Rok 2017

25-31 grudnia 2017 r.

Poniedziałek 25.12.2017

Boże Narodzenie

0.00 Pasterka – za Parafian

8.00 + Damiana Starzykowskiego od chrzestnego z rodz.

10.30 + Waleriana Szczypę w 4 r. śm. od żony i córek z rodzinami

12.00 O zdrowie Boże bł., potrzebne łaski dla Marii i Władysława Per z racji 60 r. ślubu od córki Anny z mężem i wnuczki Dominiki

17.00 + Włodzimierza Kamińskiego w 3 r. śm. od żony i dzieci

 

Wtorek 26.12.2017

II Dzień Świąt

8.00 + Jadwigę i Eugeniusza Sadło od Barbary Woźnica

10.30 + Wacława Rogalę od rodz.

12.00 + Krzysztofa Wiewióra od żony i córek z rodzinami

17.00 + Adama Bujaka od dzieci: córki i syna


Środa 27.12.2017

7.00

    1. + Jana i Bożenę Smolińskich

    2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 28.12.2017

7.00

    1. + Stanisława Lasaka od ucz. pog.

    2. + Elżbietę Krasińską od ucz. pog.

 

Piątek 29.12.2017

7.00

    1. + Alfredę Waloch od ucz. pog.

    2. + Iwonę Domagałę od siostry Ewy i siostrzeńców

 

Sobota 30.12.2017

7.00 W pewnej intencji

17.00 Za wszystkich zmarłych Parafian w 2017 roku

 

Niedziela 31.12.2017

8.00 + Eugeniusza i Marię Stępniewskich od córki z rodz.

10.30 + Henryka Majcherskiego i zm. z rodz.

12.00 W int. wiadomej Panu Bogu

17.00 Za Parafian – zakończenie 2017 Roku

18-24 grudnia 2017 r.

Poniedziałek 18.12.2017

9.00 + Kazimierza Sztelma od żony

17.00 + Henrykę Kozieł od córek i ich rodzin

18.00 + Marię Szlęk od sóióstr

 

Wtorek 19.12.2017

9.00 + Agnieszkę Sokół od cioci z rodz.

17.00

    1. + Józefa Kuleszę od Marty, Oktawii i Michała Barczyk-Mimier

    2. W int Pana Kościelnego Dariusza Hachuły z racji imienin

18.00 + Stanisławę Nykowską od Haliny i Jurka Frymus

 

Środa 20.12.2017

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

18.00 + Bronisława Malinowskiego w r. śm. i zm. z rodz Malinowskich od córki z rodz.

 

Czwartek 21.12.2017

18.00

    1. W int Parafii w 80 r. jej ustanowienia – Ks. Bp Ordynariusz

    2. + Stanisława Przywałę i zm. z rodz. Przywałów i Barcickich

    3. + Annę Panas od męża w 16 r. śm.

 

Piątek 22.12.2017

17.00

    1. Dziękczynna w 60 r. ur. Jolanty Chojnackiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

    2. + Zbigniewa Henrykę Antoniego Władysławę Kiełkowicz i zm. z rodz. Stano

18.00 + Henryka Grochowinę w 1 r. śm. od żony z dziećmi

 

Sobota 23.12.2017

17.00 + Annę Henryka Andrzeja Bednarczyków od Sylwestra z rodz.

18.00 + Stanisława Kwintala

 

Niedziela 24.12.2017

Wigilia Bożego Narodzenia

8.00 + Dominikę Franciszka Czesława Kuś i zm. z rodz. Kuś i Rogóż

10.30 + Stanisławę Nykowską od rodzin Urbanek i Jękot z Ryglic

12.00 Za parafian

17.00 NIE MA (WIECZERZA WIGILIJNA) 

11-17 grudnia 2017 r.

 

Poniedziałek 11.12.2017

17.00 + Józefa Kuleszę od Grażyny i Krzysztofa Barczyk

18.00 + Stanisławę Nykowską od sąs.


Wtorek 12.12.2017

17.00 + Romana Wojtasińskiego od Właścicieli i Prac. Firmy Słotzłom

18.00 + Stanisławę i Aleksandra Nykowskich od syna z rodz.


Środa 13.12.2017

17.00 + Irenę w 4 r. śm. i Kazimierza w 19 r. śm. Dzierzęckich od córek z rodzinami

18.00 + Henrykę Kozieł od ucz. pog.


Czwartek 14.12.2017

17.00 + Jadwigę Sadło od koleżanki Basi i Zosi

18.00 + Władysławę Bijak od Wiesławy i Wiesława Błaszczyków

 

Piątek 15.12.2017

17.00 + Henrykę Kozieł od sąs.

18.00 Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego

1. + Romana Cizio od ucz. pog.

2. + Elżbietę Krasińską od ucz. pog.

3. + Krystynę Owczarek od ucz. pog.

4. + Krzysztofa Kozieł od ucz. pog.

5. + Ryszarda Kowalskiego od ucz. pog.

6. + Stefana Pawłowskiego od ucz. pog.

 

Sobota 16.12.2017

17.00 + Bolesława Leszczyńskiego w 3 r. śm. od żony i synów z rodz.

18.00 + Marię Szlęk od chrześniaka Pawła z rodz. i kuzynką Wiesią


Niedziela 17.12.2017

8.00 + Michała i Katarzynę Badach od córki z rodz.

10.30 + Stefana w 6 r. śm. i Henrykę Szymańskich

12.00

– za parafian

– dziękczynna w 80 r. ur. Jerzego z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od żony, dzieci i wnuków

17.00 + Marię Szlęk od synów i ich rodzin

4-10 grudnia 2017 r.

Poniedziałek 4.12.2017

17.00 + Edwarda Kupis od ucz. pog.

18.00 + Stanisławę Nykowską od ucz. pog.

 

Wtorek 5.12.2017

17.00 + Irenę Stochel z racji ur. od synowej i wnuka

18.00 + Marię Szlęk od ucz. pog.

 

Środa 6.12.2017

17.00 + Julię i Antoniego Panicz

18.00 + Jadwigę Sadło od sąs. i Eugeniusza Sadło w 2 r. śm. od rodz.

 

Czwartek 7.12.2017

17.00 + Franciszka Zofię Kurzeja

18.00 + Edwarda Kupis od Pracowników Urzędu Poczt. nr 15 w S-cu

 

Piątek 8.12.2017

17.00 + Bogusławę Adamczyk od koleżanek siostry Basi i Danusi

18.00 + Władysławę Bijak od wnuczki Dagmary

 

Sobota 9.12.2017

17.00 + Wiesławę Chrobot z racji imienin od męża, córki z rodzina i przyjaciółki Aliny Nowak

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od brata Krzysztofa z rodz.

 

Niedziela 10.12.2017

8.00 + Stanisławę i Władysława Herbst, Janinę i Stanisława Kciuk

10.30 + Anielę Wacława Zdzisława Januszek

12.00

– za parafian

– dziękczynna w 17 r. ur. Mateusza z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej od babci z rodz.

– w int. Magdaleny i Łukasza Auguścik z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

17.00 + Stanisława Kukułkę w 3 r. śm.

27 listopada – 3 grudnia 2017 r. 

Poniedziałek 27.11.2017 r.

17.00 + Władysława w 5 r. śm. i Janinę Sadowskich i zm. z rodziny

18.00 + Józefa Kuleszę od Genowefy Gębskiej

 

Wtorek 28.11.2017 r.

17.00 + Ewę Szymczak i zm. z rodz. Sobczyńskich

18.00 + Mariana Malinowskiego od siostry Kazimiery i brata Stanisława z rodzinami

 

Środa 29.11.2017 r.

17.00 + Romana Wojtasińskiego od Bogdana i Krzysztofa Słocińskich z rodzinami

18.00 + Jadwigę Sadło od córki z rodz.

 

Czwartek 30.11.2017 r.

17.00 + Andrzeja Będkowskiego od syna z rodz.

18.00 + Andrzeja Gelecińskiego z racji ur. i imienin od żony i córki oraz Barbary Warmuz

 

Piątek 1.12.2017 r.

17.00 + Sylwestra Zasadę w 2 r. śm. od mamy

18.00 + Janinę Waś od kuzynki Kazi

 

Sobota 2.12.2017 r.

17.00 + Jarosława Zywar od koleżanek mamy

18.00 + Józefa Kuleszę od Beaty i Cezarego Barczyk

 

Niedziela 3.12.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Ryszarda Zynek w 5 r. śm. od żony i córek z rodzinami

12.00

– za parafian

– za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

– dziękczynna w 5 r. ur. Dominiki Nowak z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

17.00 + Marię Szlęk od męża

20-26 listopada 2017 r.

Poniedziałek 20.11.2017 r.

17.00 + Jarosława Zywar od brata

18.00 + Mariana Malinowskiego od sąs. z bloku

 

Wtorek 21.11.2017 r.

17.00 + Jarosława Zywar od koleżanek mamy

18.00

    1) + Janinę Waś od ucz. pog.

    2) + za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Środa 22.11.2017 r.

17.00 + Wojciecha Kędzierskiego Bronisławę Chojnacką Stanisława i Halinę Łukasik

18.00 + Halinę Cecylię Naziemiec z racji ur. od córki i męża


Czwartek 23.11.2017 r.

17.00

    1) + Stanisława Kwintala

    2) + Iwonę Domagałę od rodziców

18.00 + Władysławę Bijak od sąs. Haliny Kamińskiej

 

Piątek 24.11.2017 r.

17.00 + Jarosława Zywar od ucz. pog.

18.00 + Jadwigę Sadło od rodz. Kielisiów

 

Sobota 25.11.2017 r.

17.00 + Henryka w 1 r. śm. i Eleonorę Starostę od córek z rodzinami

18.00 + Bożenę Farat w 4 r. śm. od męża dzieci i ich rodzin

 

Niedziela 26.11.2017 r.

8.00 + Stanisławę Zofię Władysława Zdzisława Krzysztofa Jerzego Herbst

10.30 + Wacława Rogalę w 2 r. śm. od żony i syna

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękczynna w 1 r. ur. Aleksandra Podgórskiego z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od rodziców i dziadków

    – w int. Katarzyny i Mateusza Kmiołek z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

17.00 + Eugeniusza Stępniewskiego od Lucyny i Urszuli z rodzinami

13-19 listopada 2017 r.

Poniedziałek 13.11.2017 r.

17.00 + Janusza Czajęckiego od żony z rodz.

18.00 + Władysławę Bijak od ocz. pog.

 

Wtorek 14.11.2017 r.

17.00 + Stefanię Wypych w 11 r. śm. od męża i dzieci z rodzinami

18.00 + Romana Wojtasińskiego od ucz. pog.

 

Środa 15.11.2017 r.

17.00 + Jarosława Zywar od koleżanek mamy

18.00 + Mariana Malinowskiego od żony, córki i wnuczki

 

Czwartek 16.11.2017 r.

17.00 + Dominikę Franciszka Czesława Kuś, zm. z rodz. Kuś i Rogóż

18.00 + Eleonorę Starostę od Barbary i Krzysztofa Motyka


Piątek 17.11.2017 r.

17.00 + Jadwigę Sadło od ucz. pog.

18.00 + Zbiorowa za zm. do Miłosierdzia Bożego

    + Danutę Todys od ucz. pog.

    + Wiktora Kowalczyka od ucz. pog.

    + Joannę Kaperczak od ucz. pog.

    + Helenę Sołtysik w 1 r. śm. od dzieci

    + Krzysztofa Wawszczyka w 1 r. śm. od ojca,

    + Małgorzatę Wawszczyk oraz Krystynę, Anielę i Andrzeja


Sobota 18.11.2017 r.

14.00 Msza św. ślubna

17.00 + Zofię i Edwarda Nyderek

18.00 O zdrowie, Boże bł. dla siostry Marii Szafulskiej

 

Niedziela 19.11.2017 r.

8.00 + Helenę Dudała

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękczynna w 41 r. ur. Tomasza z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od żony i syna

17.00 + Dariusza Michalaka w 10 r. śm. od córek i rodziców

6-12 listopada 2017 r.

Poniedziałek 6.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 5

18.00 + Władysławę Bijak od córki z rodz.

 

Wtorek 7.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 6

18.00 + Romana Wojtasińskiego od synów z rodzinami

 

Środa 8.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 7

18.00 + Eleonorę Starostę od Elżbiety i Józefa Pękala z Grybowa


Czwartek 9.11.2017 r.

10.00 Za Ojczyznę – Ks. Bp. Ordynariusz Grzegorz Kaszak

17.00 + Msza św. Oktawalna – 8

18.00 + Władysławę Bijak od Joasi Zasada, Asi i Michała

 

Piątek 10.11.2017 r.

17.00 + Józefa w r. śm. Adelę Mariannę Wincentego Łysek

18.00 + Mariana Malinowskiego od ucz. pog.

 

Sobota 11.11.2017 r.

14.30 Msza św. ślubna

17.00 + Jarosława Zywar od mamy

18.00 + Edwarda Kupisa od żony, dzieci i ich rodzin


Niedziela 12.11.2017 r.

8.00 + Genowefę z racji ur. i Józefa Krzemińskich

10.30 + Pawła Bolesława Józefa Genowefę Socha, Józefa Władysławę Cebulskich, Kazimierę Jana Rak

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękczynna w 1 r. ur. Amelii Grochal z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

    – dziękczynna w 1 r. ur. Zosi Waldon z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od chrzestnej

17.00 +Marcina Pietrzyka z racji imienin Mariannę Zembala w 10 r. śm.

30 października – 5 listopada 2017 r.

Poniedziałek 30.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 29 greg.

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od kolegów i koleżanek z pracy córki Dominiki

 

Wtorek 31.10.2017 r.

17.00 + Stanisława Miłka, Stanisława Cęcek, Karola Józefę Wójcik, Sabinę Tadeusza Wójcik

18.00 + Andrzeja Oziębło – 30 greg.

 

Środa 1.11.2017 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 + Ryszarda Stępnia w 11 r. śm. od żony i dzieci

10.30 +Janusza Stolarskiego w 18 r. śm. od żony z rodz.

12.00 + Władysława Waldon w 36 r. śm. od żony i dzieci oraz + Marię Franciszka Waldon i Mariannę Jacka Pedrycz

15.00 Procesja na cmentarzu z wypominkami jednorazowymi – po procesji na zakończenie Msza św. w Kościele za zm. Parafian

 

Czwartek 2.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 1

18.00 + Eleonorę Starostę od siostry Cecylii z Grybowa

 

Piątek 3.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 2

18.00 + Kazimierza Sztelma od córki


Sobota 4.11.2017 r.

17.00 + Msza św. Oktawalna – 3

18.00 + Jarosława Zywar od sąs.

 

Niedziela 5.11.2017 r.

8.00

    1) + za zm. z Żywego Różańca

    2) W int ks. Karola z racji imienin od Żywego Różańca

10.30 + Zenona Ściborowskiego od żony z dziećmi

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Msza św. Oktawalna – 4

23-29 października 2017 r.

Poniedziałek 23.10.2017 r.

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Andrzeja Oziębło – 22 greg.

 

Wtorek 24.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 23 greg.

18.00 + Eleonorę Starostę od brata Stefana z żoną

 

Środa 25.10.2017 r.

17.00 + Leona Zalewskiego od Mazurów z Sichowa

18.00 + Andrzeja Oziębło – 24 greg.

 

Czwartek 26.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 25 greg.

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od Katarzyny Leszka i Marii Żak

 

Piątek 27.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 26 greg.

18.00 + Eleonorę Starostę od Marty i Krzysztofa Romanek z Grybowa


Sobota 28.10.2017 r.

17.00 + Krystynę Gądek w 11 r. śm.

18.00 + Andrzeja Oziębło – 27 greg.

 

Niedziela 29.10.2017 r.

8.00 + Michalinę Bielską w 16 r. śm.

10.30

    1) + Stanisławę i Stanisława Mrówka

    2) + Andrzeja Oziębło – 28 greg.

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Donata Stelmacha i zm. z rodz. Szczerbów i Stelmachów

16-22 października 2017 r.

Poniedziałek 16.10.2017

17.00 + Andrzeja Oziębło – 15 greg.

18.00 + Eleonorę Starostę od Małgorzaty Krzysztofa Durlak z Grybowa

 

Wtorek 17.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Będkowskiego od chrześnicy Ewy z synem

18.00 + Andrzeja Oziębło – 16 greg.

 

Środa 18.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 17 greg.

18.00 + Leona Zalewskiego od żony, dzieci i ich rodzin


Czwartek 19.10.2017 r.

17.00 + Zygmunta, Bolesława, Genowefę Fiutek, Zofię, Romana, Annę, Zbigniewa Haber

18.00 + Andrzeja Oziębło – 18 greg.

 

Piątek 20.10.2017 r.

17.00

    1) + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

    2) + Irenę Kania od wnuka Bartka z rodz.

18.00

    1) Zbiorowa za zmarłych do Miłosierdzia Bożego:

        + Edwarda Kupis od ucz. pog.

        + Stanisławę Nykowską od ucz. pog.

        + Marię Szlęk od ucz. pog.

        + Henrykę Kozieł od ucz. pog.

        + Aleksandrę Czech w r. śm. od rodz.

        + Tadeusza Bilnika w 4 r. śm. od żony i syna

        + Kazimierza Sztelma od żony

        + Alfredę Waloch od ucz. pog.

        + Adama Rzepę od ucz. pog.

        + Mariusza Tatarę od ucz. pog.

        + Andrzeja Haberkę od ucz. pog.

    2) + Andrzeja Oziębło – 19 greg.


Sobota 21.10.2017 r.

17.00

    1) + Romana Helenę Ziółkowskich Ignacego Annę Szwaczka

    2) + Andrzeja Oziębło – 20 greg.

18.00 + Martę Węgrzyńską w 1 r. śm. od męża i dzieci

 

Niedziela 22.10.2017 r.

8.00

    1)+Helenę w 1 r. śm. Jana w 3 r. śm. Wites od dzieci z rodzinami

    2) + Andrzeja Oziębło – 21 greg.

10.30 +Andrzeja Wrażeń od żony, dzieci i wnuków

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękcz. w 70 r. ur. Haliny Jędrzejak z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od męża, dzieci i ich rodzin

    – dziękcz. w 30 r. ślubu Marioli i Sylwestra z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej od rodziców i dzieci

    – dziękcz. w 5 r. ur. Filipa Bratek z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

17.00 + Zofię Moskwa i Krzysztofa Strasz

9-15 października 2017 r.

Poniedziałek 9.10.2017

17.00 + Andrzeja Oziębło – 8 greg.

18.00 + Eleonorę Starostę od rodz. Motyków z Nowego Targu

 

Wtorek 10.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Będkowskiego od rodz. Kępków

18.00 + Andrzeja Oziębło – 9 greg.

 

Środa 11.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 10 greg.

18.00 + Adama Zadęckiego od Gajosów i Czesława Półtoraka z braćmi

 

Czwartek 12.10.2017 r.

17.00 + Stanisława Madeja od rodz. Salwów z Tuchowa

18.00 + Andrzeja Oziębło – 11 greg.

 

Piątek 13.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 12 greg.

18.00 + Henryka Wawro w 2 r. śm. od córek z rodzinami

 

Sobota 14.10.2017 r.

17.00 + Wiesławę Masalską z racji ur. od męża i dzieci z rodzinami

18.00

    1) + Andrzeja Oziębło – 13 greg.

    2) + Kazimierę Eugeniusza Andrzeja Dudek

 

Niedziela 15.10.2017 r.

8.00 + Władysławę Bijak od Pań: Lepieszki i Smolińskiej

10.30

    1) + Stanisława w 13 r. śm. i Kazimierę Szkutnik

    2) + Andrzeja Oziębło – 14 greg.

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Krystynę Stanisława Józefa Kucia 

2-8 października 2017 r.

Poniedziałek 2.10.2017

17.00 + Andrzeja Oziębło – 1 greg.

18.00 + Stanisława Madeja od Aliny i Mariana Rafa z rodz.

 

Wtorek 3.10.2017 r.

17.00 + Franciszka Katarzynę Józefa Bronisława Skrzypczyk

18.00 + Andrzeja Oziębło – 2 greg.

 

Środa 4.10.2017 r.

17.00 + Andrzeja Oziębło – 3 greg.

18.00 + Eleonorę Starostę od rodz. Kowalcze z Chabówki

 

Czwartek 5.10.2017 r.

17.00 + Zenona Barańskiego od syna Marka z rodz.

18.00 + Andrzeja Oziębło – 4 greg.

 

Piątek 6.10.2017 r.

17.00 + Leona Janinę Stępień, Henryka Martę Lucynę Lepieszka

18.00 + Andrzeja Oziębło – 5 greg.

 

Sobota 7.10.2017 r.

8.00 + Andrzeja Oziębło – 6 greg.

17.00 W int. Żywego Różańca

18.00 + Jana Markowskiego w 10 r. śm. od żony i dzieci z rodz.

 

Niedziela 1.10.2017 r.

8.00

    1) + Władysławę Jana Stanisława Musialik

    2) + Andrzeja Oziębło – 7 greg.

10.30 Dziękczynna z racji 80 r. ur. Stanisławy Stolarskiej z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – o szczęśliwy przebieg operacji dla córki Basi i w pewnej Panu Bogu wiadomej intencji

17.00 + Zbigniewa Dziubdziela i Łukasza Jagiełkę

25 września – 1 października 2017 r.

Poniedziałek 25.09.2017

17.00 + Stanisława Madeja od siostry Zofii z rodz.

18.00 + Adama Zadęckiego od mamy

 

Wtorek 26.09.2017 r.

17.00 + Jana Brudek w r. śm.

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od córki z rodz.

 

Środa 27.09.2017 r.

17.00 + Adama Zadęckiego od Stanisława Rupa i rodz. Marszałków

18.00 W int. przygotowujących IV Ołtarz na Boże Ciało

 

Czwartek 28.09.2017 r.

17.00 + Wacława Rogalę z racji im. od żony i syna

18.00 + Eleonorę Starostę od brata Adama z żoną

 

Piątek 29.09.2017 r.

17.00 + Leokadię w 20 r. śm. i Stanisława w 17 r. śm. Gruszka od córki z rodz.

18.00 + Dziękczynna w 85 r. ur. Heleny Warzyńskiej z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., opiekę Matki Bożej

 

Sobota 30.09.2017 r.

17.00 + Leszka Świder w 9 r. śm. od żony z rodz.

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od rodz. Pietrasik

 

Niedziela 1.10.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Józefa Trojanowskiego i Edwarda Olszynkę od rodz.

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Karoliny i Tomasza Neuman od ucz. ślubu

17.00 + Bronisława Wierzbowskiego w 10 r. śm. od żony i córek z rodzinami

18-24 września 2017 r.

Poniedziałek 18.09.2017

17.00 + Stefana Zwoźniaka w 7 r. śm. od żony i syna z rodz.

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od Bronisława Męcika z rodz. i Mariana Machury z rodz. z Myszkowa

 

Wtorek 19.09.2017 r.

17.00 + Eleonorę Starostę od Macieja i Eweliny Grebla

18.00 + Mirosława Pawełczyka od żony

 

Środa 20.09.2017 r.

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

18.00 W int. przygotowujących III Ołtarz na Boże Ciało

 

Czwartek 21.09.2017 r.

17.00 + Stanisława Domagałę i zm. z rodz. Domagałów i Kubików

18.00 + Stanisława Madeja od rodzin Wazów i Skrobot

 

Piątek 22.09.2017 r.

17.00 + Wincentego w r. śm. Julię Stanisława Bocheńskich, Helenę Szwej

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od rodz. Palków

 

Sobota 23.09.2017 r.

17.00 + Stanisława Kwintala

18.00 + Adama Zadęckiego od sąs. z ul. Baczyńskiego 35 klatka a i b

 

Niedziela 24.09.2017 r.

8.00 + Michalinę Porębską

10.30 + Józefa Marcinkowskiego w 8 r. śm. od żony z rodz.

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękczynna z racji 35 r. ślubu Mieczysławy i Zdzisława z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

17.00 + Henrykę w 20 r. śm. i Stefana Szymańskich

11-17 września 2017 r.

Poniedziałek 11.09.2017

17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz

18.00 + Stanisława Madeja od córki z rodz.

 

Wtorek 12.09.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od Barbary Gil i Agaty Musiał

18.00 W int. przygotowujących II Ołtarz na Boże Ciało

 

Środa 13.09.2017 r.

17.00 + Czesławę Łyko od sąs.

18.00 + Eleonorę Starostę od Marii Motyka z Gorlic

 

Czwartek 14.09.2017 r.

17.00 + Stanisława Poterka od żony

18.00 + Tadeusza Stolarskiego w 2 r. śm. od Teresy i Eweliny

 

Piątek 15.09.2017 r.

17.00 + Zygmunta Fiutek od wnuczki Agnieszki z rodz.

18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych do Bożego Miłosierdzia

    1. + Adama Zadęckiego od sąs. z ul. Baczyńskiego klatka nr 35a i b

    2. + Leona Zalewskiego od ucz. pog.

    3. + Barbarę Bartosiewicz z racji pog.

    4. + Elżbietę Kaledońską z racji pog.

    5. + Jarosława Zywar od ucz. pog.

    6. + Władysławę Bijak od ucz. pog.

    7. + Jana Piotra Stanisława i Antoninę Leszczyńskich

    8. + Romana Wojtasińskiego od ucz. pog.

    9. + Henrykę Wojtasińską od Bogdana Słocińskiego z Koziegłów

    10. + Mariana Malinowskiego od ucz. pog.

    11. + Alfredę Skowron w 1 r. śm. od rodz.

    12. + Piotra Turek w 10 r. śm. od żony z rodz.

    13. + Ignacego i Juliannę Bąk od córki z rodz.

    14. + Janinę Waś od ucz. pog.

    15. + Jadwigę Sadło od ucz. pog.

 

Sobota 16.09.2017 r.

17.00 + Józefa w 5 r. śm. i Alicję Ziołowicz

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od żony

 

Niedziela 17.09.2017 r.

8.00 Dziękczynna z racji 50 r. ślubu Haliny i Stanisława z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

10.30 + Michała Fik od żony z dziećmi i teściów

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Tymona Króla w 1 r. ur.

17.00 + Zenona i zm. z rodz. Całków

4-10 września 2017 r.

Poniedziałek 4.09.2017

17.00 + Stanisława Gwóźdź w 7 r. śm. od żony i synów z rodzinami

18.00 + Eleonorę Starostę od Stanisława i Barbary Motyka z rodz. z Grybowa

 

Wtorek 5.09.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od męża, syna i córki z rodz.

18.00 + Bogusławę Walutek od dzieci i ich rodzin

 

Środa 6.09.2017 r.

17.00 + Janinę w 8 r. śm. i Władysława Sadowskich i zm. z rodz.

18.00 + Janinę Malinowską w 20 r. śm. i zm. z rodz. Kiersnowskich od córki z rodz.

 

Czwartek 7.09.2017 r.

17.00 + Bogusławę Walutek od Żywego Różańca

18.00 + Bronisławę i Benona Nowaków i zm. z rodz. Zatorskich od syna z rodz.

 

Piątek 8.09.2017 r.

17.00 + Zofię i Mariana Łudczak

18.00 + zm. z rodz. Kubików

 

Sobota 9.09.2017 r.

17.00 + Mariannę Wolny z racji imienin od męża i córek z rodzinami

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od sąs.

 

Niedziela 10.09.2017 r.

8.00 + Edwarda Stasiaka od żony z rodz.

10.30 + Bronisławę Edwarda Antoniego Pura

12.00

    – za parafian

    – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

    – dzięk. z racji 65 r. ur. Rozalii Lipowicz z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

    – dzięk. z racji 50 r. ślubu Marianny i Kazimierza Borowicz z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej

17.00 +Genowefę w 2 r. śm. i Józefa Krzemińskich

28 sierpnia – 3 września 2017 r.

Poniedziałek 28.08.2017

17.00 + Zbigniewa Antoniego Władysławę Kiełkowicz z rodz. Stano

 

Wtorek 29.08.2017 r.

17.00 + Czesławę Łyko od sąs.

 

Środa 30.08.2017

17.00 + Marka Gwóźdź od sąs. z klatki z ul. Studzienna nr 14

 

Czwartek 31.08.2017 r.

17.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Piątek 1.09.2017 r.

17.00+ Marka Gwóźdź od brata z rodz.

18.00 W int. tych którzy przygotowali I ołtarz na Boże Ciało

 

Sobota 2.09.2017 r.

17.00 + Mariannę Owczarek od sąs.

18.00 + Annę Mariana Chłoń, Ireneusza Kolczyk

 

Niedziela 3.09.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Edwarda Kłak w 1 r. śm. od żony z synami i wnukami, Rozalię Biegaj w 2 r. śm.

12.00

    – za Parafian

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – dzięk. z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Dawida Zachwieja od mamy i rodz.

    – dzięk. z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki i Tomasza Kapuła w 2 r. ślubu

17.00 + Zofię i Edwarda Nyderek od córki i syna

21-27 sierpnia 2017 r.

Poniedziałek 21.08.2017 r.

17.00 + Józefa Wołczyka od brata Leszka z rodz.

 

Wtorek 22.08.2017 r.

17.00 + Czesławę Łyko od synów

 

Środa 23.08.2017 r.

17.00 + Stanisława Kwintala w 4 r. śm.

 

Czwartek 24.08.2017 r.

17.00 + Marka Gwóźdź od mamy

 

Piątek 25.08.2017 r.

17.00 + Eleonorę Starostę od Moniki Woda z rodz.

 

Sobota 26.08.2017 r.

17.00 + Mariannę w 15 r. śm., Mieczysława Stanisława w 15 r. śm., Cecylię Jana Wojciecha Pieróg, Jadwigę Mariana Markowskich

18.00 + Wacława Komenda

 

Niedziela 27.08.2017 r.

8.00 + Edwarda Kłak w 1 r. śm. od żony i synów z rodz., +Józefę Józefa Kłak, Wacława Rozalię Biegaj, Wandę Karpińską

10.30 + Ryszarda i Ilonę Kot

12.00

    – za Parafian

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla pewnej Bogu wiadomej rodziny

14-20 sierpnia 2017 r.

Poniedziałek 14.08.2017

17.00 + Stanisława Bijaka w 6 r. śm. i zm. z rodz. Szumów i Bijaków

 

Wtorek 15.08.2017 r.

Wniebowzięcie NMP

8.00 + Stanisława Wiśniewskiego w 4 r. śm.

10.30 + Julię Augusta Bolesława Leszczyńskich

12.00 + Adama Zadęckiego od żony i córek

 

Środa 16.08.2017 r.

17.00 + Teresę Wójcik od mamy, męża, syna i rodziny

 

Czwartek 17.08.2017 r.

17.00 + Andrzeja Brudek w r. śm.

 

Piątek 18.08.2017 r.

17.00 + Zygmunta Stochel w r. śm., Michalinę Knapczyk w r. śm. od rodziny

 

Sobota 19.08.2017 r.

17.00 + Roberta Tokarskiego w 10 r. śm.

18.00 + Ryszarda Lipińskiego od Małgorzaty Bajerakowskiej

 

Niedziela 20.08.2017 r.

8.00 + Edwarda Stasiaka i zm. z rodz. Kacpra i Annę

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodzinami

12.00

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej dla Tomasza i rodziców

7-13 sierpnia 2017 r.

Poniedziałek 7.08.2017 r.

17.00 + Czesławę Łyko od ucz. pog.

 

Wtorek 8.08.2017 r.

17.00 + Józefa Wołczyka od chrześnicy Magdaleny

 

Środa 9.08.2017 r.

17.00 + Mariannę Owczarek od sąs.

 

Czwartek 10.08.2017 r.

17.00 + Józefa Podgórniego w 2 r. śm. od żony, dzieci i ich rodzin

 

Piątek 11.08.2017 r.

17.00 + Andrzeja Gelecińskiego w 1 r. śm. od żony i córki

 

Sobota 12.08.2017 r.

17.00 + Stanisława Madeja od ucz. pog.

18.00 + Mariana Dendura w r. ur. od żony i dzieci

 

Niedziela 13.08.2017 r.

8.00 + Mariana Operacz

10.30 + Damiana Olszewskiego w 10 r. śm. od rodziców

12.00

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej dla Marii

17.00 Za Parafian

31 lipca – 6 sierpnia 2017 r.

Poniedziałek 31.07.2017

17.00 + Maksymiliana Wojciechowskiego w 9 r. śm. od żony i córki


Wtorek 1.08.2017 r.

17.00 + Mariannę Owczarek od rodz. Bieroniów

 

Środa 2.08.2017 r.

17.00 Dziękczynna o Boże bł. i szczęśliwe małżeństwo dla Agnieszki i Michała w 3 r. ślubu od rodziców, mamy Bożeny oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki

 

Czwartek 3.08.2017 r.

17.00 + Józefa Wołczyka od pracowników Miejskiego Przedszkola nr 11 w Sosnowcu

 

Piątek 4.08.2017 r.

17.00 + Jadwigę Kwiecień w 1 r. śm.

 

Sobota 5.08.2017 r.

17.00 + Eleonorę Starostę od Żywego Różańca

18.00 + Andrzeja Będkowskiego od ucz. pog.


Niedziela 6.08.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Czesławę Obcowską w r. śm. od syna i męża

12.00

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – o zdrowie Boże bł. dary Ducha Św., opiekę Matki Najświętszej dla wnuków

​24-30 lipca 2017 r.

 

Poniedziałek 24.07.2017
17.00 + Stanisława Kwintala


Wtorek 25.07.2017 r.
17.00 + Emilię Hećko od męża i dzieci


Środa 26.07.2017 r.
17.00 + Józefa Wołczyka od kolegi Kazimierza z żoną


Czwartek 27.07.2017 r.
17.00 + Henrykę Wojtasińską od męża i synów z rodzinami


Piątek 28.07.2017 r.
17.00 + Zofię Brzeską od Janiny Bieleckiej


Sobota 29.07.2017 r.
17.00 + Stanisława Wykę od Żywego Różańca
18.00 + Leona Zalewskiego od ucz. pog.

 

Niedziela 30.07.2017 r.
8.00 + Helenę w 21 r. śm. Stanisława i Helenę Kardas
10.30 + Zdzisława Jasika w 7 r. śm. od żony i dzieci z rodzinami
12.00 - za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

 

17-23 lipca 2017 r.

 

Poniedziałek 17.07.2017 r.

17.00 + Janusza Frelika w 10 r. śm.

 

Wtorek 18.07.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od Emerytowanych Pracowników Przedszkola nr 11 w Sosnowcu

 

Środa 19.07.2017 r.

17.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

Czwartek 20.07.2017 r.

17.00 + Zofię Brzeską od syna z rodz.

 

Piątek 21.07.2017 r.

17.00 + Michalinę Porębską w 5 r. śm. od męża i dzieci

 

Sobota 22.07.2017 r.

17.00 + Henrykę Wojtasińską od siostry Grażyny z rodz.

18.00 + Adama Zadęckiego od ucz. pog.

 

Niedziela 23.07.2017 r.

8.00 + Annę Trojanowską w 2 r. śm. od syna z rodz.

10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci

12.00

    – za rodziny które nawiedziła Fatimska Pani

    – dziękczynna w 30 r. ur. Karoliny Bartosik z prośbą o zdrowie, Boże bł., Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej od męża i córki

 

10-16 lipca 2017 r.

 

Poniedziałek 10.07.2017 r.

17.00 + Alicję w 14 r. śm. i Józefa Ziołowicz

 

Wtorek 11.07.2017 r.

17.00 + Zofię Brzeską od córki z rodz.

 

Środa 12.07.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od rodz. Głowaczów

 

Czwartek 13.07.2017 r.

17.00 + Józefa Wołczyka od sąsiadki Kamińskiej

 

Piątek 14.07.2017 r.

17.00 + Teresę Majchrzak od Danusi, Joli z mężem i Asi z rodziną

 

Sobota 15.07.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od Pracowników Przedszkola nr 11

18.00 + Bogusławę Walutek od ucz. pog.

 

Niedziela 16.07.2017 r.

8.00 + Tadeusza Kołodzieja

10.30 + Władysława Stawiarz w 9 r. śm. od żony z rodz.

12.00 Suma Odpustowa – za Parafian

 

3-9 lipca 2017 r.

 

Poniedziałek 3.07.2017

17.00 + zm. z rodz. Kolonków

 

Wtorek 4.07.2017 r.

17.00 + Stanisławę Kocel, Agatę i Kamilę od rodz. Pilawskich

 

Środa 5.07.2017 r.

17.00 + Zofię Brzeską od męża

 

Czwartek 6.07.2017 r.

17.00 + Ks. Zygmunta Szmigla od parafianki

 

Piątek 7.07.2017 r.

17.00 + Halinę Stępień od rodz. Kaweckich

 

Sobota 8.07.2017 r.

17.00 + Teresę Majchrzak od sąs. Herbstów z rodz.

18.00 + Kazimierza Sztelma od żony

 

Niedziela 9.07.2017 r.

8.00 + Eleonorę Starosta od wnuków i prawnuków

10.30 + Bronisława Leśniewskiego w 15 r. śm., Zofię i Władysława Goławskich

12.00 za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

26 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Poniedziałek 26.06.2017

7.00 + Halinę Stępień od sąs. z klatki nr 5 z bloku nr 37

17.00 + Jana Wicińskiego w 3 r. śm., Franciszkę i Władysława Łazarz, Bogusławę Barzycką

 

Wtorek 27.06.2017 r.

7.00 + Władysławę Franciszka Hyla i zm. z rodz. Hyla

17.00 + Reginę Majcherską w 20 r. śm.

 

Środa 28.06.2017 r.

7.00 + Henrykę Wojtasińską od Bogdana Słocińskiego z rodz.

17.00 + Stanisławę Kocel od męża i syna z rodz.

 

Czwartek 29.06.2017 r.

7.00 + Eleonorę Starosta od ucz. pog.

17.00 + Czesława Tyka w 30 r. śm. od córki z dziećmi i wnukami

 

Piątek 30.06.2 017 r.

7.00 + Mariannę Owczarek od ucz. pog.

17.00 + Juliana Piesiaka od żony, synów i ich rodzin

 

Sobota 1.07.2017 r.

17.00 + Mariana Poterek z racji imienin od żony z dziećmi

18.00 + Mariana Gajda w 25 r. śm. i z racji imienin

 

Niedziela 2.07.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca i za śp. Ks. Zygmunta Szmigla w r. śm.

10.30 + Włodzimierza Nowaczyka w 10 r. śm. od żony i synów z rodz.

12.00 - za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

19-25 czerwca 2017 r.

Poniedziałek 19.06.2017

7.00 + Ireneusza Stochel w r . śm. od żony i syna

17.00 + Zofię Tarka od sąs. z klatki

 

Wtorek 20.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od rodz. Kwietniów, Mólów i Patołów

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

 

Środa 21.06.2017 r.

7.00 + Józefa Wołczyka od pracowników cmentarza

17.00 + Mirosława Pawełczyka od córek i ich rodzin

 

Czwartek 22.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od rodziny Solarskich

17.00 + Zofię Tarka od wnucząt i prawnucząt


Piątek 23.06.2017 r.

7.00 + Stanisława Kwintala

8.00 Zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego

17.00 + Zbiorowa za żyjących i za zmarłych Ojców

 

Sobota 24.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od rodz. Leleń

17.00 + Jana Brudek z racji imienin

18.00 + Józefę, Jana Rosół od córki Teresy z rodz. i Małgorzaty z rodz.

 

Niedziela 25.06.2017 r.

8.00 + Eleonorę Starostę od córek z rodzinami

10.30 + Sabinę Władysława Sołtysik, Władysławę Józefa Więcławek, Wandę Zarzycką

12.00

– za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

– o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Jarosława Bałaga od uczestników ślubu

15.00 W int. Ks. Leonarda za 20 lat posługi kapłańskiej w tutejszej parafii z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od Żywego Różańca

17.00 + Jana Janinę Jana Kocala, Natalię Stasik

12-18 czerwca 2017 r.

Poniedziałek 12.06.2017

7.00 + Henrykę Wojtasińską od ucz. pog.

17.00 + Ryszarda Kwietnia od Pracowników Przedszkola Miejskiego nr 11 w Sosnowcu - Milowicach

 

Wtorek 13.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od Marcina z rodz.

17.00 + Franciszka Bronisławę Pustuł i syna Stanisława Pustuł w r. śm.

 

Środa 14.06.2017 r.

7.00 + Emilię Chećko od ucz. pog.

17.00 + Zofię Tarka od dzieci i ich rodzin

 

Czwartek – Boże Ciało 15.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od rodziców

10.00

   1) Za Parafian

   2) + Zdzisława Szczerbę

12.00 + Irenę Mirosława Marię Henryka Fijałkowskich od Stanisława

 

Piątek 16.06.2017 r.

7.00 + Józefa Wołczyka od ucz. pog.

17.00 + Tadeusza Ślęzaka w 18 r. śm.

 

Sobota 17.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od chrześnika Michała z rodz.

17.00 + Zofię Tarka od Żywego Różańca

18.00 + Czesławę Łyko od sąs.

 

Niedziela 18.06.2017 r.

8.00 + Henryka Lepieszkę

10.30 + Józefę Łajczak w 19 r. śm. od syna

12.00

   – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

   – dziękczynna w 10 r. święceń kapłańskich ks. Grzegorza Rejs z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od rodziny

17.00 + Mirosława Pawełczyka od żony

 5-11 czerwca 2017 r.

Poniedziałek 5.06.2017

7.00 + Halinę Stępień od Marii Osikowskiej z Naramy

17.00 + Eugeniusza Plutę w 4 r. śm. od żony z córkami

 

Wtorek 6.06.2017 r.

7.00 + Stanisławę Kocel od rodz. Wątorów

17.00 + Alfredę Pietracha od rodz. Ścigałów

 

Środa 7.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od Renaty z mężem i dziećmi

17.00 Dziękczynna w 85 r. ur. Władysławy Gajda z prośbą o zdrowie dalsze Boże bł. i łaski opiekę Matki Najświętszej od najbliższych

 

Czwartek 8.06.2017 r.

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 Dziękczynna w 80 r. ur. Czesława z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

 

Piątek 9.06.2017 r.

7.00 + Zofię Brzeską od Oli i Sławka

17.00 + Zdzisława Tarneckiego od sąs.

 

Sobota 10.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od siostry Ireny z mężem

17.00 + Annę Karczewską w 3 r. śm.

18.00 + Bolesława Leokadię Marka Jadwigę Fudała

 

Niedziela 11.06.2017 r.

8.00 + Krystynę Stefana Rychter, Otylię Franciszka Guła

10.30 + Józefa Lubnau w 14 r. śm. od żony i synów z rodzinami

12.00

– za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

– dziękczynna w 6 r. ur. Leny Podsiadło z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od dziadków i rodz.

– dziękczynna w 86 r. ur. Stanisława Wolnego z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

17.00 + Alicję Zdzisława Andrzeja Eugeniusza Kraszkiewiczów

29 maja – 4 czerwca 2017 r.

Poniedziałek 29.05.2017

7.00 + Stanisławę Kocel od Żywego Różańca

17.00 + Zofię Piętak od sąs.

 

Wtorek 30.05.2017 r.

7.00 + Mirosława Pawełczyka od Teresy i Stanisława Majchrzak oraz Agnieszki i Mariusza Weżgowiec

17.00 + Andrzeja Oziębło od swatów Górów

 

Środa 31.05.2017 r.

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 + Janusza Karczewskiego w 3 r. śm.

 

Czwartek 1.06.2017 r.

7.00 + Halinę Stępień od ucz. pog.

17.00 + Dominika Kabacińskiego od pracowników Przychodni Milowice

 

Piątek 2.06.2017 r.

7.00 + Stanisławę Kocel od rodzin z Jaworzna

17.00 + Mariana Poterek w 10 r. śm. od żony z dziećmi

 

Sobota 3.06.2017 r.

7.00 + Zofię Brzeską od ucz. pog.

17.00 + Zdzisława Tarneckiego od żony

18.00 + Jana i Mariannę Derenczów

 

Niedziela 4.06.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30+ Krzysztofa Wewióra w 7 r. śm. od żony i córek z rodz.

12.00

– za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

– dziękczynna w 6 r. ur. Leny Podsiadło z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od dziadków i rodz.

– w int. nowożeńców Moniki i Bartosza z prośbą o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej od ucz. ślubu

17.00 + Zofię Witolda Józefę Rak

 22-28 maja 2017 r.

Poniedziałek 22.05.2017

7.00 + Mirosława Pawełczyka od Natalii Rychlewskiej z rodz.

17.00 + Stanisława Kwintala

 

Wtorek 23.05.2017 r.

7.00 + Wacława Gajek od rodz. Olendrów i Bogaczów

17.00 + Reginę Andura w 15 r. śm. od syna z rodz.

 

Środa 24.05.2017 r.

7.00 + Zygmunta i Irenę Stochel od synowej i wnuka

17.00 + Witolda Mariannę Liliannę Szczecinów

 

Czwartek 25.05.2017 r.

7.00 + Stanisławę Kocel od ucz. pog.

17.00 + Stanisława Kosałkę w 6 r. śm. od żony i dzieci

 

Piątek 26.05.2017 r.

7.00 + Juliana Piesiak od ucz. pog.

17.00 Za żyjące i zmarłe matki (zbiorowa)

 

Sobota 27.05.2017 r.

7.00 + Zofię Tarka od siostry Władysławy z rodz.

17.00 + Joannę Lemler, zm. rodziców i dziadków

18.00 + Józefa Wołczyka od znajomych

 

Niedziela 28.05.2017 r.

8.00 + Józefa i Izabellę Wołczyk od córki z rodz.

10.30 + Janinę w 2 r. śm. Mariana Tyl, Mariannę Marcina Plutów, Ryszarda Kuczera

12.00 Za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Czesławę Obcowską od syna z racji dnia matki

15-21 maja 2017 r.

Poniedziałek 15.05.2017

7.00 + Mirosława Pawełczyka od ucz. pog.

17.00 + Barbarę Majewską w 10 r. śm. i zm. z rodz. Majewskich i Załęskich

 

Wtorek 16.05.2017 r.

7.00 + Mirosława Pawełczyka od sąs. z klatki

17.00 + Zofię Piętak od dzieci i ich rodzin

 

Środa 17.05.2017 r.

7.00 + Andrzeja Oziębło od Wandy Brzykcy z Łąkta Górna

17.00 + Franciszka Kopyto od żony i córek z rodz.

 

Czwartek 18.05.2017 r.

7.00 + Zofię Tarka od Marii Kwintal z córką i rodz.

17.00 + Stanisławę Wilską w 4 r. śm. od opiekunów Andrzeja i Heleny

 

Piątek 19.05.2017 r.

7.00 + Zofię Tarka od wnuczka Radka

17.00 + Pawła w 18 r. śm. i Bolesława Socha

 

Sobota 20.05.2017 r.

7.00 + Dominika Kabacińskiego od Prac. Przychodni w Milowicach

17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.

18.00 + Alfredę Pietracha od męża i córki z rodz

 

Niedziela 21.05.2017 r.

8.00 + Antoniego i Julię Panicz

10.00 I Komunia św.

12.00

– za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

– w int. ks. Karola w 20 r. święceń kapłańskich z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej od Żywego Różańca

– dziękczynna w 4 r. ślubu Małgorzaty i Tomasza Cyrana z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej

17.00 + Stanisławę Ewę Mariannę Franciszka Tadeusza Stefana Wolny od syna z rodz.

  8-14 maja 2017 r.

Poniedziałek 8.05.2017

7.00 + Alfredę Pietracha od sąs.

17.00 + Stanisława Kukułkę z racji imienin od żony i dzieci

 

Wtorek 9.05.2017 r.

7.00 + Irenę Konstantego Szeląg, Alicję Dolińską

17.00 + Józefa Domagalskiego w 2 r. śm. od żony i córki z rodz.

 

Środa 10.05.2017 r.

7.00 + Kazimierza Sztelma od żony

17.00 + Edwarda Nyderek od sąs. z ul. Studzienna nr 12

 

Czwartek 11.05.2017 r.

7.00 + Jolantę Bilską od ucz. pog.

17.00 + Teresę Wójcik od męża i syna

 

Piątek 12.05.2017 r.

7.00 + Zofię Tarka od ucz. pog.

17.00 + Teresę Król i zm. z rodz. Król i Kuznik

 

Sobota 13.05.2017 r.

7.00 + Zofię Tarka od sąs. z bloku nr 37

17.00 + Andrzeja Oziebło od sąs.

18.00 + Dominika Kabacińskiego od żony i córki Ewy z rodz.

 

Niedziela 14.05.2017 r.

8.00 + Jana Helenę Kozłowskich, Stanisława Zofię Grabowskich

10.30 + Zofię Władysława Wnuk

12.00 Za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Zofię Władysława Błaszczyńskich od córki Eli z dziećmi

 1-7 maja 2017 r.

Poniedziałek 1.05.2017

7.00 + Marię Dziurka od córki z rodz.

17.00 + Przemysława Kamińskiego w 13 r. śm. od żony i córki z rodz.

 

Wtorek 2.05.2017 r.

7.00 + Dominika Kabacińskiego od ucz. pog.

17.00 + Ks. Zygmunta Szmigla od Żywego Różańca

 

Środa 3.05.2017 r.

8.00 + Stanisławę Aleksandrę Stefana Kwintal

1030 + Zygmunta Amelię Edwarda Krasińskich

12.00 Za Parafian

17.00 + Józefę Jana Benesiewicz, Magdalenę Antoniego Cieleckich, Jana Światłowskiego

 

Czwartek 4.05.2017 r.

7.00 + Andrzeja Oziębło od Barbary i Wojciecha Orzeł z Rajgrot

17.00 + Zygmunta Fiutek i Zygmunta Porempskiego z racji imienin

 

Piątek 5.05.2017 r.

7.00 + Dominika Kabacińskiego od rodz. Janików z Głuszycy

17.00 + Helenę Edwarda Wacława Krystynę Smolińskich

 

Sobota 6.05.2017 r.

7.00 + Alfredę Pietracha od ucz. pog.

17.00 + Marka Lepieszka od mamy z braćmi i ich rodzinami

18.00 + Teresę Wójcik od rodz. Stefanides z Chorzowa

 

Niedziela 7.05.2017 r.

8.00 W int. Żywego Różańca

10.30 + Stanisława i Helenę Rusieckich, Jadwigę Kwiecień

12.00 Za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 +Annę i Kazimierza Hećko

24-30 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek 24.04.2017

7.00 + Andrzeja Oziębło od sąs.

17.00 + Stanisława Kwintala

 

Wtorek 25.04.2017 r.

7.00 + Marię Dziurka od syna z rodz.

17.00 + Zenona Krzan w 1 r. śm. i zm. z rodz. Krzan i Królikowskich


Środa 26.04.2017 r.

7.00 + Andrzeja Oziębło od ucz. pog.

17.00 + Bożenę w 6 r. śm. i Jana Smolińskich

 

Czwartek 27.04.2017 r.

7.00

   1) + Za dusze w czyśćcu cierpiace

   2) + Mieczysława Majchert

17.00 Sakrament Bierzmowania

 

Piątek 28.04.2017 r.

7.00 + Stanisława Kolonko w 6 r. śm. od żony i dzieci

17.00 + Edwarda Nyderek od dzieci i ich rodzin

 

Sobota 29.04.2017 r.

7.00 + Andrzeja Oziębło od Jana i Małgorzaty Stawiarz z Krakowa

17.00 + Teresa Wójcikowska od rodz. Bernad

18.00 + Dominika Kabacińskiego od żony i córki Ani z rodz.

 

Niedziela 30.04.2017 r.

8.00 + Janinę Badach od bratanicy

10.30 + Anielę i Władysława Mucha, Helenę Sroczkowską

12.00 Za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani

17.00 + Tadeusza Zasadę w 18 r. śm. od żony oraz Jakuba i Sylwestra Zasada

 17-23 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek 17.04.2017 r.
8.00 + Alfredę i Mariana Matusiak
10.30 + Mariana Dendura w 6 r. śm. od żony z dziećmi
12.00 Chrzty
17.00 + Mariannę Bronisława Wydmańskich, Janinę, Stanisława, Zenona i Kazimierza Miecznikowskich

 

Wtorek 18.04.2017 r.
7.00 + Wiesława Rogóż i zm. z rodz. Rogóż
17.00 + Bogusława Wardyniec w 5 r. śm. od żony, syna i rodziców

 

Środa 19.04.2017 r.
7.00 + Edwarda Nyderek od sąs. z ul. Studziennej nr 12
17.00 + Martę Węgrzyńską od męża i dzieci

 

Czwartek 20.04.2017 r.
7.00 + Marię Dziurka od ucz. pog.
17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodzinami

 

Piątek 21.04.2017 r.
7.00 + Zofię Piętak od ucz. pog.
17.00 + Zygmunta fiutek w 11 r. śm. od żony i synów z rodzinami

 

Sobota 22.04.2017 r.
7.00 + Teresę Wójcik od ucz. pog.
17.00 + Tomasza Guła w 20 r. śm.
18.00 + Andrzeja Oziębło od żony i synów z rodzinami

 

Niedziela 23.04.2017 r.
8.00 + Piotra Łątkę w 4 r. śm. od żony, dzieci i wnuków
10.30 + Waldemara Lubnau w 1 r. śm. od rodziców, siostry z mężem i babci
12.00
   Za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani
   Dziękczynna z prośbą o Boże bł., powrót do zdrowia i łaskę uzdrowienia dla Heleny, Bronisławy i całej rodziny

17.00 + Andrzeja Górskiego w 2 r. śm. od żony i dzieci

 10-16 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek 10.04.2017 r.
7.00 + Edwarda Nyderek od sąs. z ul. Studziennej nr 12
17.00 + Annę Wojtasik od Barbary i Pawła Prokop z rodz.

 

Wtorek 11.04.2017 r.
7.00 + Emilię Jas od sąs. z ul. Żurawiej nr 3
17.00 + Jolantę Nawrot od męża i dzieci z rodzinami

 

Środa 12.04.2017 r.
7.00 + Emilię Jas od ucz. pog.
17.00 + Eugeniusza Gałwa w 3 r. śm. od córki Marioli i siostry Marii z rodz.

 

Wielki Czwartek 13.04.2017 r.
18.00
   1) O zdrowie, Boże bł. dla Kapłanów pracujących i tych którzy pracowali w naszej Parafii od Żywego Różańca
   2) Za zm. ks. Proboszczów naszej Parafii: ks. Juliana Sumę, ks. Feliksa Gryglewicza, ks. Michała Komasę, ks. Zygmunta Szmigla od Żywego Różańca

 

Wielki Piątek 14.04.2017 r.
18.00 Liturgia Wielkiego Piątku

 

Wielka Sobota 15.04.2017 r.
18.00
   1) + Zofię Piętak od rodz. Zywar
   2) + Włodzimierza Piotra Antoniego Zimońskich

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 16.04.2017 r.
6.00 Rezurekcja – za Parafian
10.30 + Franciszkę i Kazimierza Kaleta
12.00
   – za rodziny które odwiedziła w minionym tygodniu Matka Boża Fatimska Pani
   – o zdrowie i Boże bł. dla Barbary Bartosiewicz
17.00 + Mariannę Wolną w 13 r. śm. od męża i córek

3-9 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek 3.04.2017 r.
7.00 + Annę Wojtasik od rodz. Leszczyńskich
17.00 + Elżbietę Pilarską od bratowej Anny Surdy z dziećmi

 

Wtorek 4.04.2017 r.
7.00 + Annę Wojtasik od Heleny z rodz.
17.00 + Wiolettę Guła w 10 r. śm.

 

Środa 5.04.2017 r.
7.00 + Marię Tyka od córki Marii z rodz.
10.00 + Edwarda Nyderek od Sas. z ul. Studzienna 12
11.30 + Kazimierza Sztelma od żony
17.00 + Piotra Starukiewicza i zm. z rodz

 

Czwartek 6.04.2017 r.
7.00 + Zofię Starzykowską w 9 r. śm. od męża i dzieci
17.00 + Franciszka Krawca od wnucząt i prawnucząt

 

Piątek 7.04.2017 r.
7.00 + Marię Załęską Genowefę Arkadiusza Wower
17.00 + Mariannę i Zbigniewa Nowak od córki Haliny z rodz.

 

Sobota 8.04.2017 r.
7.00 + Józefę i Henryka Tyka od bratanicy Marii z rodz.
17.00 + Annę Wojtasik od rodz. Szczerbów
18.00 + Emilię i Emmanuela Jas od synów i ich rodzin oraz Józefę i Henryka Wójcików

 

Niedziela 9.04.2017 r.
8.00 + Krzysztofa i Władysława Leciak, Annę i Franciszka Duda od mamy i córki z rodz
10.30 + Stanisława i Leokadię Zatońskich od córki
12.00
   Dziękczynna w 15 r. ur. Adriana Wojtasika z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, Boże bł., wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej
   Dziękczynna w 40 r. ślubu Anny i Jerzego Kucypera z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, Boże bł., i opiekę Matki Bożej
17.00 + Bolesława Martę Okrajek, Cecylię Marcina Farat

27 marca – 2 kwietnia 2017 r.

Poniedziałek 27.03.2017 r.
7.00 + Franciszka Krawca od Pracowników Przychodni w Milowicach
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 27 greg

 

Wtorek 28.03.2017 r.
7.00 + Kazimierza Sztelma od żony
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 28 greg

 

Środa 29.03.2017 r.
7.00 + Annę Wojtasik od ucz. pog.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 29 greg.

 

Czwartek 30.03.2017 r.
7.00 + Edwarda Nyderek od ucz. pog.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 30 greg

 

Piątek 31.03.2017 r.
7.00 + Annę Wojtasik od Małgorzaty i Roberta Lipińskich z rodz.
17.00 + Sabinę Wojtasińską od syna z rodz.

 

Sobota 1.04.2017 r.
7.00 + Jolantę Nawrot od ucz. pog.
17.00 + Annę Wojtasik od syna Mariana z rodz.
18.00 + za zm. z rodz. Urbańczyków, Słotów i Bóbków

 

Niedziela 2.04.2017 r.
8.00 W int. Żywego Różańca
10.30 + Henrykę i Stefana Szymańskich z racji urodzin
12.00 Za Parafian
17.00 + Mariannę Bochenek od wnuczek Marty i Pauliny i prawnuczki Wiktorii

 20-26 marca 2017 r.

Poniedziałek 20.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 20 greg.
17.00 + Wiktorię ŁucjęJózefa i Jana Brudek

 

Wtorek 21.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 21 greg.
17.00 + Janinę Ślęzak w 20 r. śm.

 

Środa 22.03.2017 r.
7.00 + Franciszka Krawca od Zdzisławy Zielonka
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 22 greg.

 

Czwartek 23.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 23 greg.
17.00 + Stanisława Kwintala

 

Piątek 24.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 24 greg.
17.00 + Andrzeja Grzywna w 1 r. śm. od siostry z rodz.

 

Sobota 25.03.2017 r.
7.00 + Franciszka Krawca od Władysławy Zielonka z rodz.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 25 greg.
18.00 + Józefa Podgórniegood żony, dzieci i ich rodz.

 

Niedziela 26.03.2017 r.
8.00 + Józefę Józefa Edwarda Kłak, Rozalię Wacława Biegaj oraz Wandę Karpińską
10.30
   1) + Ks. Władysława Szczepanika w 4 r. śm. od sióstr
   2) + Annę i Alojzego Lipowicz – 26 greg.
12.00 O zdrowie i dobrą pracę dla córki
17.00 + Józefa Krzemińskiego w 22 r. śm. i z racji imienin oraz Genowefę Krzemińską

 13-19.03.2017 r.

Poniedziałek 13.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz -13 greg.
17.00 + Zygmunta Majewskiego w 15 r. śm. i zm. z rodz. Majewskich i Załęskich

Wtorek 14.03.2017 r.
7.00 + Franciszka Krawca od córki Elżbiety z rodz.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 14 greg. 

 

Środa 15.03.2017 r.
7.00 + Mariannę Bochenek od ucz. pog.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 15 greg.


Czwartek 16.03.2017 r.
7.00 + Stefana Gorzałka w 9 r. śm. od żony
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 16 greg.

 

Piątek 17.03.2017 r.
7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz - 17 greg.
17.00 + Zbigniewa, Antoniego, Władysławę Kiełkowicz i zm. z rodz. Stano


Sobota 18.03.2017 r.
7.00 + Włodzimierza Warzyńskiego w 20 r. śm. od żony
17.00 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz.
18.00 + Annę i Alojzego Lipowicz - 18 greg.


Niedziela 19.03.2017 r.

8.00
   1) + Józefa Marcinkowskiego z racji imienin od żony i rodz.
   2) + Annę i Alojzego Lipowicz -19 greg.

10.30 + Józefa Annę Konrada Lubnau, Franciszkę Andrzeja Łój, Janinę Gajewską
12.00 Dziękczynna w 80 r. ur. Hieronima z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej

17.00 + Mariannę Bronisława Wydmańskich, Janinę Stanisława Zenona Miecznikowskich

 6-12 marca 2017 r.

Poniedziałek 6.03.2017 r.

7.00

   1) + Ks. Janusza Chwasta – 28 greg.   

   2) + Annę i Alojzego Lipowicz – 6 greg.

17.00 + Zofię i Franciszka Kurzeja

 

Wtorek 7.03.2017 r.

7.00

   1) + Ks. Janusza Chwasta – 29 greg.

   2) + Annę i Alojzego Lipowicz – 7 greg. 

17.00 + Marka Fijałkowskiego od żony, dzieci, wnucząt i teściów

 

Środa 8.03.2017 r.

7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 30 greg.

17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 8 greg. 

 

Czwartek 9.03.2017 r.

7.00 + Franciszka Krawiec od żony i dzieci z rodzinami 

17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 9 greg.

 

Piątek 10.03.2017 r.

7.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 10 greg.

17.00 + Kazimierza i Leokadię Żalińskich od siostry Haliny

 

Sobota 11.03.2017 r.

7.00 + Adama Cecylię Kieliś, Mariana Bartosińskiego

17.00 + Bożenę w 1 r. śm. i Mieczysława Biernat 

18.00 + Annę i Alojzego Lipowicz – 11 greg.

 

Niedziela 12.03.2017 r.

8.00 

   1) + Reginę w 2 r. śm., Mieczysława w 24 r. śm., Tadeusza, Bogusława Dobrzańskich

   2) + Annę i Alojzego Lipowicz – 12 greg.

10.30 + Helenę, Stefana, Stanisława Zając

12.00

  – Dziękczynna w 70 r. ur. Krystyny z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej

  – Dziękczynna w 50 r. ur. Małgorzaty Waldon z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej

17.00 + Helenę Dudała

 27 lutego – 5 marca 2017 r.

Poniedziałek 27.02.2017 r. 
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 21 greg.
17.00 + Mirosława Moliszewskiego w 31 r. śm. od żony i synów
 
Wtorek 28.02.2017 r.
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 22 greg.
17.00 + Mariannę Kolbiarz w 10 r. śm. od córki
 
Środa Popielcowa 1.03.2017 r.
9.00
   1) + Ks. Janusza Chwasta – 23 greg.
   2) + Annę i Alojzego Lipowicz - 1 greg.
17.00 + Helenę Rusiecką w 15 r. śm.
 
Czwartek 2.03.2017 r.
7.00
   1) + Ks. Janusza Chwasta – 24 greg.
   2) + Helenę Cugowską z racji imienin od córki i syna z rodz.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz - 2 greg.
 
Piątek 3.03.2017 r.
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 25 greg.
17.00 + Annę i Alojzego Lipowicz - 3 greg.
 
Sobota 4.03.2017 r.
7.00+ Ks. Janusza Chwasta – 26 greg.
17.00 Dziękczynna w 18 r. ur. Aleksandry z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej
18.00 + Annę i Alojzego Lipowicz - 4 greg.
 
Niedziela 5.03.2017 r.
8.00
   1) W int. Żywego Różańca 
   2) + Ks. Janusza Chwasta – 27 greg.
10.30 + Wiesława Kaprala w 1 r. śm. od żony, syna z rodz. i teściowej
12.00
   1) Dziękczynna w 70 r. ur. Kazimierza Lipowicza z prośbą o zdrowie, Boże bł. opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej
   2) + Annę i Alojzego Lipowicz - 5 greg.
17.00 + Alinę Barucha od sąs. z bloku z ul. Studzienna 16/I

20-26 lutego 2017 r.

Poniedziałek 20.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 14 greg.
17.00 + Łucję w 1 r. śm. i Józefa w 19 r. śm. Żelezik

 

Wtorek 21.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 15 greg.
17.00 + Tadeusza Krawczyka od córki z rodziną oraz zm. z rodz. Krawczyków i Woźniczków

 

Środa 22.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 16 greg.
17.00 + Wiesławę Chrobot od sąs.

 

Czwartek 23.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 17 greg.
17.00 + Stanisława Kwintala

 

Piątek 24.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 18 greg.
17.00 + Zofię i Jana Staniszewskich, Michalinę i Władysława Kupis

 

Sobota 25.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 19 greg.
17.00 + Rozalię Franciszka Stanisława Kowalskich Marię Banasiewicz
18.00 + Franciszka Krawca od sąs.

 

Niedziela 26.02.2017
8.00
   1) + Ryszarda Kraczewskiego w 9 r. śm.
   2) + Ks. Janusza Chwasta – 20 greg.
10.30 + Stanisława Jarząbka w 11 r. śm. od żony i córki z rodz.
12.00 Za Parafian
17.00 + Alinę Barucha od sąs. z bloku z ul. Studzienna 16/I

 13-19 lutego 2017 r.

Poniedziałek 13.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 7 greg.
17.00 + Cezarego Janusińskiego od Basi z rodz., Kasi z rodz. i Gosi z Leszkiem

Wtorek 14.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 8 greg.
17.00 + Natalię Chruściel od sąs. z bloku nr 16

Środa 15.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 9 greg.
17.00
   1) + Henryka Starostę od siostry Czesławy i Wandy
   2) + Elżbietę Madura w 1 r. śm. od męża i rodziny

Czwartek 16.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 10 greg.
17.00 + Henrykę Sołtysik od Eli i Mariusza Wardyniec

Piątek 17.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 11 greg.
17.00 + Wiesławę Chrobot od sąs.

Sobota 18.02.2017
7.00 + Ks. Janusza Chwasta – 12 greg.
17.00 + Kazimierę w 16 r. śm. i Stanisława Szkutnik
18.00 + Mariannę Bochenek od córek Lidii i Beaty z rodz.

Niedziela 19.02.2017
8.00
   1) + Jana Władysławę Stanisława Musialik
   2) + Ks. Janusza Chwasta – 13 greg.
10.30 + Mieczysława Musiała od żony i dzieci z rodz. i Kubusia
12.00 Dziękczynna w 50 r. ur. Dariusza Hachuły z prośbą o zdrowie, dalsze Boże bł., potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej od żony i dzieci

17.00 + Eleonorę w 10 r. śm. i Wacława Karpała od córki z rodz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.