Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Sosnowieckiej oraz biskupa Grzegorza Kaszaka