Historia

1195 - Milowice podległe są administracji Kościoła krakowskiego - Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
1202 - Stają się właasnością ks. Mikołaja notariusza, księcia śląskiego.
1128 - Milowice podarowane Opactwu Cystersów w Henrykowie.
1260 - Powstaje parafia w Czeladzi.
1280 - Podlegają klasztorowi Norbertanów we Wrocławiu.
1902 - Pierwsze poświęcenie pól - ks.Pieńkowski z Czeladzi.
1913 - Msze św. w "Domu Zbornym"
1913 - Budowa ochronki- w czasie Powstań - Szpital powstańczy.
1914 - Stałe nabożeństwa niedzielne - Ołtarz w Czeladzi.
1915 - Zakupiono Stacje Drogi Krzyżowej.
1921 - ks. Franciszek Dobrowolski - rezyduje w Milowicach.
1921 - Kaplica podniesiona do rangi kościoła filialnego na prawach parafii dekretem Ks. Bpa A. Łosińskiego.
1923 - Milowice wracają pod zarząd parafii w Czeladzi.
1924 - Ks. Julian Suma - kapelanem kopalni i prefektem szkoły.
1935 - Kopalnia przekazuję plac pod cmentarz i budowę kościoła.
1937 - Ks. Bp T.Kubina eryguje parafię M.B.Szkaplerznej - 24.XII
1939 - Zatwierdzono plany budowy Kościoła - Inż. M. Sułoniewski.
1940 - Z materiałów budowlanych Niemcy budują baraki jenieckie.
1943 - Poświęcenie nowych ławek.
1944 - Ks. Feliks Gryglewicz obejmuje urząd proboszcza.
1945 - Postawienie krzyża pod Piaskami. - 17.VI.
1946 - Ogrodzenie placu kościelnego.
1947 - Ks.Michał Komasa przejmuje probostwo. - 14.X
1950 - Freski ścienne - Inż. S. Frisz
1955 - Powiększenie cmentarza grzebalnego.
1956 - Nowe organy - Firma Biernacki z Krakowa.
1965 - Poświęcenie nowej ambony.
1969 - Witraże - Inż. Ostrzołek z Katowic.
1974 - Rozpoczęto budowę plebani.
1975 - Ks. Zygmunt Szmigiel nowym proboszczem - 14.III
1976 - Poświęcenie nowej plebani.
1980 - Nawiedzenie kopii obrazu M. B. Częstochowskiej.
1981 - Pierwsza barbórka na Kopalni - Ks. Bp T. Szwagrzyk.
1982 - Powiększenie cmentarza grzebalnego.
1983 - Zostaje wydzielona nowa parafia Św. Brata Alberta.
1984 - Poświęcenie placu pod budowę kościoła - Ks. Bp F. Musiel.
1985 - Budowa nowej świątyni
1986 - Poświęcenie kościoła - Ks. Bp. St. Nowak - 17.IX
1990 - Tynki zewnętrzne kościoła.
1997 - Ks. Leonard Sobczyk - mianowany proboszczem 17.VII
1998 - Brukowanie alejki, żyrandole, izolacja fundamentów plebanii.
1999 - Ogrzewanie Kościoła, docieplanie i tynki plebani.
1999 - Jan Paweł II w Sosnowcu.
2000 - Wystrój Kaplicy Narodu Polskiego - Inż. M. Kauczyński.
2002 - Antependium ołtarza soborowego, chrzcielnica.
2004 - Fronton ogrodzenia cmentarza.
2005 - Jubileusz 900 lecia Milowic.
2006 - Nowe okna aluminiowe w prezbiterium i na chórze.
2009 - Witraże w marcu na chórze, w prezbiterium w listopadzie, renowacja kapliczki na ul. Saturnowskiej, brama główna - metaloplastyka.
2009 - Rusztowania - wymiana okien w nawie głównej, nowe stacje Drogi Krzyżowej.
2011 - Remont budynku gospodarczego: wymiana okien, drzwi, tynki; ubikacja ogólnodostępna.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.