr.)

18.00 + Stanisława Kardas w 1 r. śm. od syna Andrzeja z rodz.

 

Niedziela 31.05.2020

8.00 + Antoniego Julię Dionizego Panicz

10.30 + Krzysztofa Wewióra od żony i córek z rodz.

12.00

– za Parafian

– w int. dzieci z racji Dnia Dziecka

– o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary

17.00 + Mariana Poterek w 12 r. śm.

 

18- 24 maja 2020 r.

 

Poniedziałek 18.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Andrzeja Guzara z rodz. z Mszany Dolnej(18-gr.)

18.00 + Wiesławę, Stanisława-męża, Stanisława-syna Musialik

 

Wtorek 19.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Basi i Maćka Kołodziej z rodz. i wujka Staszka(19-gr.)

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Środa 20.05.2020

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Agnieszki Jasek z rodz. z Mszany Dolnej (20-gr.)

 

Czwartek 21.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Doroty i Pawła Dorczak z rodz. z Mszany Dolnej(21-gr.)

18.00 + Wacława Herbst od Wiesławy Rdzanek

 

Piątek 22.05.2020

17.00 + Zbigniewa Kolbiarz w 12 r. śm. od siostry

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Małgorzaty i Sylwestra Chorągwickich z rodz. z Łostówki(22-gr.)

 

Sobota 23.05.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Rafała i Kingi Wydra z rodz. z Dobrej (23-gr.)

 

Niedziela 24.05.2020

8.00 + Oskara Aleksndrowicza od cioci Magdy i cioci Zosi i wujka Edka z Mszany Dolnej (24-gr.)

10.30 Dziękczynna w 6 r. ur. Kuby Frącek z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej od prababci Basi

12.00 Za Parafian

17.00 + Pawła i Bolesława Socha i zm. z rodz.

 

11-17 maja 2020 r.

 

Poniedziałek 11.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Jana i Stanisławy Blecharczyk z Raby Niżnej(11-gr.)

18.00 + Zm. z rodz. Wolnych i Józefa Nowaka

 

Wtorek 12.05.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Jana i Agnieszki Gnieckich z Podobina(12-gr.)

 

Środa 13.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Józefa i Agaty Blecharczyk z Raby Niżnej (13-gr.)

18.00 + Antoninę Piotra Stanisławę Pycia, Ludwikę Aleksandra Józefa Rachwaniec

 

Czwartek 14.05.2020

17.00 + Zofię Juliana Krukowskich, Władysławę Stefana Strojniak

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od rodz. Żur z Mszany Dolnej(14-gr.)

 

Piątek 15.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od rodz. Tomalczyków ze Słomki

18.00 + Zbiorowa za zm. do Miłosierdzia Bożego (15-gr.)

+ Eleonorę Starosta w 3 r. śm. od córek z rodzinami

+ Reginę Andura w 18 r. śm. od syna z rodz.

+ Zm. z rodz. Majewskich i Załęskich

+ Feliksa Kucek od rodz. Potrzebowskich i Lucyny

+ Tadeusza i Zofię Brzeskich od dzieci z rodzinami

+ Jana Lechkun od żony, dzieci i ich rodzin

+ Marię Walczak od syna z rodz.

+ Krystynę Janiszewską od dzieci i ich rodzin

+ Łukasza Kwaśnego

+ Tadeusza Nytko i Marka Fijałkowskiego od żony

+ Jadwigę Kowalską od sąs.

+ Ryszarda Kaletę od ucz. pog.

+ Danielę Kopeczek od ucz. pog.

+ Józefa Ziółkowskiego od ucz. pog.

+ Mariannę Jakubiak od ucz. pog.

 

Sobota 16.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Zofii Guzara z rodz.(16-gr.)

18.00 + Marka Gwóźdź w 3 r. śm. od mamy i bratowej z rodz.

 

Niedziela 17.05.2020

8.00 + Oskara Aleksndrowicza od Anety Mrózek z Mszany Dolnej (17-gr.)

10.30 Dziękczynna w 23 r. święceń kapłańskich ks. Proboszcza Karola Banasika z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 50 r. ur. Janiny Hachuła z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najśw. od męża i dzieci

17.00 + Mariannę, Witolda Liliannę Szczecinów od siostry z rodz.

 

4-10 maja 2020 r.

 

Poniedziałek 4.05.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Arka z rodz. (4-gr.)

 

Wtorek 5.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od Ani z rodz (5-gr.)

18.00

1) + Stanisławę Aleksandrę Stefana Kwintal

2) + Halinę w 48 r. śm. od siostry z rodz.

 

Środa 6.05.2020

17.00 + Zm. z rodz. Lepieszków i Stępniów od rodz. Lepieszków

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od rodz. Kierzków z N. Sącza (6-gr.)

 

Czwartek 7.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od rodz. Bieńków z Raby Niżnej (7-gr.)

18.00 + Jana Tymińskiego od szwagra Wojciecha z synem

 

Piątek 8.05.2020

17.00 + Stanisława Kukułkę z racji im. od żony

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Janiny i Stanisława Wróbel z Mszany Dolnej (8-gr.)

 

Sobota 9.05.2020

17.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od Klaudii Wróbel z Mszany Dolnej (9-gr.)

 

Niedziela 10.05.2020

8.00 + Oskara Aleksndrowicza od Beaty i Grzegorza Gibadło z rodz. z Mszany Dolnej (10-gr.)

10.30 + Wiesławę Stanisława-męża, Stanisława-syna Musialik

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 1 r. ur. Dominika Stanisława Gałka z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 75 r. ur. Janiny z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę Matki Najświętszej od koleżanki

17.00 + Józefę Jana Benesiewicz, Magdalenę Antoniego Cieleckich, Jana Światłowskiego

 

27 kwietnia – 3 maja 2020 r.

 

Poniedziałek 27.04.2020

17.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od Pani Basi

18.00 + Agnieszkę Grygiel w 1 r. śm. od mamy i brata z rodz.

 

Wtorek 28.04.2020

17.00 + Wacława Hebst od Lucyny Szczypa z rodz.

18.00 + Stanisława Kolonko w 9 r. śm. od żony i dzieci

 

Środa 29.04.2020

17.00 + Urszulę Konopską od sąsiadki i przyjaciółki Janiny

18.00 + Zygmunta Fiutek i Zygmunta Porempskiego z racji imienin

 

Czwartek 30.04.2020

17.00 + Stanisława Kuś od Mariusza i Renaty Szafraniec z N. Sącza

18.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od sąs. z klatki

 

Piątek 1.05.2020

17.00 + Oskara Aleksndrowicza od babci (1-gr.)

18.00 + Wacława Herbst od swatów

 

Sobota 2.05.2020

17.00 + Przemysława Kamińskiego w 16 r. śm. od żony i córki z rodz.

18.00 + Oskara Aleksndrowicza od ojca chrzestnego z rodz. (2-gr.)

 

Niedziela 3.05.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Oskara Aleksndrowicza od cioci Maki z rodz. (3-gr.)

12.00 Za Parafian

17.00 + Annę i Kazimierza Hećko

 

20-26 kwietnia 2020 r.

 

Poniedziałek 20.04.2020

17.00 + Grażynę Bielak z racji ur. od męża

18.00 + Józefa Węgrzyńskiego od córki i syna z rodz.

 

Wtorek 21.04.2020

17.00 + Wacława Herbst od Urszuli i Andrzeja Białas z rodz.

18.00 + Tomasza Guła w 21 r. śm.

 

Środa 22.04.2020

17.00 + Stanisława Kuś od Danuty i Wiesława Kasprzyk z Nowego Sącza

18.00 + Ryszarda Śmiglewicza w r. śm.

 

Czwartek 23.04.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Jerzego Urbańskiego z racji imienin od żony i dzieci z rodzinami

 

Piątek 24.04.2020

17.00 + Andrzeja Górskiego w 5 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

18.00 + Jerzego Urbańskiego od rodziny Dziób i Gil

 

Sobota 25.04.2020

17.00 + Tadeusza Zasada w r. śm. od żony i rodz.

18.00 + Zofię Jakóbczyk od rodz. Fertaczów

 

Niedziela 26.04.2020

8.00 + Piotra Łątkę w 7 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

10.30 W int. Ks. Marka z racji imienin od Żywego Różańca

12.00

– za Parafian

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski dla Ks. Marka w dniu imienin od Parafianki

17.00 + Waldemara Lubnau w 4 r. śm. od rodziców, siostry z mężem i babci

 

13-19 kwietnia 2020 r.

 

Poniedziałek 13.04.2020

8.00 + Krzysztofa Władysława Leciak Annę Franciszka Duda od rodz.

10.30 + Henrykę i Stefana Szymańskich

12.00 + Ryszarda Kaletę z racji pogrzebu

17.00 + Stanisława w 15 r. śm. i Leokadię Zatońskich

 

Wtorek 14.04.2020

17.00 + Henryka Falkiewicza od ucz. pog.

18.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od rodziny Dudków

 

Środa 15.04.2020

17.00 + Stanisława Kuś od sąs. z klatki nr 21

18.00 + Stanisława Kuś od szwagierki Zofii Sroka z Nowego Sącza

 

Czwartek 16.04.2020

17.00 + Wacława Herbst od Jolanty Frączek z rodz. z Koziegłówek

18.00 + Urszulę Konopską od swatów Czajorów

 

Piątek 17.04.2020

17.00 + Anastazję Kacpra Antoniego od wnuka Stanisława

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

+ Stanisława Kosałka Józefa i rodziców Czernik

+ Zygmunta Fiutek w 14 r. śm. od żony i synów z rodzinami

+ Stanisława w r. śm. i Zofię Kolonko od dzieci

+ Stanisława Uzarowicza od sąs. z klatki

+ Mariana Dendura w 9 r. śm. od żony i dzieci

+ Feliksa Kucek od żony i syna

+ Bożenę Smolińską w 9 r. śm. od mamy

+ Anielę i Józefa Siuda od córki Basi

+ Łukasza Kwaśnego

+ Marię Stefańską od ucz. pog.

+ Annę Wrażeń od ucz. pog.

+ Tadeusza Brzeskiego od ucz. pog.

+ Mieczysława Zając od ucz. pog.

+ Weronikę Andrzejewską od ucz. pog.

 

Sobota 18.04.2020

17.00 + Jerzego Urbańskiego od chrześniaka Roberta z rodz.

18.00 + Mariannę Wolną w 16 r. śm. od męża i córek z rodzinami

 

Niedziela 19.04.2020

8.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Za Parafian

17.00 + Zdzisława Kurant od żony

 

6-12 kwietnia 2020 r.

 

Poniedziałek 6.04.2020

17.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od ucz. pog.

18.00 + Zofię Jakóbczyk od siostry z mężem i rodz.

 

Wtorek 7.04.2020

17.00 + Wacława Herbst od sąs.

18.00 + Wacława Herbst od Haliny i Jana Kaimów z rodz.

 

Środa 8.04.2020

17.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 + Zbigniewa w 5 r. śm. i Mariannę Nowak

 

Wielki Czwartek 9.04.2020

18.00 + Za zm. Proboszczów tej Parafii od Żywego Różańca

18.00 W int. Księży kiedyś i obecnie pracujących w tej Parafii od Żywego Różańca

 

Wielki Piątek 10.04.2020

18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

 

Wielka Sobota 11.04.2020

18.00

1) + Jolantę Samek w 1 r. śm. i Józefa Samek od córki i wnuczki

2) + Wacława Herbst od Teresy i Sławomira Chwistek z Koziegłówek

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020

6.00 Za Parafian

10.30 + Grażynę Bielak

12.00

– dziękczynna w 2 r. ur. Zuzanny Sarota z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od prababci Haliny i pradziadka Janusza

– dziękczynna w 69 r. ur. Stanisława Kurzeja z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od siostry Marii

17.00 + Halinę Stępień w 3 r. śm. od męża i córki rodz.

 

30 marca – 5 kwietnia 2020 r.

 

Poniedziałek 30.03.2020

17.00 + Wacława Herbst od syna Łukasza z rodz.

18.00 + Bronisławę Ptak od córki z rodz.

 

Wtorek 31.03.2020

17.00 + Urszulę Konopską od sąs.

18.00 + Bronisławę Ptak od syna z rodz.

 

Środa 1.04.2020

17.00 + Grażynę Bielak z racji imienin od męża

18.00 + Jana Tymińskiego od szwagra Ryszarda z rodz.

 

Czwartek 2.04.2020

17.00 + Stefana Surdy od męża z dziećmi

18.00 + Stanisława Kuś od Józefy i Mariana Sroka z Nowego Sącza

 

Piątek 3.04.2020

17.00 + Ryszarda Wójcickiego od córki z rodz.

18.00 + Wacława Herbst od chrześniaka Grzegorza Kaima

 

Sobota 4.04.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Wiolettę Guła

 

Niedziela 5.04.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Franciszkę i Kazimierza Kaleta

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 18 r. ur. Adriana Wojtasika z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

17.00 + Stanisławę Stypka w 1 r. śm. od dzieci i ich rodzin

 

23- 29.03.2020 r.

 

Poniedziałek 23.03.2020

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Stanisława Kuś od ucz. pog.

 

Wtorek 24.03.2020

17.00 + Andrzeja Grzywna w 4 r. śm. od siostry Haliny

18.00 + Zofię Jakóbczyk od mamy z siostrzeńcem

 

Środa 25.03.2020

17.00 + Jana Tymińskiego od sąsiadki Joanny Trzcionka

18.00 + Urszulę Konopską od ucz. pog.

 

Czwartek 26.03.2020

17.00 + Genowefę Sternalską od sąs. Joanny Trzcionka i córek

18.00 + Wacława Herbst od ucz. pog.

 

Piątek 27.03.2020

17.00 + Wacława Herbst od syna Marka z rodz.

18.00 + Stanisława Kuś od rodz. Baran

 

Sobota 28.03.2020

17.00 + Urszulę Konopską od męża i dzieci z rodzinami

18.00 + Zdzisława Wojciechowskiego od żony, syna, synowych i wnuczek

 

Niedziela 29.03.2020

8.00 + Stanisława Kuś od żony z córką i wnukiem

10.30 + Józefa Rejss

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 1 r. ur. Karoliny Widawskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od rodziców i chrzestnej

17.00 + Józefa Waldemara Annę Konrada Lubnał, Franciszkę Annę Łój, Janinę Gajewską

 

16-22 marca 2020 r.

 

Poniedziałek 16.03.2020

17.00 + Adama Świerczynę od kuzynki Marty Milewskiej z rodziną z Mińska Mazowieckiego i całej rodziny Michalskich

18.00 + Stefana Gorzałka w 12 r. śm. od żony

 

Wtorek 17.03.2020

17.00 + Irenę Nawrot od dzieci ich rodzin

18.00 + Genowefę Sternalską od sąs.

 

Środa 18.03.2020

17.00 + Zofię Rudzińską od syna z rodz.

18.00 + Genowefę Sternalską od ucz. pog.

 

Czwartek 19.03.2020

17.00 + Józefa Zofię Józefa Pietrzyk Józefę Leona Bugajniak

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 20.03.2020

17.00 + Leszka Maja od swatów Rup

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego

+ Andrzeja Kurzaka od kuzynki Eweliny Psonka z rodz.

+ Zofię Kolonko od rodz. Gawronów

+ Ewę Śnioch w 20 r. śm. od Haliny z rodz.

+ Helenę i Adelę Wawro

+ Włodzimierza Madurę od Ewy, Romana i Anny Buczek

+ Euzebiusza Andrysek od żony i syna z rodz.

+ Bożenę i Mieczysława Biernat

+ Władysława Kowalskiego od sąs. z klatki 35 a i b

+ Stanisława Uzarowicza od syna z rodz.

+ Marię Stępniewską w 14 r. śm. i Zenona Koza w 22 r. śm.

+ Łukasza Kwaśnego

+ Lucjana Staszewskiego od ucz. pog.

+ Wiesława Luboń od ucz. pog.

+ Feliksa Kucek od ucz. pog.

+ Czesławę Wrzesień od ucz. pog.

+ Waldemara Słabego od ucz. pog.

 

Sobota 21.03.2020

17.00 + Józefa Trzcionkę z racji imienin od żony i córek

18.00 + Jolantę Samek od rodz. z Czeladzi

 

Niedziela 22.03.2020

8.00 + Józefa Marcinkowskiego z racji imienin od żony z rodz.

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Za Parafian

17.00 + Józefa z racji imienin i w 24 r. śm. i Genowefę Krzemińskich

 

9-15 marca 2020 r.

 

Poniedziałek 9.03.2020

17.00 + Zofię Jakóbczyk od ucz. pog.

18.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Wtorek 10.03.2020

17.00 + Helenę Krzan w 1 r. śm. od córki z rodz.

18.00 + Jana Tymińskiego od sąs.

 

Środa 11.03.2020

17.00 + Leszka Maja od rodz. Maj i Szczepara z Pilicy

18.00 + Mariannę Urbańską od sąs.

 

Czwartek 12.03.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Genowefę Sternalską od syna z rodz.

 

Piątek 13.03.2020

17.00 + Alfredę Chajduga od brata Mariana z żoną i córek z rodzinami

18.00 O zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Ani i Michałka

 

Sobota 14.03.2020

17.00 + Jolantę Samek od rodz. Sokolińskich

18.00 + Zofię Jakóbczyk od sąs.

 

Niedziela 15.03.2020

8.00 + Włodzimierza Warzyńskiego, Leokadię Świat, Marię Wierzbicką, Cecylię Szczur

10.30 + Helenę Stefana Stanisława Zając

12.00 Za Parafian

17.00 + Stanisława Jarząbka w 14 r. śm. od żony córki z rodz.

 

2-8 marca 2020 r.

 

Poniedziałek 2.03.2020

17.00 + Stanisława i Helenę Kardas od syna Andrzeja z rodz.

18.00 + Mariannę Urbańską od ucz. pog.

 

Wtorek 3.03.2020

17.00 + Stefana Mazurczaka w 11 r. śm. od żony i córki z rodz.

18.00 + Leszka Maja od rodz. Bochenkiewicz z Pilicy

 

Środa 4.03.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Jana Tymińskiego od szwagierki Grażyny z mężem

 

Czwartek 5.03.2020

17.00 + Elżbietę Blechowską od córki i najbliższej rodz.

18.00 + Jana Urbańskiego od sąs. z klatki

 

Piątek 6.03.2020

17.00 + Zofię i Franciszka Kurzeja

18.00 + Irenę Nawrot od sąs.

 

Sobota 7.03.2020

17.00 + Marka Fijałkowskiego od żony i dzieci

18.00 + Adama Świerczynę od sąs.

 

Niedziela 8.03.2020

8.00 + Antoniego Marię Błaszkiewicz, Izydora Katarzynę Celary, Stanisława Mariannę Łakota

10.30 + Reginę w 5 r. śm., Mieczysława w 27 r. śm., Tadeusza i Bogusława Dobrzańskich

12.00

– za Parafian

– dziękczynna z racji imienin i ur. dla Kazimierza Lipowicza z prośbą o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej od żony i dzieci

17.00 + Wiesława Kapral w 4 r. śm. od żony, syna z rodz. i teściowej

 

24 lutego – 1 marca 2020 r.

 

Poniedziałek 24.02.2020

17.00 + Zofię i Jana Staniszewskich, Michalinę i Władysława Kupis

18.00 + Leszka Maja od ucz. pog.

 

Wtorek 25.02.2020

17.00 + Jana Urbańskiego od żony, dzieci i ich rodzin

18.00 + Jana Tymińskiego od sąs.

 

Środa Popielcowa 26.02.2020

9.00 + Genowefę Sternalską od sąs.

17.00 + Zofię Rudzińską Witolda Józefa Karczewskich od rodz. Zagórskich

18.00 + Mariannę Urbańską od dzieci z rodzinami

 

Czwartek 27.02.2020

17.00 + Marię Banasiewicz Rozalię i Franciszka Kowalskich

18.00 + Zofię Rudzińską od ucz. pog.

 

Piątek 28.02.2020

17.00 + Mariannę Kolbiarz w 13 r. śm. od córki

18.00 + Irenę Nawrot od ucz. pog.

 

Sobota 29.02.2020

17.00 + Alfredę Chajduga od brata Mariana z żoną oraz córek z rodzinami

18.00 + Jolantę Samek od Ireny i Krzysztofa Niedojadło

 

Niedziela 1.03.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Helenę Dudała

12.00 Za Parafian

17.00 + Edwarda Nyderek od dzieci z rodzinami

 

17-23 lutego 2020 r.

 

Poniedziałek 17.02.2020

17.00 + Jana Urbańskiego od ucz. pog.

18.00 + Agnieszkę Grygiel-Dyszy od ucz. pog.

 

Wtorek 18.02.2020

17.00 + Leszka Maja od żony, dzieci i ich rodzin

18.00 + Ryszarda Wójcickiego od ucz. pog.

 

Środa 19.02.2020

17.00 + Mariannę Bochenek w 3 r. śm. od córki Lidii

18.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 20.02.2020

17.00 + Jana Tymińskiego od ucz. pog.

18.00 + Elżbietę Blechowską od ucz. pog.

 

Piątek 21.02.2020

17.00 + Władysławę i Jana Musialik

18.00 + Zbiorowa do Miłosierdzia Bożego za zmarłych

+ Jana w 35 r. śm. i Władysławę Musialik od córki

+ Jana Pudo od Barbary i Zenona Głąb z rodz.

+ Andrzeja Kurzaka od rodzin: Torbusów, Kwoków i Łabaszewskich

+ Eleonorę Starosta z racji ur. od córek z rodzinami

+ Stanisławę Karkoszka od sąs.

+ Zofię Kolonko od rodziny Micułów

+ Włodzimierza Madura od Stawa Tryba

+ Tadeusza Czernika w 1 r. śm. od rodzeństwa

+ Tadeusza Nytko i Marka Fijałkowskiego od żony

+ Ryszarda Kraczewskiego w 12 r. śm.

+ Łukasza Kwaśnego

+ Andrzeja Kiczor od żony i syna Rafała z rodz.

+ Anielę i Józefa Siuda od córki Basi

+ Lucjana Staszewskiego od sąs. z klatki

+ Wiesława Luboń od sąs. z klatki nr 48

+ Helenę i Józefa Szurmiak od wnuczki

+ Jadwigę Jędrysko w 3 r. sm. od rodz.

+ Euzebiusza Andrysek od ucz. pog.

+ Marię Opuchlik od ucz. pog.

+ Antoninę Lula od ucz. pog.

+ Władysława Kowalskiego od ucz. pog.

+ Stanisława Uzarowicza od ucz. pog.

 

Sobota 22.02.2020

17.00 + Jolantę Samek od rodz. Samek

18.00

1) + Jolantę Samek od rodz. Koprów

2) + Jolantę Samek od rodz. Placków i Bąbolskich

 

Niedziela 23.02.2020

8.00 + Stanisława Kwintala

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 80 r. ur. Władysława z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł. opiekę Matki Najświętszej

17.00 + Kazimierę w 19 r. śm. i Stanisława Szkutnik

 

10-16 lutego 2020 r.

 

Poniedziałek 10.02.2020

17.00 + Stanisława Kardas od ucz. pog.

18.00 + Zdzisławę Chmiel od ucz. pog.

 

Wtorek 11.02.2020

17.00 + Stanisławę Stypka od sąs

18.00 + Zbigniewa Bigaja od rodz. Matyjów z Myszkowa

 

Środa 12.02.2020

17.00 + Grażynę Bielak

18.00 + Rozalię Krzan od sąs. z kl. nr 28

 

Czwartek 13.02.2020

17.00 + Jolantę Samek od rodz. Herbst

18.00 + Grażynę Lubaszek od wnuka Miłosza

 

Piątek 14.02.2020

17.00 + Ryszarda Wójcickiego od żony

18.00 + Danutę Hajder od ucz. pog.

 

Sobota 15.02.2020

17.00 + Martę i Stanisława Grzywna od córki Haliny

18.00 + Helenę Kinas w 31 r. śm. od córki z rodz.

 

Niedziela 16.02.2020

8.00 + Marię Tyka w 3 r. śm. od córki z rodz.

10.30 + Adama Świerczynę od Barbary

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 84 r. ur. Danuty Smolińskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł. opiekę Matki Najświętszej

– dziękczynna w 1 r. ur. Dominika Jagody z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł. opiekę Matki Bożej od rodziców

17.00 + Jana Tymińskiego od żony

 

3-9 lutego 2020 r.

 

Poniedziałek 3.02.2020

17.00 + Rozalię Krzan od Zofii Kuś

18.00 + Jana Cygana od ucz. pog.

 

Wtorek 4.02.2020

17.00 + Kazimierza Sztelma od żony

18.00 + Jolantę Samek od rodz. Wójcików

 

Środa 5.02.2020

17.00 + Grażynę Lubaszek od sąs. z ul. Szosowej z klatki nr 25

18.00 + Jolantę Szczerba od ucz. pog.

 

Czwartek 6.02.2020

17.00 + Agnieszkę Grygiel-Dyszy od mamy i brata z rodz.

18.00 + Grażynę Lubaszek od ucz. pog.

 

Piątek 7.02.2020

17.00 Dziękczynna w 80 r. ur. Haliny Kamińskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od koleżanek

18.00 + Jolantę Samek od Andrzeja Gądek z rodz.

 

Sobota 8.02.2020

17.00 + Zenona Kruk w 1 r. śm. od żony i wnuka

18.00 + Stanisława Kardas od siostry Stefanii z rodz.

 

Niedziela 9.02.2020

8.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Karolinę Władysława Stanisława Zywar

12.00

– za Parafian

– dziękczynna w 80 r. ur. Haliny Kamińskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od koleżanki

– dziękczynna w 2 r. ur. Alicji Piela z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej dla niej i całej rodziny

– dziękczynna w 50 r. ur. Grażyny Ostrowskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Najświętszej od mamy

17.00 + Adama Świerczynę od ojca

 

27 stycznia – 2 lutego 2020 r.

 

Poniedziałek 27.01.2020

17.00 + Zenona Kruk od brata z rodz.

18.00 + Rozalię Krzan od ucz. pog.

 

Wtorek 28.01.2020

17.00 + Adama Świerczynę od ucz. pog.

18.00 + Rozalię Krzan od Żywego Różańca

 

Środa 29.01.2020

17.00 + Jana Cygana od swatowej Barbary Banaś i rodz. Wiśniewskich

18.00 + Izabelę Spyt od ucz. pog.

 

Czwartek 30.01.2020

17.00 + Stanisławę Stypka od ucz. pog.

18.00 +Adama Świerczynę od rodz. Delów i Rychwalskich z Mysłowic

 

Piątek 31.01.2020

17.00 + Zbigniewa Bigaja od ucz. pog.

18.00 + Ireneusza Korus od żony i dzieci

 

Sobota 1.02.2020

17.00 + Zenobię Głaz od córki z rodz.

18.00 + Ireneusza Korus od sąs. z ul. Krakowskiej

 

Niedziela 2.02.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Zofię i Rudolfa Hachuła

12.00 Za Parafian

17.00 + Janinę Wodo w 8 r. śm. od wnuczki z rodz.

 

20-26 stycznia 2020 r. 

Poniedziałek 20.01.2020

17.00 + Helenę Krzan od ucz. pog.

18.00 + Adama Świerczynę od sąs.

 

Wtorek 21.01.2020

17.00 Zbiorowa za Babcie

18.00 + Czesławę Kidawa od chrześniaka Piotra z rodz.

 

Środa 22.01.2020

17.00 Zbiorowa za Dziadków

18.00 + Adama Świerczynę od sąs. ze Środuli z ul. Grottgera nr 18 i 20

 

Czwartek 23.01.2020

17.00

1) + Czesława Gwóźdź w 1 r. śm. od żony i synów

2) + Stanisława Kwintala

18.00 Spotkanie Ekumeniczne – przewodniczy J. E. Ks. Bp. Ordynariusz Grzegorz Kaszak

 

Piątek 24.01.2020

17.00 + Waldemara Barczyka w 1 r. śm. od żony z dziećmi

18.00 + Adama Świerczynę od żony, synów i teściów

 

Sobota 25.01.2020

17.00 + Jerzego Urbańskiego w 1 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami

18.00 + Adama Świerczynę od rodziny Paków

 

Niedziela 26.01.2020

8.00 + Jana Piotra Marię Pyryt

10.30 + Czesława Gwóźdź od cioci Zosi z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Ewę i Henryka Świder

 

13-19 stycznia 2020 r.

 

Poniedziałek 13.01.2020

17.00 + Mariana Gajdę w 28 r. śm. od żony i rodziny

18.00 + Zenona Kruk od siostry z rodz.

 

Wtorek 14.01.2020

17.00 + Jerzego Urbańskiego od sąs. z klatki nr 38

18.00 + Marię Żurek od chrześniaka Alojzego

 

Środa 15.01.2020

17.00 + Zbigniewa marka od żony

18.00 + Jerzego Urbańskiego od rodz. Cierniaków

 

Czwartek 16.01.2020

17.00 + Salomeę Nowaczyk w 2 r. śm. od synów z rodzinami

18.00 + Stanisława Jagieło od rodz. Kolonko i Kowalskich

 

Piątek 17.01.2020

17.00 + Adama w 18 r. śm. i Cecylię Kieliś, Mariana Bartosińskiego

18.00 + Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego

+ Leokadię w 8 r. śm. i Stanisława Zatońskich

+ Władysława Nowaka w 6 r. śm. od żony i syna z rodz.

+ Jana Pudo od mieszkańców Bolowca

+ Andrzeja Kurzaka od sąs.

+ Bronisławę Ptak od Ireny Kaniewskiej

+ Krystynę i Leszka Będkowskich od córki i syna

+ Henryka Starostę z racji ur. i imienin od córek z rodzinami

+ Stanisławę Karkoszka od córki Anny z rodz.

+ Zofię Kolonko od sąs.

+ Bolesława Urbańskiego w 9 r. śm. od żony

+ Łukasza Kwaśnego

+ Henryka Osieckiego od sąs. z klatki nr 62

+ Andrzeja Stępnia od bratowej Eli z dziećmi

+ Józefa Andura w 11 r. śm. od syna z rodz.

+ Janinę Kalinowską od brata Jana z rodz.

+ Genowefę i Franciszka Wróbel, Mariana i Wacława Operacz, Helenę i Ireneusza Ścigał

+ Mariana Staszko od siostrzeńca z rodz.

+ Włodzimierza Madura od ucz. pog.

+ Jadwigę Tracz od ucz. pog.

+ Marka Rdzanek od ucz. pog. 

 

Sobota 18.01.2020

17.00 + Wojciecha Trojanowskiego w 1 r. śm. od mamy, brata i chrześniaka

18.00 + Stanisława Jagieło od żony, córek i ich rodzin

 

Niedziela 19.01.2020

8.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00 Za Parafian

17.00 + Henryka Fijałkowskiego od siostrzeńca Stanisława

 

6-12 stycznia 2020 r.

 

Poniedziałek 6.01.2020

Objawienie Pańskie

8.00 + Izabelę Spyt od syna z rodz.

10.30 + Genowefę z racji imienin i Józefa z racji urodzin Krzemińskich

12.00 + Jana Cygana od żony i synów z rodzinami

17.00 + Adama Świerczynę od Pawła Górskiego z rodz.

 

Wtorek 7.01.2020

7.00 + Zbigniewa Marka od ucz. pog.

 

Środa 8.01.2020

7.00 + Stanisława Jagieło od ucz. pog.

 

Czwartek 9.01.2020

7.00 + Dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 10.01.2020

7.00 + Jolantę Samek od ucz. pog.

 

Sobota 11.01.2020

7.00 + Ireneusza Korus od ucz. pog.

 

Niedziela 12.01.2020

8.00 + Helenę Dudała

10.30 + Grażynę Bielak od męża i córki z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Danutę Józefa Dróżdż w r. śm. od córek

 

1-5 stycznia 2020 r.

 

 

Środa 1.01.2020

Nowy Rok

Św. Bożej Rodzicielki

8.00 + Zdzisława Szczerbę w r. śm. od żony i dzieci

10.30 + Stanisławę Mariana Stanisława Andrzeja Eliasz

12.00 Za Parafian

17.00 + Stanisława Żeromskiego w 2 r. śm. od córki z rodz.

 

Czwartek 2.01.2020

7.00 + Marię Żurek od ucz. pog.

 

Piątek 3.01.2020

7.00 + Zenobię Głaz od ucz. pog.

17.00 + Wojciecha Trojanowskiego od sąś. z bloku

 

Sobota 4.01.2020

7.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Niedziela 5.01.2020

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Rozalię Krzan od siostrzenicy z rodz.

12.00 Za Parafian

17.00 + Zdzisława Kurant z racji imienin

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.