Spotkanie Ekumeniczne 2020

W dniach 18-25 stycznia 2020 r. pod hasłem „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28,2) po raz kolejny obchodzony był Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas modlitw rozważany był biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty.

 

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów, by wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

 

W dniu szóstym parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach gościła przedstawicieli różnych Kościołów. Temat przewodni był wszystkim szczególnie bliski: Gościnność: okaż życzliwość.

 

W imieniu ks. bp. Grzegorza Kaszaka, Metropolity Sosnowieckiego oraz gospodarza ks. Karola Banasika wszystkich bardzo serdecznie powitał ks. kanclerz Mariusz Karaś. Wśród gości znaleźli się ks. bp Marian Niemiec – Biskup Ewangelicko-Augsburski Diecezji Katowickiej, ks. bp Adrian Korczago – Biskup Ewangelicko-Augsburski Diecezji Cieszyńskiej, ks. Mitrat Sergiusz Dziewiatowski – Dziekan Okręgu Krakowskiego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Adam Stelmach – Kościół Polsko-Katolicki, Pastor Henryk Rother Sacewicz – Kościół Chrystusowy w RP, prezbiter Jerzy Rogaczewski – Prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. prof. dr hab. Józef Budniak – kapłan diecezji bielsko-żywieckiej, ks. dr Adam Palion – Kościół Rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej, ks. Adam Malina – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach, klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zrzeszeni w Kole Ekumenicznym, przybyli księża, pracownicy kurii diecezjalnej w Sosnowcu, goście, przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich, przedstawiciele grup i stowarzyszeń działających w parafiach, siostry karmelitanki i liczni parafianie.

 

Biskup Ewangelicko-Augsburski Diecezji Cieszyńskiej ks. bp Adrian Korczago wygłosił płomienne kazanie. Wśród modlitw nie zabrakło pięknych polskich kolęd. Na zakończenie wszyscy podzielili się opłatkiem życząc sobie życzliwości na co dzień. Wszyscy dziękowali za radosne doświadczenie jedności na modlitwie, z Bożym błogosławieństwem rozeszli się do domów oczekując spotkania w przyszłym roku.

 

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy były następujące:

  • Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę
  • Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa
  • Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie
  • Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz
  • Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę
  • Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość
  • Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł
  • Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj
menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia M.B. Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach, siedziba: Sosnowiec, Baczyńskiego 27.